Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780216-44551S14

Date of Document: 1999-05-06

محمدرضا لطفيان از تهران: هر از گاه اعلام مي شود كه موتوسيكلت سواران شهر ما ساماندهي مي شوند تا نظم ترافيكي را مراعات كنند و اگر نكردند جريمه شوند و حتي گفته شده است كه موتور آنان شش ماه توقيف مي شود. در عين حال هر روز در سطح شهر تهران هزاران موتوسيكلت سوار دست به تخلف مي زنند و مي گريزند، بدون آن كه مكافاتي ببينند. به راستي چه وقت و چگونه مي توان شاهد ساماندهي اساسي موتوسيكلت سواران تهراني شد. م - م از شيراز: به عنوان جواني شيرازي يك عذرخواهي بزرگ به مردم ايران بدهكارم چراكه در انتخابات قبلي مجلس شوراي اسلامي فريب ظواهر را خوردم و چشم و گوش بسته به كانديدايي راي دادم كه نمي بايستي بدهم انشاءالله در دور بعد همچون دوم خرداد جبران خواهم كرد. ما مردم شيراز نمي دانيم به دكتر مهاجراني افتخار كنيم يا از فرستادن نماينده اي غير مردمي به مجلس سرافكنده و شرمگين باشيم. هوشنگ تبريزيان از تهران: حفظ جان مقامات بلندپايه كشور يكي از والاترين وظايف به شمار مي آيد. چندين بار است كه ديده ام آقاي خاتمي در داخل خودرو پشت چراغ قرمز متوقف است. از مسئولان مي خواهم مسائل تاميني رئيس جمهوري را دستكم نگيرند و همواره مراقب جان اين سيد فرهيخته باشند، نكند كه بدانديشان چشم زخمي به او بزنند و فاجعه به بار آورند. ح، احمدي از خمين: با شنيدن نطق صادقانه و اديبانه دكتر مهاجراني در مجلس اشك در چشمانم حلقه زد. راستي چرا صاحبان زيباترين انديشه هاي انقلاب آماج؟ حمله اند پيامهاي كتبي خود را براي درج در اين ستون حد اكثر در ده سطر به صندوق /19395 5446پستي يا نما بر (فاكس ) ارسال 2058811 كنيد.