Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780215-44544S2

Date of Document: 1999-05-05

( ) 7 شنبه 5 ارديبهشت بعد از ظهر كاردار سفارت انگلستان به ديدنم آمد. خواهان توسعه روابط بود، مترجم خوبي نداشتيم و خيلي حرف زده نشد. سپس آقاي حسام الدين امامي مفسر مطبوعات آمد و از كم كاري و بي خطي كيهان و اطلاعات و ضعف تبليغات شكايت كرد و پيشنهادهاي مفيدي داشت. با مهندس بازرگان قرار داشتيم، ولي به خاطر مراجعات زياد انجام نشد. ايشان آمدند ولي فرصت كافي نبود. شب در منزل آقاي ناطق نوري مهمان بوديم. رفقاي معمم، آقايان بهشتي، باهنر، خامنه اي، [عبدالمجيد ] معاديخواه، صفائي، حميدزاده، حقاني و... بودند ودرباره روحانيت مبارز و شاخه روحانيت حزب و مناظره پيشنهادي آقاي بني صدر، مشورتهايي شد و تصميماتي اتخاذ شد. يكشنبه 6 ارديبهشت شب در جلسه مشترك مسئولان اجرايي و نمايندگان مجلس حزب شركت مقداري كردم از وقت در انتقاد از حزب و روزنامه جمهوري ] [اسلامي گذشت. آقاي آيت به خط روزنامه اعتراض داشت، آقاي [ميرحسين ] موسوي دفاع كرد. آقاي دكتر [حسن ] عباسپور نكاتي از لايحه بودجه را توضيح داد و نمايندگان را توجيه شب كرد با [فرزندم ] محسن، در بلژيك تلفني صحبت حالش كردم خوب بود. كتاب و پوستر و نوار مي خواست. محسن به خاطر عدم امنيت بعد از ترور من توسط فرقان و تهديد شدن او درمحيط تحصيل و عدم تمايلش در به همراه داشتن محافظ، براي ادامه تحصيل به خارج رفت. در شيراز در كنكور پذيرفته شده بود و مشغول تحصيل بود. اكنون تمايلي به زندگي در غرب ندارد و به انقلاب اسلامي سخت وفادار است و در آنجا با گروهي از دوستانش به نفع جمهوري اسلامي فعاليت دارد. دوشنبه 7 ارديبهشت به زيارت امام رفتم. با امام درباره مسافرت به كره شمالي و مناظره با گروهها در تلويزيون مشورت كردم. امام موافق با هر دو بودند; ولي از اينكه خود ماها با آنها در تلويزيون ظاهر شويم، راضي نبودند و نظرشان اين بود كه افرادي غيرمعمم و نه خيلي مشهور شركت كنند. گزارشي داشتند كه سفارت شوروي مورد تهديد گروهكهاست. سفارش كردند كه مواظبت شود، حادثه آفريني در نشود مورد ادعاهاي شركتهاي امريكائي نسبت به ايران فرمودند: زيربار زور نرويم و مشروعيت حقوق ادعايي غير حق را نپذيريم. قرار شد پيامي براي سالگرد شهادت مرحوم مطهري بدهند. مهندس بازرگان آمد و بحث مفصلي در مورد موضع گيري هاي نهضت آزادي در مقابل دولت، قانون و اوضاع جاري كشور داشتيم. از اينكه برخلاف عقيده خودشان با بني صدر، عليه رجايي همكاري دارند، جواب درستي نداشت و از اينكه دولت از نيروهاي آنها استفاده نمي كند، گله داشت. اين را به عنوان انحصارطلبي حزب جمهوري اسلامي مطرح مي كرد كه جواب كافي شنيد. بحث به وقت ديگري موكول شد. مجاهدين خلق در تهران آشوب به پا كردند و جمعي از آنها دستگير شدند. سه شنبه 8 ارديبهشت به مجلس رفتم آقاي محمد منتظري از فتنه مجاهدين خلق ياد كرد و آيات محارب را بر آنها تطبيق كرد و تقاضاي شدت عمل نمود و در مورد محاكمه اميرانتظام بحث و اخطار كرد كه مبادا مسامحه شود. سندي را خواند كه [عباس ] اميرانتظام روزهاي اول پيروزي به دستور آقاي بازرگان، نخست وزير، راه را براي فرار خارجيان و اخراج ثروتها و اسناد بازگذارده و متهم به خيانت عظماشان كرد. گفت: [مهدي ] بازرگان، [هاشم ] صباغيان و دكتر [ابراهيم ] يزدي هم بايد محاكمه شوند. از خيانت فريور معاون تسليحاتي وزارت دفاع گفت، حيدري پاكسازي شده را به عنوان مسئول به خطر افتادن پنجاه و شش ميليون دلار كه در خريد اسلحه كلاه سرش رفته افشا كرد. عصر در جلسه دفتر سياسي حزب جمهوري [اسلامي ] شركت كردم و درباره فتنه مجاهدين خلق و كيفيت مقابله با آنها مذاكره شد و تصميماتي گرفتيم; مخصوصا در تقويت تبليغات كه نقطه ضعف ما است. شب در نخست وزيري با آقايان بهشتي، رجائي، بهزاد نبوي و اخوي محمد، جلسه مشورتي داشتيم و تصميماتي در همين زمينه گرفتيم. خبر شهادت خلبان شيرودي در غرب ما را داغدار كرد. خلبان شجاع، مكتبي و مهمي بود. شب كه به خانه آمدم خيلي خسته بودم. چهارشنبه 9 ارديبهشت حاج احمد آقا خميني تلفن كرد و خواست كه كاري براي آقاي محمود بروجردي كه اخيرا از معاونت پارلماني وزارت خارجه كنار رفت، در نظر گرفته شود و نيز براي آقاي [علي اكبر ] محتشمي; توصيه داشت كه با آقايان علما، رابطه بهتري برقرار شود. بعد از ظهر جلسه هيات رئيسه. در هيات رئيسه اطلاع شعبه سي و پنج دادرسي در مورد شكايت و اعلام جرم آقاي بني صدر عليه آقاي رجائي و بهزاد نبوي در مورد حل قضيه گروگانها مطرح شد، چون اطلاع مجلس در مورد جرائم عادي رئيس جمهور و وزرا لازم است، نه جرائم سياسي و ترديد پيش آمد كه اين گونه موارد را مجلس رسيدگي مي كند يا دادگستري; قرار شد از شوراي نگهبان توضيح خواسته شود، سپس اگر لازم بود به اطلاع مجلس برسد. نامه آقاي [بهزاد ] نبوي مطرح شد كه تقاضاي جلسه غيرعلني رسمي مجلس براي توضيح درباره گروگانها داشت، در دستور هفته آينده گذاشتيم. پنجشنبه 10 ارديبهشت جلسه علني مجلس نطقهاي داشتيم پيش از دستور خوب بود و اكثرا عليه فتنه مجاهدين خلق و من هم مشروحا درباره شهادت خلبان شيرودي، روز كارگر، فتنه مجاهدين و تعويق انتخابات ميان دوره اي صحبت كردم. از آقاي وزير كشور خواستم كه بيايد توضيح دهد. آقاي مهدوي [كني ] آخر وقت آمدند و توضيح دادند و در مجموع روشن شد كه آقاي بني صدر مخالف انجام انتخابات است، ولي بهانه همه جا در يك روز را مطرح كرده كه به هدف خودش برسد تذكر گروه ليبرالهاي مجلس به وزير كشور در همين خصوص كه تابع سياست بني صدر است، نيز خنثي شد. آقاي بني صدر، برخلاف دستور قانون اساسي، هنوز مصوبه مجلس را بعد از بيست روز امضاء و ابلاغ نكرده است. شب در مدرسه سپهسالار، جلسه اي براي تبيين و تدريس معارف اسلامي داشتيم، آقايان [موسوي ] اردبيلي، امامي، حقاني، خامنه اي و [عبدالمجيد ] معاديخواه بودند. آقاي موسوي [اردبيلي ] وضع كلي پرونده چهارده اسفند دانشگاه را توضيح داد. ادله براي محكوميت سياسي و جنائي آقاي بني صدر در مورد گارد و فساد دفتر رئيس جمهور و كتك زدن مردم در دانشگاه كافي است. ولي هنوز ملاحظات سياسي مانع اقدام است و پرونده نواقصي دارد و قضات ليبرالي در جريان كارند كه سنگ اندازي مي كنند. جمعه 11 ارديبهشت صبح زود از دفتر امام تلفن زدند. آقاي صانعي اطلاع داد كه ديشب در پادگان حشمتيه تيراندازي بوده و اكنون پادگان در محاصره سپاه و كميته است. با سپاه تماس گرفتم، معلوم شد حقيقت دارد. هنوز حقيقت ماجرا معلوم نيست، قرار شد تحقيق كنند و اطلاع دهند. ولي آقايان [محسن ] رضائي مسئول اطلاعات سپاه قضيه را ريشه دار مي داند و بنا است، بعد از رسيدگي گزارش نمايند. براي عيادت معلولان جنگ و انقلاب از خانه بيرون رفتم. شصت نفر بودند كه تقريبا همگي قطع نخاع داشتند و از كمر يا گردن به پائين فلج بودند. خانم [فاطمه ] كروبي از طرف بنياد شهيد آنجا را اداره مي كند. خوب اداره مي شود و راضي بودند. عصر و شب به عروسي دختر آقاي مهدوي كني وزير كشور دعوت داشتيم. عفت همراه سعيد، فاطي، خانم مفتح، خانم باهنر، خانم معاديخواه و دختر امام ولي رفتند من وقتي كه آماده رفتن شدم، فائزه و حميد آمدند، لذا نرفتم. تمايلي هم نداشتم كه در زمان جنگ، در اين گونه برنامه ها شركت كنم. احمدآقا خميني هم قرار بود اول شب به منزل ما بيايد، انصرافش را اطلاع داد.