Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780213-44517S2

Date of Document: 1999-05-03

عبور از بحران ( ) 5 به قلم: آيت الله هاشمي رفسنجاني شنبه 22 فروردين جلسه علني نداشتيم. ساعت نه صبح تا دوازده و نيم در كميسيون آئين نامه شركت كردم. روزه داشتم و وقت ناهار صرفه جويي شد. پاكتي آوردند كه در آن يك صورت حساب جعلي به عنوان حساب من، در يكي از بانكهاي اروپا بود كه مبلغ كلاني موجودي نشان مي داد. خوشبختانه من در خارج از كشور ابدا و اصلا حساب بانكي و غيربانكي ندارم. ظاهرا اين جعل، توطئه اي براي بدنام كردن روحانيون مسئول است. خوشبختانه جاعل، فاميل واقعي من را نمي دانسته و به اسم مشهور من جعل كرده بايد است تحقيق كنيم و به موقع توطئه افشا شود. راستي كه ضدانقلاب چه بي وجدان و بي اخلاق است! ... يكشنبه 23 فروردين يكي از ] [مراجعان از قضاوت آقاي شيخ محمد هاشميان در رفسنجان شكايتي از داشت كارگران پالايشگاه تهران هم فردي آمد و از خطر توطئه گران در آنجا تذكراتي داد. بعدازظهر، دكتر هادي آمد و خواستار جزوه محرمانه خبرگزاري پارس بود. عصر در جلسه شوراي [مركزي ] حزب جمهوري اسلامي شركت كردم. آقاي بهشتي شرحي از ملاقاتش با امام دادند و آقاي خامنه اي هم در مجلس از ملاقات خودشان تعريف كردند. از مجموع [چنين ]گزارشها به دست مي آيد كه امام به خطر ليبرالها و خط آنها در ارتش توجه كرده اند و به فكر چاره افتاده اند. درباره انقلاب فرهنگي و سرنوشت دانشگاهها، بحث مفصلي اطلاع كرديم يافتم كه حاج احمدآقا خميني، مصاحبه مطبوعاتي انجام داده و برخلاف مصاحبه هاي گذشته، ايشان با خط امام نسبتا هماهنگي نشان داده و موضع گيري حسين آقا اخوي زاده اش را محكوم كرده و توضيحي از معناي خط سوم داده ] [است.... دوشنبه 24 فروردين با آقاي [علي ] قدوسي در مورد تعويض دادستان قم و پرونده [حسن ] بهروزيه صحبت كردم. قرار شد آقاي بهروزيه به جاي اجراي حكم بازداشت، خودشان به دادستاني مراجعه كنند. ايشان متهم به تقلباند و هنوز اعتبارنامه اش تصويب نشده است. آقاي ] [قدوسي گفتند، با خواست امام تصميم گرفته اند دادستان قم را عوض كنند. چند نفر از پرسنل شهرباني آمدند و به كارهاي [دستجردي ]سرهنگ وحيد رئيس، جديد شهرباني، معترض بودند، ولي منطق درستي نداشتند. اول شب، در مجلس صداي توپ هاي ضدهوايي بلند شد ولي بعدا گفتند كه حمله اي نبوده و بي جهت توپ ها را شليك كرده اند. سه شنبه 25 فروردين بعدازظهر به جلسه دفتر سياسي حزب جمهوري اسلامي رفتم. مسائل مهمي مطرح بود: موضع گيري در مقابل كارشكني ليبرالها، تحليل مصاحبه حاج احمدآقا خميني و تغيير موضع به نفع خط امام، انتخابات و مسافرت به شرق به دعوت كره شمالي. شب در نخست وزيري، جلسه مشورتي هفتگي با آقايان بهشتي، خامنه اي و باهنر داشتيم; در ] اين [جلسه خط كلي دولتي كردن بازرگاني خارجي و اتاق بازرگاني و استفاده از نيروهاي نزديك به خط امام مطرح شد. حكم آقاي محمد ]:[ يزدي را به عنوان نماينده ما در هيات بررسي اختلاف نوشتيم. خبري از پيروزي در جنگ در شوش داشتيم و موضوع كلاهبرداري پنجاه و شش ميليون دلاري در رابطه با خريد اسلحه مطرح گرديد كه از وزارت دفاع كسب اطلاع شد، معلوم شد صحت دارد. ولي اموال شركت كلاه بردار و همين پولها را در بانك توقيف كرده اند، البته به ادعاي آقاي [جواد ] فكوري وزير دفاع، بنا شد گزارش كاملي بدهند. خبرهايي از تحرك ضدانقلاب در امور تخريبي در كردستان رسيده بود كه از سرهنگ وحيد دستجردي ] رئيس [شهرباني سوءال شد، معلوم شد گزارشها اغراق آميز بيش است از صد نفر از نمايندگان طي نامه اي، قاطعيت دستگاه قضايي در برخورد با ضدانقلاب و ليبرالها را تائيد كردند... چهارشنبه 26 فروردين جلسه علني برگزار شد و مقدمات انجام كار انتخابات ميان دوره اي، كامل گرديد. تكميل مجلس ضرورت دارد، بايد وزارت كشور سرعت به خرج دهد. عده اي از نمايندگان استان گيلان - آقايان رمضاني، يوسفي، ناصري، انصاري و فرض پور - با وقت قبلي آمدند و مطالبي [بيان ] داشتندكه مهمترين آنها تعديل شيوه برخورد با ضدانقلاب از قبيل مجاهدين خلق و.. و عدم سخت گيري نسبت به آنان، دادن امكانات بيشتر به وفاداران به جمهوري اسلامي ولي مخالفان دولت، مثل پيماني ها و مخالفان در مجلس، ليبرالها و نهضت آزادي خواهان بود تعويض مسئول سپاه، دادستان انقلاب و استاندار گيلان بودند. به آنها گفتم ضدانقلاب سياستش اين است كه تشنج ايجاد كند و برخورد به وجود بياورد، در هر مرحله به آنها امتياز بدهيم، قدمي جلوتر مي گذارند وبرخورد به وجود مي آورند. اقليت اگر مي خواهد از همه امكانات اكثريت، در ادارات و موءسسات و امكانات تبليغي برخوردار باشد، بايد ملزم شود كه از اين امكانات، عليه اكثريت حاكم استفاده نكند. و روش اقليت فعلا اين است كه در دستاوردهاي انقلاب، خودش را شريك و سهيم معرفي كند و كمبودها را به حساب اكثريت بگذارد و خودش را در موضع منتقد و طلبكار معرفي كند و [اقليت ] مي خواهد از امكانات اكثريت براي همين منظور استفاده كند. قرار شد بحث، بيشتر شود و حد و مرزي براي حقوق معين شود. طلبه اي اهل نيجريه كه در قم تحصيل كرده و آماده برگشت به نيجريه است، آمد. پيشنهاد كمك ايران براي تبليغ شيعه و انقلاب ايران، در نيجريه داشت. قرار شد، با دفتر هماهنگي تبليغات [اسلامي ] ارتباط برقرار بعد كند جلسه هيات رئيسه داشتيم و برنامه هفته آينده مجلس تنظيم شد. آقاي مخلصي، داماد آيت الله طالقاني آمد، ايشان را وزير صنايع ازكاربركنار كرده است، قرار شد رسيدگي كنم. شب در جلسه واحد روحانيت حزب جمهوري اسلامي شركت كردم. آقاي بهشتي سخنراني كردند و من جواب سوءالات آقايان را مخالفت دادم روحانيون ارتجاعي با انقلاب و تحريكات در رابطه با شيعه و سني و مخالفت آقاي مفتي زاده، بررسي شد. وضعيت قرمز اعلام شد ولي زود وضعيت عادي شد و خبري نبود. پنجشنبه 27 فروردين ساعت هشت صبح به مجلس شورا رفتم. پس از بررسي گزارشات، آقاي لطيف صفري، نماينده اسلام آباد غرب به دفترم آمد و مطالب زيادي از آنجا گفت... سپس آقاي علي اسلامي (پهلوي ) فرزند شاهپور عليرضا [پهلوي ] همراه نماينده مينودشت آقاي حسيني، در آمد آن زمان از خانواده پهلوي بريده است. ظاهرا مسلمان خوبي شده. حرفهايش جالب بود. مالك سه روستا در تركمن صحرا با ششصد هكتار زمين است كه به اظهار خودش و آقاي حسيني، كشاورزان از او راضيند و طالبند كه به محل بعد برود از انقلاب به محل نرفته و روستائيان سهمي به او پرداخته اند. كمي نگران بود و مي گفت مي خواهم درسم را تمام كنم و با كار شخصي زندگيم را اداره كنم. تازه از پاريس برگشته. مادرش در پاريس است. اجازه مي خواست به منطقه برود; گفتم مانعي ندارد. شب در مدرسه شهيد مطهري به دعوت شوراي عالي تبليغات [اسلامي ] جلسه داشتيم. آقايان مشكيني، خامنه اي، مهدوي كني، باهنر، بهشتي، معاديخواه، امامي كاشاني و حقاني حضور داشتند. براي اينكه درسهايي در توضيح معارف و مطالب مهم اسلامي با فيلم تهيه شود - كه بشود همه را در اختيار علاقه مندان گذاشت - موضوعهايي طرح شد و هركسي موضوعي انتخاب كرد و من فلسفه تاريخ را انتخاب ] [كردم. اعتراضاتي به روش و كم كاري هيات بررسي اختلافات داشتيم كه به آقاي مهدوي [كني ] گفتيم. جمعه 28 فروردين صبح اول وقت، سرهنگ وحيد [دستجردي ] آمد و گزارشي از كار شهرباني و انتصابات جديد داد... احمدآقا مرعشي و بستگان ديگر آمدند و ناهار اينجا بودند و خواهان كمك دولت به پسته كاران رفسنجان بودند كه به خاطر مزاحمتها و رقابت امريكا و محاصره اقتصادي، صدور پسته كم نفع و يا بي نفع شده و از نابساماني وضع قضايي شهر بابك، حرف مي زدند. قدري در حياط خانه، با بچه ها و پاسدارها پينگ پنگ بازي كردم. آقاي محمديان، قاضي شرع نيشابور هم آمد و از نماينده نيشابور، شكايت داشت.