Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780215-44538S10

Date of Document: 1999-05-05

نوآوران نوارهاي زخم بندي منعقدكننده خون راكويل - پژوهشگران صليب سرخ يك نوار زخم بندي بيولوژيكي تهيه كرده اند كه خونريزي هاي شديد را به سرعت متوقف مي كند. نوارهاي زخم بندي جديد كه فيبرين سيلانت ناميده مي شوند با استفاده از مكانيسم انعقاد خون بدن تهيه شده اند. فيبرين كه به صورت طبيعي در بدن وجود دارد، هنگام خونريزي هاي كوچك ناشي از بريدگي، بلافاصله خون را منعقد و از ادامه خونريزي جلوگيري مي كند. اما در بريدگيهاي بزرگ ناشي از تصادف و يا جراحات جنگي، فيبرين طبيعي بدن قادر به انعقاد خون نيست. خاصيت انعقاد خون در نوارهاي فيبرين سيلانت 20 بار قوي تر از انعقادي است كه به صورت طبيعي توسط خون بدن انجام مي شود. اين نوارها بلافاصله پس از تماس با زخم، فيبرين آزاد مي كنند و خون منعقد مي شود. به گفته پژوهشگران مبتكر فيبرين سيلانت اين، نوارها در سال 10 آينده در بيمارستان ها و آمبولانس ها كاربردي گسترده خواهند داشت.