Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780219-44575S11

Date of Document: 1999-05-09

ميوپوروم نام علمي: acuminatum Myoporum خانواده: MYOPORACEAE درختچه اي هميشه سبز بومي استراليا كه مي توان آن را درون گلدان نيز پرورش داد. نيازها: مكان آفتابي، از اواخر ارديبهشت ماه مي توان گلدان را در هواي آزاد قرار داد، در فصل رشد هر دو هفته يكبار خاك را تقويت كنيد. در فصل پائيز و قبل از شروع يخبندان گلدان را به داخل خانه انتقال داده و در مكان روشن و نسبتا گرم قرار دهيد و آبياري را كاهش دهيد تا گياه دوره استراحت را طي كند. ازدياد: از طريق قلمه هاي سرشاخه امكان پذير است. سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران