Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780215-44539S3

Date of Document: 1999-05-05

كودكان به دليل افزايش هزينه هاي زندگي در كره جنوبي رها مي شوند خيابان هاي گروه اجتماعي: در پي وخيم شدن اوضاع اقتصادي در كره جنوبي، مردم كودكان خود را در خيابان ها رها مي كنند. به گزارش واحد مركزي خبر به نقل از شبكه تلويزيوني بي بي سي بعضي از والدين كودكان كره جنوبي به علت افزايش هزينه هاي زندگي مي گويند، آنان قادر به تامين هزينه هاي سرسام آور كودكان خود نيستند; پس به رغم ميل باطني خود مجبور به رها كردن فرزندان خود در كنار خيابان ها يا در مراكز نگاهداري كودكان بي سرپرست هستند. طي چند سال گذشته به علت وخيم شدن شرايط اقتصادي در كره جنوبي، بسياري از مردم مشاغل خود را از دست داده اند.