Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780216-44553S1

Date of Document: 1999-05-06

روي پيشخوان كتابفروشي ها رشته دراز آرزو (رمان ) نوشته هوشنگ دولت نشر /آبادي پيكان چاپ / اول 1377 / 2200 نسخه / 613 /صفحه 1750 تومان. مي گويند بعضي از مردم نظر كرده اند و دفتر سرنوشتشان را به جاي مركب معمولي يعني دوده بخاري آب زده با آب طلا مي نويسند و در نتيجه اين تبعيض، نظر كرده ها خوش اقبال و موفق از آب در مي آيند و فرشته نگهباني، قدم به قدم آنها را پيش مي برد، درحالي كه مردم معمولي راه زندگي را افتان وخيزان طي مي كنند و تمام عمرشان در سرگرداني بين بيم و اميد مي گذرد. اگر در اين تعريف واقعيتي وجود داشته باشد، محمدحسين سنگك بستي يكي از نظر كرده ها بود. رمان مفصل رشته دراز آرزو با جملات بالا آغاز مي شود و داستان كودكي را پي مي گيرد كه پس از سه دختر دريك خانواده روحاني و اهل علم قدم به عرصه حيات گذاشته است. البته بخش عمده داستان ماجراي ترقي، معنوي ودنيوي پدر روحاني محمد حسين است و با مرگ همين شخصيت نيز داستان سرانجام مي يابد. كل ماجرا در محيط نسبتا آرام و كم فراز و نشيب اتفاق مي افتد كه بايد داستان را خواند و ديد آيا اين نكته براي داستان مثبت است يا منفي. چكيده تاريخ ايران (از كوچ آريايي ها تا پايان سلسله پهلوي ) نوشته حسن /نراقي نشر /آتيه چاپ 3000 /اول 1378 /نسخه /590 160 صفحه تومان. كتاب حاضر به هيچ روي كتاب تاريخ نيست، خلاصه بودن آن حتي از تعاريف غيرمتعارف هم گذشته البته است موءلف كتاب به اين نكته واقف است و خود گفته كه تنها خواسته است فهرستي از توالي سلسله ها را در سرزمين ايران ارائه كند كه به درد جوانان مملكت بخورد كه اندكي وقت صرف كنند و نام دوره ها را بدانند. البته مشكلي كه چنين خلاصه اي به وجود مي آورد آن است كه به همان اندازه خلاصه شدن، امكان اشتباهات تاريخي در آن افزون مي شود. ديروز، امروز (مجموعه شعر ) علي /كسمايي نشر /الفبا چاپ اول 1377 / 1000 /نسخه 240 صفحه /رقعي 650 تومان. در هفته هاي اخير، چشمان خوانندگان كم كم به جمال كتابهايي با تيراژ 2 هزار هزار و اخيرا 600 نسخه روشن شده است. شايد چاره اي هم نباشد. به هر حال بهتر از چاپ نشدن است. كتاب حاضر شامل 41 شعر با عنوان كلي ديروز و شعر 64 با عنوان كلي امروز است كه در انواع مختلف شعر سروده شده است. ناگهان سيلاب مهدي /سحابي نشر /الفبا چاپ 2000 /دوم 1377 /نسخه 182 صفحه /رقعي 490 تومان. اولين كتاب از سري رمان ايراني نشر الفبا را مهدي سحابي نوشته كه پيش تر با آثار او البته در زمينه ترجمه آشنا داستان بوده ايم فرضي از زماني آغاز مي شود كه دشمني كين توز موشكي را به سوي سرزميني رها كرده كه پس از يك ساعت خواهد رسيد. كل ماجرا در اين يك ساعت اتفاق مي افتد... پنجمين گنج و ميكو نوشته الينور /كوئر ترجمه مژگان /فريديان نشر /الفبا چاپ /دوم 1377 سه هزار /نسخه 80 صفحه /رقعي 200 تومان. داستان اين كتاب پس از انفجار ويرانگر اتمي در ناكازاكي آغاز مي شود و با بيان احساس دروني كودكي كه در اين انفجار آسيب ديده است، ادامه مي يابد. ضمن داستان باهنر خوشنويسي ژاپني نيز آشنا مي شويم. غربت، انتهاي خط! نويسنده: ايرج /ستوده ناشر: /موءلف چاپ اول /بهار 1378 پنج هزار /نسخه 364 صفحه /رقعي 2000 تومان. رمان حاضر، تاريخ مهاجرتهاي پيش آمده و جابه جايي هويت ها و فرهنگ هاست، و آنچه در اين ميان، از جا كنده مي شود، نابود مي شود. وطن، تنها مكاني نيست كه به محدوده هاي جغرافيايي معني شود. وطن براي شخص جايگاه اعتراض و عرصه عمل و انديشه اوست، در ساختن و حضور يافتن. وطن، بودن فرد زماني است كه شخص جلاي وطن مي كند، تنها دارايي اش انرژي اوست... اين جملات، بخش هايي از پيشگفتاري است كه ايرج ستوده موءلف اين اثر، براين رمان احساسي، تاريخي كه سرنوشت يك مهاجر را بازگو مي كند، نگاشته است. ترجمه انگليسي اين كتاب، با عنوان: Road the of End, توسط Exile كريس لير و سهيلا سحابي در 280 صفحه و توسط موءلف به قيمت 3000 تومان به بازار نشر عرضه شده است. خروج اضطراري اينياتسيو /سيلونه ترجمه مهدي /سحابي نشر /الفبا چاپ سوم، / 1377 2000 نسخه / 174 صفحه /رقعي 490 تومان. سكوندو ترانكوييلي كه بعدها با نام مستعار اينياتسيو سيلونه شهرت يافت، از جمله نويسندگان برجسته ايتالياي معاصر است كه در طول عمر خود به طور جدي به فعاليت هاي سياسي پرداخت. وي از اوان جواني، با انديشه هاي سوسياليسم آشنا شد و مدارج ترقي را در حزب كمونيست ايتاليا به سرعت طي كرد، اما رفتار متكبرانه حزب كمونيست شوروي وعملكرد خشونت بار استالين را تحمل نتوانست كرد و از فعاليت هاي حزبي، دوبار يك بار قبل از جنگ جهاني و بار دوم در سال 1348 (و اين بار براي هميشه ) كناره گرفت. كتاب حاضر شامل ماجراهايي است كه بر سيلونه رفته است و از جمله ماجراي شركت وي در اجلاس كمينترن درمسكو و خروج اضطراري وي از حزب.