Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780214-44533S2

Date of Document: 1999-05-04

عوامل كشتار و عرضه غيرقانوني مي شوند مواد پروتئيني جمع آوري گروه شهري: رئيس حوزه خدمات شهري شهرداري منطقه پنج تهران گفت: به زودي با عوامل كشتار و عرضه غيرقانوني مواد پروتئيني فعال در اين منطقه در چارچوب قوانين برخورد خواهد شد. عليرضا بالش زر، ديروز در مصاحبه اي به خبرنگار ما گفت: از طريق مراجع قضايي، بخشداري و شوراي دامپزشكي تهران، حكم جمع آوري فروشندگان غيرقانوني دام هاي آلوده و عوامل كشتار و عرضه غيرقانوني گوشت را دريافت كرده ايم و به زودي با فروشندگان دام در روستاي كن و ساير نواحي منطقه برخورد 5 قانوني مي شود. خبرنگار ما مي افزايد: طي ماههاي اخير عده اي به دور از چشم ماموران دامپزشكي به كشتار غيربهداشتي دام ها از جمله گوسفند و گوساله و عرضه گوشت آنها مبادرت مي ورزند و به دليل اينكه نرخ اين مواد پروتئيني ناسالم و غيربهداشتي نسبت به واحدهاي صنفي قانونمند و نم پذير كمتر است، موجب گرايش شماري از شهروندان براي خريد اين قبيل مواد پروتئيني شده است و گزارش غيررسمي وجود دارد كه مصرف كنندگان اين موائد پروتئيني دچار انواع امراض و بيماريها شده اند. از سوي ديگر نگهداري دام ها در نقاط حاشيه اي موجب شده تا شرايط زيست محيطي شهروندان نامطلوب باشد. اشاعه بوهاي متعفن و مشمئزكننده به واسطه نگهداري غيرقانوني دام هاي زنده نيز محيط زندگي ساير شهروندان را در معرض خطر قرار داده است و اين مراكز نوعا در مناطق حاشيه اي روز به روز در حال افزايش است. بالش زر در ادامه اين مصاحبه گفت: به دليل اينكه منطقه 5 تهران، جزو مناطق حاشيه اي شهر است، متاسفانه حيوانات موذي و سگهاي ولگرد زيادي در محدوده آن وجود دارد كه شهرداري در حال اتلاف آنان و از سويي توزيع سم تله گذاري است. وي ضمن درخواست از شهروندان مبني بر اينكه زباله هاي خانگي خود را همه روزه قبل از ساعت 10 شب به خارج از منازل منتقل كنند، گفت: متاسفانه عدم توجه برخي شهروندان به توصيه ها موجب مي شوند بخشي از زباله ها در ساعات روز در معابر قرار گيرد كه البته شهرداري به رغم تحمل هزينه هاي اضافه، نسبت به جمع آوري آنها اهتمام مي ورزد. گفتني است كه هر روز 10 تن زباله و 1000 تا 1500 متر مكعب خاك و نخاله توسط شهرداري منطقه 5 از سطح محدوده جمع آوري و به مراكز دفن زباله انتقال داده مي شود.