Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780218-44571S1

Date of Document: 1999-05-08

پيام غلامحسين كرباسچي به مردم: نه از كسي گله اي دارم نه درخواستي خداوند بندگان را كفايت مي كند گروه سياسي: غلامحسين كرباسچي شهردار تهران در دولت هاي سازندگي اقتصادي و توسعه سياسي پنجشنبه گذشته به منظور قدرداني از مردم ايران كه در طول محاكمه اش بارها از او حمايت كردند و در قالب هيات منصفه ملي راي برائت او را صادر كردند، بيانيه اي منتشر كرد. متن اين بيانيه به شرح زير است: بسم الله الرحمن الرحيم ملت مسلمان و نجيب ايران! نزديك به 2 سال از ماجراي پرتنش و فشارهاي طاقت فرسا و شكننده عليه مديران و نيروهاي سخت كوش شهرداري تهران گذشت، اينك با استعانت از الطاف بيكران خداوند متعال و همراهي و همدلي ميليونها هموطن موءمن و خيل عظيمي از خانواده هاي محترم شهدا و جانبازان و محرومان، نكاتي را به اطلاع امت مسلمان ايران مي رسانم: - 1 فرآيند توسعه و سازندگي و مجموعه كارها و خدمات اجتماعي - فرهنگي نه خلق الساعه است كه يك شبه ظهور و بروز كند و نه انفرادي كه بتوان به صورت منفك و مجزا به ارزيابي آن نشست. بلكه عمل اجتماعي، مجموعه فرآيند سامان يافته اي است كه در يك نظام هدفمند و روابط متقابل شكل مي گيرد. آنچه كه نزديك به يك دهه در كارنامه درخشان و ماندگار شهرداري بر سيماي تهران بزرگ نقش بست، نشات گرفته از جوهره پاك و بي آلايش اسلام راستين است كه عنصر نشاط، حيات و سازندگي از آثار بي بديل آن محسوب مي شود. - 2 سيماي تابناك تهران امروز نمادي است از تلاش هاي هماهنگ و بي هياهو، و برآمده از عصر سازندگي، كه امكان تعميم، ترويج و مدل برداري از آن، به عنوان ام القراي اسلامي در جان و دل ميليونها مسلمان نقش بسته تلاش است، كنيم تا گرد و خاك تاخت و تاز سياسي، حب و بغض هاي شخصي و دغدغه هاي پيدا و پنهان، فروخفته و مشهود، بر اين سيماي درخشان و مشعشع سايه نياندازد كه اين به مصلحت نظام و انقلاب و اسلام نيست. - 3 حاكميت جمهوري اسلامي و حفظ دستاوردهاي عظيم آن هميشه از دغدغه ها، افتخارات و مباهات اينجانب بوده كه همواره از سالهاي نوجواني دل در هواي آن داشته ام. امروز نيز علي رغم همه بي مهري ها، براي اعتلاء، عظمت و سربلندي آن كمر همت بسته ام و به فرداي بهتر ايران اسلامي چشم اميد دوخته ام. متاسفانه در عصري امكان خدمت از اينجانب سلب شد، كه عطر دل انگيز حماسه دوم خرداد، فضاي سياسي - اجتماعي كشورمان را مشحون از خود ساخته و امكان تلاش و سازندگي را براي همه آناني كه به عزت و آباداني كشور اسلامي ايران چشم دوخته اند، بيش از پيش فراهم كرده است; اما مجموعه فشارها و جنجال آفريني ها امكان خدمتگزاري را از اينجانب و برخي ديگر مديران مجموعه شهرداري تهران سلب كرده است. - 4 از مديران مدبر سخت كوش و شايسته كارآمد و شجاع شهرداري تهران كه خيل عظيمي از آنها، از حماسه سازان سالهاي سخت دوران دفاع مقدس بوده و امروز از سربازان خاموش در عرصه كار و تلاش هستند، تشكر و قدرداني مي كنم. به سلامت عمل و حسن انجام وظيفه آنها مباهات مي نمايم و به غيرتشان حسرت مي برم. مديراني كه قرباني شجاعت عمل و سرعت تحقق آرمانهاي عمران و آباداني كشور گشته و براي دستيابي به اهداف و آرمانهاي مطلوب، دچار ناهنجاريها و بدفهمي هاي عصر خويش شدند. - 5 شهر كالبدي سرد و فسرده و بي روح نيست كه صرفا با سنگ و آهن و دود شكل گرفته باشد; حياتي است زنده و پويا كه با معماري شهروندانش جان مي گيرد، قد مي كشد و به ثمر مي نشيند. تحول در مفهوم رابطه شهروندي و شهرداري و تغيير در شيوه و رسالت خدمات رساني شهري، شهرداري تهران را از دستگاه صرفا خدماتي به سازمان پرجاذبه و عظيم اجتماعي مبدل ساخت. اميد است اين مهم همچنان از دستاوردهاي عظيم شهري محسوب شود و توسعه پايدار را مورد تجربه قرار دهد. - 6 شهروندان شريف تهراني; آنان كه هر صبح و شام بر فضاي دل انگيز و پرطراوت اين شهر جاري مي شوند و امروز شاهدي بر مدعاي ما و آنچه كه بر اين شهر رفته است، هستند. در طول سالهاي گذشته، همواره باغشهر انديشه ما را عنايت و محبت آنها مرزباني و بالنده كرده است. اينك نيز، اين راه پيموده و ناپيموده، بر دوش اين مردم بزرگوار استوار خواهد بود، مباد كه به بهاي بهانه ها و تمسك به ظواهر فريبنده و تهي، اين ميراث ماندگار، عقيم و فرسوده شود و نشاط و زندگي و سبزينه حيات در شهر و كشور از جامعه اسلامي ما رخت بربندد. - 7 اينك كه در بزرگترين دادرسي قضايي ايران و عليرغم شك و شبهات نازدودني و ايراد جدي به مباني شكل گيري پرونده و عملكرد خلاف قانون تشكيل دهندگان آن در محكمه اي ملي كه ميليونها عضو هيات منصفه مردمي تا سپيده دم آن را پي گيري مي كردند، محاكمه و محكوم شده ام، و متاسفانه در همه مراحل دادرسي، با اعمال نظر جريانات سياسي كج فهم و شخصيت هاي منتسب به آنان، حتي در حد يك پرونده عادي نيز حقوق متهم رعايت نشد و تا آنجا كه حق مسلم اينجانب دربررسي نهائي پرونده در ديوانعالي كشور را نيز ضايع لياقت محروميدرصد 2تخفيف در قيمت 5 با آمادگي كامل به منظور دريافت اجر خويش، به خاطر كارنامه خدمات ناقابل 9 سال تلاش روانه زندان مي شوم و از هيچ كس نه گلايه اي دارم و نه طلب و درخواستي، كه خداوند كفايت بندگان خود را مي نمايد: اليس الله بكاف ؟ عبده! زندان برايم حصاري نيست كه بر آرمانهايم قفل زند و بر منتهاي آرزوهايم ديوار فراموشي كشد، چه آنكه بند و حصر آشناي قديمي من است كه در سالهاي سخت با آن خوگرفته ام و از پشت همين ميله ها و حصارها و ابتلائات بود كه چشمه عشق و سازندگي و خدمت و نشاط در عمق وجودم جوشيد و امروز بر عرصه زندگي جاري شد. - 8 امروز با سربلندي و افتخار در برابر خداوند سر تعظيم فرود آورده و با تكريم نسبت به محبت ها و عنايات هيات منصفه ميليوني دادگاه، اين محروميت ناخواسته را نيز از الطاف خفيه الهي قلمداد كرده و با جان و دل پذيرايش مي شوم و ميدان كار و تلاش را براي ديگران بازمي گذارم و صميمانه و صادقانه و با روحي سرشار از شور و نشاط و سرزندگي حتي در پشت ميله هاي زندان، چشم به فرداي بهتر ايران اسلامي خواهم دوخت. اگر پس از تحمل سالها زندان به كار بازگردم، همچنان كوچكترين خادم ملت بزرگ ايران خواهم بود. و اگر جز اين تقدير الهي سرنوشتي را برايم رقم زده باشد، به شكرانه تسليم در برابر او، بر جام مقدر حق بوسه خواهم زد تا در پيشگاه خداوند عزيز مقتدر چه قبول افتد. والسلام عليكم و علي عبادالله الصالحين غلامحسين كرباسچي