Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780218-44569S3

Date of Document: 1999-05-08

عضو شوراي شهر تهران: شهرداري ها به عنوان شوراي شهر موظف به نماينده دفاع از حقوق مردمند گروه شهري: ثروت و اموال شهر متعلق به مردم است و شهرداري ها به عنوان نماينده شوراي شهر، موظف به دفاع از حقوق قانوني مردمند. مهندس ابراهيم اصغرزاده عضو كميته شمال شوراي شهر تهران در دومين جلسه گفتگوي اين كميته با شهردار و معاونين شهرداري منطقه يك با اعلام اين مطلب اظهار داشت: هر گونه ايجاد خلل در وظايف شهرداري، در حقيقت تضييع حقوق مردم تلقي مي شود و ايجاب مي كند نهادها و ارگانهاي مختلف، ضمن جلوگيري از موازي كاري، طرحها و برنامه هاي خود را با شهرداري هماهنگ كنند. وي با اشاره به مطالعه عملكرد شهرداري منطقه يك افزود: با توجه به موقعيت خاص اين منطقه، مديريت شهري در آن از استانداردهاي مناسب برخوردار است. در اين جلسه خانم فاطمه جلايي پور ديگر عضو اين كميته نيز هدف از برگزاري اين جلسات را بررسي شيوه هاي اجرايي و كاربردي مشاركت مردم در اداره امور شهر، برنامه ريزي، ايجاد ارتباط با شهرداران و مسئولان اجرايي، آگاهي از روشهاي فعاليت، مشكلات منطقه، نوع مديريت، طرحهاي آينده منطقه و نيز نظرخواهي از مديران شهرداري جهت انتخاب شهردار تهران اعلام وي كرد به تمركززدايي، استفاده از نيروهاي متعهد، دلسوز و متخصص و حضور بانوان در پست هاي اجرايي در اين منطقه اشاره كرد و اظهار داشت: اين موارد بيانگر مديريت شهري كارآمد، فعال و بسيار خوب مي باشد. همچنين در اين جلسه غلامرضا ثاني نژاد شهردار منطقه يك با بيان راهكارهاي مختلف جهت شناسايي مشكلات و رفع آنها به نقش مشاركت شهروندان اشاره كرد و اظهار داشت: در حوزه وظايف شهرداري براي ايجاد نظام مشاركت علمي و كارآمد جهت دستيابي سريع تر به اهداف شهرداري ضروري است مديران، كاركنان و پيمانكاران شهرداري دوره هاي آموزشي را طي كنند و در ادامه ضمن فراهم كردن زمينه هاي مشاركت شهروندان در اداره امور شهر، با شيوه هاي مختلف از نظرات مردم استفاده شود.