Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780218-44569S2

Date of Document: 1999-05-08

يك چهره - پنج آئينه آنچه در پي مي خوانيد گزيده اي از مطالبي است كه روزنامه ها در روز رفتن غلامحسين كرباسچي به زندان (پنجشنبه گذشته ) درج كردند: جهان اسلام ... اين روزها زندان اوين مهمانان سرشناسي دارد. غلامحسين كرباسچي، محسن كديور و روزهاي آينده... اما پرسشي كه اكنون در ميان افكار عمومي وجود دارد اين است كه حضور چنين مهماناني در زندان اوين ناشي از چه رخدادي؟ است حضور اين مهمانان سرشناس در اوين، از چه چيز حكايت؟ مي كند... امروز زندان اوين شاهد مهمان هايي است كه زندان را محل تاديب نمي دانند بلكه آن را افتخاري براي خود مي شمرند و اين اتفاق تنها در جوامعي مي افتد كه به نوعي بيماري اجتماعي دچار است. حال بايد ديد كرباسچي در اوين چه خواهد؟ كرد آيا اينجا نيز شهردار خواهد شد يا... كار و كارگر شايد فردا كرباسچي در زندان باشد و شايد براي او كه با روند قضائي پرونده اش بزرگمنشانه رفتار كرده است زندان سخت نباشد. اما آيا براي مردمي كه او را مي شناسند و بزرگمنشي و عزت او را ديده اند نيز چنين؟ است ممكن است بسياري از ما با روش اداره شهر توسط شهردار تهران و احتمالا عوارض منفي توسعه و نوسازي شهر بر مسائل اجتماعي و فرهنگي جامعه شهري موافق نباشيم اما آيا كسي هست كه به بزرگي كارهاي انجام شده در شهر بي حد و حصر تهران اذعان؟ نكند آيا كسي مي تواند گسترش فضاهاي فرهنگي و اجتماعي در شهر تهران را كه چندين برابر فعاليت هاي وزارتخانه هاي مربوطه در سالهاي 69 تا 76 بوده است انكار؟ كند در يك كلام، كرباسچي در آن سالها بدون هياهو و بزرگنمايي كارهايش، كار كرد و امروز مزدش را از ما مي گيرد، زندان و دوري از خدمت! حتي اگر با فرض روح خشك و بي احساس قضا، كرباسچي را مجرم بدانيم اما او مجرمي مظلوم و همچنان مديري بزرگ است. كرباسچي كه از نوجواني و جواني قدم در راه اعتلاي اسلام و خدمت به انقلاب و مردم گذاشته است حتي در تمام مراحل دادرسي پرونده قضائي اش پا را از وفاداري به نظام اسلامي واپس نكشيد اما پاسخ وفاداري و خدمت به نظام و مردم؟ چيست اگر وفاداري و خدمت به نظام و مردم، پاسخي شايسته نداشته باشد، گام هايي كه در ابتداي اين راه هستند به كدام سو خواهند؟ لغزيد! او مظلوم است كه عده اي جاه طلب از زندان ساواك او تبليغ همكاري با شاه كردند و هيچ دادستاني هيچ نگفت و او بزرگ است كه سكوت كرد! ... كرباسچي به زندان خواهد رفت اما سياستمداراني كه روزگاري بر دوش او فخر سازندگي مي فروختند آيا به كرامت شناخته خواهند؟ شد قضاوت در اين دنيا با مردم خواهد بود! ... ايران * غلامحسين كرباسچي، نماد آباداني، زيبايي و نوسازي تهران به زندان مي رود تا دوران محكوميت خود را طي كند، وي در اين مدت مي تواند مفتخر باشد هر شهروند تهراني كه براي گذران اوقات فراغت به فضاي سبز و بوستانها مي رود، نام و يادش در ذهن او مي درخشد... امروز ما چنان از زيبايي تهران صحبت مي كنيم كه گويي زيبايي خاصيت اين شهر بزرگ بود. همه ما وظيفه داريم براي فرزندان مان تعريف كنيم چه كسي با سختكوشي اين زيبايي را براي ما به يادگار گذاشت. نگارنده هر هفته دست زن و بچه خود را مي گيرد و به بوستان رازي در جنوب تهران مي رود و هر بار از نو به فرزندش مي گويد اين زيبايي، در روزگاري چقدر زشت بوده است و از اين هفته هر بار به اين بوستان برويم به جاي كرباسچي نيز گلها را ببوييم تا او دلتنگ گلهايش نشود. * روزنامه ايران همچنين متن گفت وگو با كرباسچي را درج كرده است كه در آن به نقل از وي آمده است: زندان رفتن براي يك مدير زحمتكش مهم مهم نيست اين است كه وجدان او بدهكار نباشد... متاسفانه عده اي ناآگاه تيشه به ريشه كشور مي زنند و حق را ناحق مي كنند... مردم بايد روشن شوند كه چه كسي از اين مسائل سود مي برد... تمام اين لحظه ها و حوادث در تاريخ ثبت خواهد شد و مردم آگاه هستند و كليه مسائل را تعقيب مي كنند. وقتي از طريق روزنامه ها و صدا و سيما در جريان دادگاه قرار گرفتند مرتب با من تماس مي گرفتند و ابراز همدردي و ناراحتي مي كردند اما من مردم را به آرامش دعوت مي كردم. صبح امروز كرباسچي، چهره آشناي مردم تهران و ايران امروز عازم بازداشتگاه مي شود تا پاسخ 9 سال اداره شهر تهران را در پي حكمي كه عليه او صادر شده طي دو سال تحمل زندان درك كند. آغاز دوران حبس كرباسچي در حالي است كه مردم بيش از آن كه حكم محكوميت وي را ناشي از كيفيت مديريت او و همكارانش در سازمان شهرداري تهران ارزيابي كنند، متاثر از رقابت دو جريان اصلاح طلب و مخالفان اين جريان تفسير كرده و كرباسچي را قرباني اين رقابت مي خوانند. قدرت الله نظري نيا نماينده كنگاور در مجلس با اشاره به احتمال زنداني شدن غلامحسين كرباسچي شهردار سابق تهران گفت: كرباسچي در حالي به زندان مي رود كه از نظر افكار عمومي تبرئه شده است و محكوم نيست. او گفت: پرونده نقدي نيز در حالي پشت درهاي بسته بررسي مي شود كه موارد مطرح شده در پرونده از نظر افكار عمومي محكوم و منفور است. بهتر بود اين دادگاه همانند دادگاه كرباسچي علني باشد تا مردم خود در اين باره قضاوت كنند. نظري نيا معتقد است: محكوميت در افكار عمومي به مراتب دشوارتر و بدتر از تنبيهاتي است كه دستگاه قضائي درباره يك متهم اعمال مي كند... آريا .. غلامحسين كرباسچي در پاسخ به خبرنگار روزنامه آريا در حالي كه بر خلاف روزهاي گذشته، گرفته و عصبي نبود و حتي سرحال و شاد به نظر مي رسيد درباره احساس خود در روزي كه علي القاعده بايد خود را به دايره اجراي احكام معرفي كند اظهار داشت: هيچ احساسي ندارم امروز مثل هر روز است.