Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780215-44546S10

Date of Document: 1999-05-05

مديركل كار و امور اجتماعي كارگاه 8500 در استان قزوين: شرف خانه تكاني است گروه شهرستانها: مديركل كار و امور اجتماعي قزوين گفت: با تصويب طرح معافيت كارگاههاي داراي كمتر از 3 كارگر از شمول قانون كار 8 هزار و 500 كارگاه قزوين كارگران خود را به زير 3 كارگر كاهش خواهند داد. به گزارش خبرنگار همشهري از قزوين، آزموده در مراسم روز جهاني كارگر افزودهزار 8 و پانصد كارگاه در قزوين با كمتر از 6 كارگر مشغول فعاليت هستند كه در صورت تصويب اين قانون، كارگاههاي يادشده براي فرار از قانون و ورود به حيطه بي قانوني و بي قيدوشرطي، تعداد كارگرانشان را به 3 نفر كاهش خواهند داد. وي اظهار داشت: اين تغيير در قانون كار، دهها هزار بي كار را به تعداد بيكاران استان اضافه خواهد كرد علاوه بر اين 13 هزار كارگاه در قزوين با يك كارگر اداره مي شود كه خطر بي كاري آنان را تهديد مي كند و احتمال ظلم شدن به آنها بسيار وجود دارد. مدير كل كار و امور اجتماعي استان قزوين خاطرنشان ساخت: اين اهداف كاملا سياسي است و ما اطمينان داريم نمايندگاني كه راي موافق به طرح داده اند، آمار كارگاههاي كشور را نداشته اند. وي گفت به زودي نمايندگان خانه كارگر در نشستي با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، آمار و ارقام صحيح كارگاهها را به نمايندگان ارائه خواهند داد و ثابت خواهند كرد كه با اصلاح قانون كار، تنها به تعداد بيكاران افزوده خواهدشد.