Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780215-44546S17

Date of Document: 1999-05-05

معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان تربيت بدني: جوانان دربيان عقايد و نظرات، خودسانسوري نكنند گروه شهرستانها: معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان تربيت بدني گفت: جوانان بايد عقايد خودشان را به راحتي بيان كنند و خودسانسوري نكنند. به گزارش خبرنگار همشهري مهندس هاشمي طبا كه در دومين همايش تجليل از نخبگان كشوري و جهاني استان سمنان سخن مي گفت افزود: اگر جوان را نترسانند كه عقيده اش را بگويد و در اظهار عقيده اش آزاد باشد و اگر آدمهاي بزرگترش كه بي مايه هستند و نمي توانند جواب سئوالات او را بدهند جوان را طرد كنند، دشمنان برايش دام مي تنند و او را اسير انحرافات خود مي كنند. معاون رئيس جمهوري گفت: امروز جواناني كه اختناق دوران طاغوت را نديده اند احساس نمي كنند كه اين آزادي و امكان گفتگو چه نعمت بزرگي است. وي ضمن انتقاد از كساني كه با جوانان برخوردهاي نسنجيده و تند دارند گفت: كساني كه با يك حرف و يا عمل جواني روبرو مي شوند و برخورد مي كنند، نمي دانند كه اين جوان خام است و بايستي در اجتماع و پس از كسب تجربه پخته شود. هاشمي طبا افزود: اگر مسئوليت اجرايي به جوانان داده نشود پس آنان كي اشتباه؟ كنند بايد با ايجاد شبه اجتماع و جايي كه جوان با مسائل اجرايي درگير شود و امكان اشتباه و خطا را بسنجد و حرف و كارش را محك بزند و تصحيح كند زمينه ورود او را به جامعه هموار كنيم. وي تاكيد كرد: اگر انسان در دوران جواني وارد اجتماع نشود و عقايد مختلف را نبيند وقتي مي خواهد مسئوليتي را به عهده بگيرد دچار اشتباهات فراوان مي شود. رئيس سازمان تربيت بدني كشور افزود: ورزش جايگاهي است كه در آن جوان تمام توان اجرايي خودش را به نمايش مي گذارد تا در اين وضعيت بتواند شرايط آزمايشي را در خود ببيند و وارد جامعه شود، او در آزمايش ورزش مي آموزد كه مردم را دوست بدارد و به قانون احترام بگذارد و نظرات مختلف را به عنوان عقايد مخالف احساس نكند و با صاحبان اين نظرات به دوستي و تعامل و رفاقت برسد.