Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780214-44532S1

Date of Document: 1999-05-04

حكايت غم ها و شادي هاي ايل قشقايي نگاهي به كتاب كوچ با عشق شقايق كوچ با عشق شقايق عنوان كتابي است نوشته منوچهر كياني كه به تازگي از سوي انتشارات كيان نشر شيراز منتشر شده است. اين مجموعه با پيشگفتار موءلف و نگاهي به ايل قشقايي در هشت فصل و با چاپ چهار رنگ به بررسي هنر در ايل قشقايي مي پردازد. صنايع دستي براي مردم ايل قشقايي از آن جهت ارزشمند است كه احياي آن گامي در به جاي آوردن سنت هاي اصيل ايراني بشمار مي رود. كاردستي مردم ايل در عين حال كه اهميت اقتصادي دارد، كاري ذوقي و فكري است. عكس هاي كوچ با عشق شقايق را منوچهر كياني با همكاري حسن مقيمي و دكتر سيروس پرهام تهيه كرده است. در اين كتاب از زبان يك قشقايي حكايت عشق ها، جنگ ها، خشكسالي ها، حسرتها، پيروزي ها و بالندگي هاي ايل قشقايي توصيف شده است. تاريخچه ايل قشقايي مبهم است و به درستي معلوم نيست از چه زماني و از كجا و براثر چه عواملي به فارس كوچانده شده اند و نظريه هاي مختلفي در اين باره موجود است. حدود هفت قرن قبل گروهي از تركان اغوز ( غز ) كه در مناطق شمالي آذربايجان و در حد فاصل درياچه رضاييه و وان و نواحي ايروان و نخجوان پراكنده بودند در شرايط سخت ظلم و ستم كوچانده و تبعيد شدند. اين گروه در استانهاي شمالي، غربي و مركزي و تعدادي هم به جنوب ايران وارد شده و در اواخر حكومت صفويه جمعيت ايلي منسجمي را تشكيل دادند و تحت رهبري يك ايلخاني، ايلي بزرگ و سترگ را در جنوب و مركز ايران بنا نهادند و بسياري از سجاياي اخلاقي اين جامعه به ويژه حس وطن دوستي و شجاعت و بيگانه ستيزي آنان موجب شد تا از نظر سياسي قدرت و اهميت والايي داشته باشند، تا جايي كه در زمان قاجاريه قسمت زيادي از حكومت فارس و اصفهان را به ايلخاني قشقايي محول كردند. با اين همه باز هم در اين مجموعه تاريخچه ايل قشقايي را موءلف مبهم دانسته است. در نگاهي به ايل قشقايي به نقل از ميرزا حسن فسايي در فارسنامه ناصري آمده است: قشقايي ها گروهي فراري و از گريختگان هستند كه واژه قاچ قايي ريشه كلمه قشقايي است. بسياري قشقايي ها را با آذري ها مرتبط مي دانند. در اين كتاب اين دلايل عبارتند از: نقش و نقش پردازي آنها در دستبافها، لباس، نقش ها و نقش مايه ها، موسيقي، داستانها و ادبيات، وضع چهره، رنگ موها و ساختار فيزيكي، وجود فرهنگي مشترك از آداب و رسوم، زبان تركي، با اين تفاوت كه قشقايي ها به علت ارتباط تنگاتنگ با مردم فارس، بسياري از لغات فارسي را جايگزيني زبان تركي كرده اند. مجموعه كوچ با عشق شقايق نه تنها نگاه جامع به زندگي و آثار هنري ايل قشقايي دارد بلكه به نحوي كامل به آموزش فرهنگ اين ايل مي پردازد. فصل اول كتاب به دستبافت هاي مردم ايل قشقايي اختصاص يافته براي است مردم ايل، قالي نوعي زيرانداز قابل حمل بوده و زيبايي و اصالت دستبافهاي قشقايي مديون ذوق و سليقه زنان هنرمند ايل در تهيه و تدارك مواد اوليه و نوع اليافي است كه به كار مي برند. فراهم كردن مواد مورد لزوم، مراحلي دارد كه عبارتند از: دام شويي، پشم چيني، رشته كردن، ريستن، تابيدن، رنگ آميزي و سرانجام بافتن. در فصل اول نويسنده تمامي اين موارد را توضيح مي دهد و براي هر يك از آنها نيز تصويري ارائه مي كند و به اين ترتيب به آموزشي بودن مباحث آن جهت بيشتري مي دهد. يكي از ويژگي هاي ايل قشقايي وجود رنگ آميزي زيبا در زندگي و فكر مردم اين ايل است. نكته مهمي كه در رنگ آميزي سنتي و ايلي وجود دارد، ثبات و پايداري و جلوه و جلاي آن است كه به وسيله رنگ بست كامل مي شود. اين كتاب همچنين در ادامه به اصول صحيح رنگ آميزي گياهي مي پردازد. كوچ با عشق شقايق همچنين در فصل هاي بعدي به لباس زنان و مردان ايل قشقايي، مسكن، موسيقي و ديگر هنرهاي مردم ايل مي پردازد و در انتها نيز فهرستي از لغات و اصطلاحات و آواها را براي علاقه مندان به هنر و فرهنگ پارس به ارمغان مي آورد. اين كتاب در 280 صفحه كاغذ گلاسه و با چاپ رنگي در تيراژ هزار 3 نسخه به چاپ رسيده است. نكته مهمتر فعاليت فرهنگي ناشر شيرازي است كه درخور توجه است. پس از اقدامات مهم و موءثر فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در زمينه شناخت هنر ايران، به تازگي برخي از ناشران در مراكز استانها فعال شده اند كه چاپ اين مجموعه شاهدي بر اين فعاليت ها اميدواريم است ناشران شهرستاني بيش از اين در معرفي فرهنگ و هنر غني ايران زمين كوشا باشند.