Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780213-44519S2

Date of Document: 1999-05-03

اولين شهردار شهرستان شميرانات انتخاب شد گروه شهري: اولين شهردار انتخابي درشميرانات توسط شوراي اسلامي اوشان فشم ميگون انتخاب شد. شهريار خسروي شهردار قبلي شهر فشم طي حكمي ازسوي شوراي شهراوشان فشم وميگون دراين سمت به مدت چهارسال ابقا شد. شهردارفشم همزمان باشروع به كار شوراهاي اسلامي درشميرانات به استنادفصل سوم ماده 71 وظايف شوراهاي اسلامي شهر، برگزيده شده است.