Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780218-44563S9

Date of Document: 1999-05-08

بازتاب باز هم مطبوعات! هفته گذشته رئيس محترم قوه قضائيه در ديدار با شماري از طلاب جوان با ملامت كردن آنان خواستار استفاده آنان از زبان قلم و بحث براي پاسخ گويي به مطالب درج شده در مطبوعات انتشار شد اين خبر اين اميد را پديد آورد كه ايشان بالاخره قائل به رعايت قواعد فكري شده اندو روش انديشه را بايد با انديشه پاسخ داد را در پيش گرفته اند. اما خطبه هاي نماز جمعه ديروز تهران كه توسط ايشان اقامه شد، بار ديگر نشان داد آقاي يزدي ظاهرا خود را شامل عتاب خويش نمي دانند و همچنان مطبوعات را به تفرقه افكني متهم مي كنند، بي آنكه استدلالي متين بر اين مدعا اقامه كنند. حتي اگر تفسير ايشان را از بند دوم از اصل سوم قانون اساسي بي چون و چرا بپذيريم، بخشي از سخنان ايشان در تضاد با ديگري قرار مي گيرد. آقاي يزدي تريبون نماز جمعه را از مصاديق اين بند قانون اساسي دانسته است كه بايد از آن استفاده صحيح شود، يعني باعث دسته بندي، اختلاف، دعوا، كينه و عناد نشود. اما آيا واقعا خطبه هاي ايشان در خلال يك سال گذشته با اين معيار همخواني؟ دارد حملات بي پرواي ايشان به بخشهايي از جامعه به ويژه روزنامه نگاران تقريبا به ترجيع بند كلام ايشان تبديل شده است. نگرانيهاي رئيس محترم قوه قضائيه - كه به جاي خود قابل بحث و بررسي است - در استيضاح مخالفان وزير محترم ارشاد به صورتي شديدتر بازتاب يافته بود كه البته پاسخ درخور نيز به آنها داده شد. اميد آن مي رفت كه توضيحات آقاي مهاجراني در مورد سياستهاي جاري فرهنگي و موافقت اكثريت مجلس با آن از ذهن بسياري از منتقدان و مخالفان ابهام زدايي كند. اما... نكته قابل توجه آن است كه مطبوعات براساس قانون موظف اند توضيحات كساني را كه به نحوي در مطالب درج شده در مظان اتهام قرار مي گيرند، درج كنند. متاسفانه وسايل ديگر ظاهرا چنين حقي را براي مخاطبان خود قائل نيستند. وحيد رضا نعيمي