Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780212-44506S6

Date of Document: 1999-05-02

سخنان نمايندگان موافق و مخالف استيضاح مهاجراني در جلسه علني ديروز مجلس سيدرضا تقوي، سيدعلي اكبر موسوي حسيني، مرتضي نبوي، سيدمحمد حسيني، محمدرضا باهنر و محمد عظيمي طرقدري به عنوان موافقان استيضاح وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و مجيد انصاري و علي اصغر هادي زاده به عنوان مخالفان طرح استيضاح سخن گفتند. سيدعلي اكبر موسوي حسيني نماينده مردم تهران و يكي از امضاءكنندگان طرح استيضاح، طي سخناني به ضرورت استيضاح اشاره كرد و گفت: پس از تذكرات مكرر كه شخصا با ايشان (آقاي مهاجراني ) داشتم و متاسفانه نتيجه نداشت مجبور به استيضاح شديم. حسيني خطاب به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: باتوجه به اين مباني قانوني و مسئوليت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي و تاكيد بر حفظ و حراست ازفضاي سالم طبع و نشر، نشر برخي از كتابها كه حرمت و حريت قلم را مي شكند، چگونه توجيه؟ مي شود وي تاكيد كرد: با تاسف بايد بگويم كتب مخرب كه اخيرا با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر مي شود بقدري زياد است كه از بيان تعداد ومحتواي آنها شرم دارم. نماينده مردم تهران افزود: وزارت ارشاد موظف است حسب قانون از نشراين كتابهاي مخرب جلوگيري كند، كتابهايي كه تخريبكننده قداست خانواده وروابط خانوادگي است و شديدترين فشارهاي روحي را بر جوانان وارد مي كند. وي گفت: متاسفانه كتابهاي مخرب در كتابفروشي ها به راحتي و آزادانه به فروش مي رسند و بسي اسفناك تر آنكه فروشنده ها با ارائه سند ومجوز آنها را به فروش مي گذارند. حسيني اظهار داشت: بايد به اين واقعيت تلخ و غم انگيز اعتراف كنم كه آنچه در حوزه مطبوعات اتفاق افتاده در اين مدت به هيچ وجه منطبق بااهداف قانوني تشكيل اين وزارتخانه نبوده و صريحا مباين با اهداف آن است و با كمال تاسف بايد بگويم كه امكانات اين ملت مظلوم در پي سياست تيشه به ريشه زدن فضايل اخلاقي و حدود و قداست خانواده ها و مردم است. وي تصريح كرد: وزارت ارشاد در تجهيز كتابخانه ها نيز همين سياست تيشه به ريشه زدن را انتخاب كرده است. حسيني ادامه داد: آيا معتقديد كه هرگونه نوشته و كتاب كه حقا غذاي روح است، بي هيچ قانون و ضابطه اي بايد آزاد باشد ومردم بايدخود انتخاب كنندو سره را از ناسره تشخيص؟ دهند وي تاكيد كرد: اين سهل انگاري و غفلت و اين تساهل و تسامح زشت ونابخردانه را هيچ خردمندي نمي پذيرد. نماينده مردم تهران گفت: وزارت ارشاد بايد با هوشياري و دقت و نهايت سخت گيري و امانت و نه با تسامح و تساهل از انتشار نشريات و توليدات مخربفرهنگي جلوگيري كند. وي ابراز داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم بايد آمر به معروف وناهي از منكر باشد و هم از هرگونه ابتذال پيشگيري كند. حسيني به برخي از كتابها و محتويات آنها اشاره كرد كه قبلا اجازه انتشار نداشتند اما در زمان آقاي مهاجراني مجوز انتشار گرفتند. نماينده مردم تهران گفت: وزارت ارشاد با دادن اجازه چاپ به كتابهاي مخرب و دادن جايزه به نويسندگان معاند و صدور اجازه چاپ براي كتابهايي كه تاريخ معاصر و مبارزات اين ملت رشيد را به رهبري امام راحل ( ره ) تحريف كرده اند، سيل انحراف را به درون خانه ها روانه كرده است. وي اظهار داشت: اگر مراجع معظم تقليد اعتراض مي كنند، مي گويند دادو بيداد نكنيد و انديشه رابا انديشه پاسخ دهيد و شما هم كتاب بنويسيد وپاسخ دهيد، آيا تضميني وجود دارد كه پاسخ به دست تمام آن خوانندگان برسد! وي گفت: آيا مي خواهيد سيل ويرانگر را روانه كنيد و بعد جلوي آن رابگيريد. حسيني همچنين در بخش ديگري از سخنانش خطاب به وزير فرهنگ و ارشاداسلامي گفت كه شما به كساني لبخند زده ايد و جايزه داده ايد كه دست به خودكشي زدند و يا در آمريكا از آنها تجليل شده است. آيا مي خواهيد همه مانند آنها ؟ باشند آقاي وزير هيچ مي دانيد با چه كساني هم آوا؟ شده ايد و شبيخون فرهنگي از دست وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي جايزه ؟ مي گيرد مجيد انصاري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي به عنوان يكي از نمايندگان مخالف استيضاح، گفت: نارسايي هاي فرهنگي كشور را نمي توان تنها ازديدگاه يك وزير و يا وزارتخانه ديد، بلكه بسياري از دستگاههاي كشور درخصوص مقوله فرهنگ، مسئول هستند. وي گفت: نمايندگان استيضاح كننده اگر در صدد بهبود فرهنگ جامعه هستند بايد به مقوله هماهنگ سازي عملكرد دستگاههاي مختلف در خصوص فرهنگ نگاهي بكنند. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: عوامل بسياري از جمله عوامل سياسي، اقتصادي و اجتماعي بر فرهنگ تاثيرگذار است. وي با اشاره به اينكه كشور ايران، از جمله كشورهاي جوان است و وقت بسياري از جوانان در مدارس و باتماشاي برنامه هاي صدا و سيما سپري مي شوداظهار داشت: آيا در صدا و سيما آنچه كه مي گذرد عين اسلام و ارزشهاي اسلامي ؟ است انصاري گفت: نارسايي اگر وجود دارد اين نارسايي ها در دستگاههاي اثرگذار بيشتر از دستگاههاي وابسته به وزارت ارشاد است. نماينده مردم تهران در ادامه سخنانش با اشاره به اينكه وزارتخانه هاي آموزشي، دستگاههاي تبليغاتي، نمازهاي جمعه و محافل مذهبي نقش بسزايي درعرصه فرهنگ عمومي جامعه دارند گفت كه آيا عملكرد اين دستگاهها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته؟ است وي گفت: ما در هفته چند نماز جمعه در سراسر كشور داريم آيا ارزيابي شده كه اين نمازهاي جمعه تاچه اندازه در جذب جوانان موءثر بوده؟ است انصاري خاطرنشان كرد: مسائلي كه استيضاح كنندگان مطرح كردندآيا جديدا اتفاق افتاده؟ است وي در بخش ديگري از سخنانش به هيات نظارت بر مطبوعات اشاره كرد وگفت: وزارت ارشاد يك راي از 5 راي را در اين هيات دارد و ساير دستگاههابايد اعمال نظارت صحيح كنند و قبل از انتشار هم نمي توان مطبوعات را كنترل كرد. نماينده مردم تهران اضافه كرد: نارسايي ها امري طبيعي است و بايدتلاش كنيم تا اين نارسايي ها به حداقل برسد. وي گفت: پس از مطرح شدن استيضاح وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي جو وسيعي در مطبوعات و در ايام ماه محرم و در مجالس سوگواري راه اندازي شد كه جبهه اي عليه ارزشها و ايثارگري ها راه افتاده و مخالفان وزارتخانه وموافقان طرح استيضاح در جبهه دفاع از ارزشها هستند و اين يك تهمت بزرگ است. انصاري در بخش ديگري از سخنانش كه در دفاع از عملكرد وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ايراد كرد، اظهار داشت: جواناني كه حدود يكسال تحت شديدترين حملات به خاطر سوت و كف بودند، در مراسم اخير ورزش فرياد يا حسين آنهايكپارچه در ورزشگاه طنين انداز شد. وي تصريح كرد: ما با جوانان نمي توانيم اينطور قضاوت كنيم. جواناني كه فرزندان انقلاب هستند. وي افزود: بايد با مقوله فرهنگ و انديشه همانند سيره پيامبر اكرم ( ص ) حضرت، علي (ع ) و ظرافتي كه قرآن با آن برخورد كرده است، برخوردكنيم. انصاري با قرائت آياتي از قرآن كريم خاطرنشان كرد: در قرآن كريم به قلم سوگند ياد مي شود و اسلام به انديشه و فكر و گفتگو تا اين اندازه تاكيد كرده است. نماينده مردم تهران گفت: ما بايد از روزنه و ديد امام به مسائل نگاه كنيم و بايد الگويي از اسلام ارائه كنيم كه براي بشريت قابل تحمل باشد. وي گفت: با سعه صدر، موعظه حسنه و شيوه پيامبر (ص ) مي توانيم جاذبه اي بيش از اين داشته باشيم و نبايد جوانان را با برخوردها و تعابير خودبرنجانيم. انصاري افزود: بايد در مسيري كه پيش رو داريم مشكلات را اصلاح كنيم آيا دستگاههاي ديگر مشكل؟ ندارند وي خطاب به نمايندگان حاضر در مجلس گفت: برادران و خواهران، همه ما به جائي كه عريان محشور مي شويم، خواهيم رفت، به دور از هرگونه وابستگي گروهي و خطي، بايد پاسخگوي رفتارمان باشيم. اين نماينده مجلس گفت: مناسبترين فردي كه در راس وزارتخانه ها قرارگرفته آقاي مهاجراني در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. وي دفاعيات دكتر مهاجراني را قوي، مستدل و قانع كننده توصيف كرد واظهار داشت: ايشان يكي از نويسندگان برجسته كشور هستند. انصاري گفت: وزير ارشاد كسي است كه در 20 سال قبل در حال تحقيق ومطالعه در مسائل فرهنگي بوده است. نماينده مردم تهران به برخي از آثار دكتر مهاجراني نظير سلمان كتابهاي فارسي پيام آور، عاشورا و نقد كتاب آيات شيطاني اشاره كرد و گفت: اين كتابها هر كدام در جاي خود منبع تلقي مي شوند و جمله اي در اين كتابها برخلاف انقلاب نيست. انصاري در پايان اضافه كرد: دكتر مهاجراني فردي مدير است و اميدوارم با ادامه مديريت ايشان، راه توسعه فرهنگي كشور ادامه يابد. علي اصغرهادي زاده نماينده مردم محلات و دليجان ديگر مخالف استيضاح وزير ارشاد اسلامي بود كه گفت: به عنوان احساس تكليف شرعي و براساس اعتقادي كه دارم در مقام مخالف استيضاح سخنراني مي كنم. وي از دكتر مهاجراني به عنوان يك فرد دانشمند، معتقد و آگاه به مسائل فرهنگي و شخصي كه باديد باز نسبت به موضوعات روزنگاه مي كندنام برد كه به اعتقاد وي مانندايشان كمتر پيدا مي شود. هادي زاده گفت: اين حالت بسيار زشت و زننده اي است كه من به عنوان يك عنصرارزشي مطرح باشم اما چون مي خواهم برخلاف نظر بعضي آقايان صحبت كنم به عنوان يك نيروي ضدارزشي و لاابالي تلقي شوم. نماينده مردم محلات و دليجان اظهار داشت: امروز يكي از بهترين روزهاي مجلس است چون مسائل فرهنگي بازشد ونمايندگان با خيلي از مسائل آشنا شدندو اين ارزش دارد. عضو كميسيون ارشاد وهنراسلامي و وسايل ارتباط جمعي مجلس افزود: آياانصافا مشكل فرهنگي جامعه اسلامي ما صرفا مربوط به وزارت ارشاد؟ است آياوسعت فرهنگي كه در قانون اساسي آمده و وظيفه دولت كه بسط و گسترش فرهنگ ذكر شده فقط در چارچوب مطبوعات و كتاب شكل؟ مي گيرد وي اضافه كرد: اگر همه ما دغدغه مسائل فرهنگي داريم، آيا اين معضل و مشكل صرفا مربوط به وزارت ارشاد است و دستگاههاي فرهنگي ديگر به راستي نقشي؟ ندارند وي دستگاههاي مختلفي مانند وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي و صدا و سيما را از جمله متوليان امور فرهنگي در كشور دانست و گفت: چرا فقط وزارت ارشاد و شخص آقاي مهاجراني را هدف؟ مي گيريم هادي زاده با تاكيد بر اينكه انقلاب اسلامي انقلابي نيست كه از ناحيه چاپ وانتشار چند مقاله صدمه ببيند، افزود: انقلاب ما برپايه دين شكل گرفته و برپايه استدلال مي توانيم با تمام ايده هايي كه باطل مي دانيم برخوردكنيم. وي در ادامه سخنان خود گفت: كداميك از نمايندگان نمي دانند كه تصميم گيري نهايي در رابطه با مجوزها و تخلفات به هيات نظارت و دادگاه مطبوعات برمي گردد كه متاسفانه چندي است دادگاه مطبوعات را نداريم كه حتي با تخلفات جزيي برخوردكند و اگر نقصي در رابطه با دادگاه مطبوعات ياهيات منصفه هست آيا كسي پيشقدم شد كه اين اشكالات را برطرف؟ كند نماينده مردم محلات و دليجان در ارتباط با انتقاداتي كه از ناحيه تئاتربه وزارت ارشاد شد، اظهار داشت: تئاتر در جمهوري اسلامي مرده بود و چيزي به نام تئاتر وجود نداشت يك حركت جدي شروع شد و براي اولين بار بعد از انقلاببه مناسبت بيستمين سالگرد انقلاب هزار تئاتر را راه اندازي كردند. وي اضافه كرد: اين حركت انجام شد اما متاسفانه در بين هزار تئاتر كه نمايشي زنده است يك اشكالي ديده مي شود وبعنوان بحث استيضاح مطرح مي شود. به خاطراجراي هزارتئاتر بايد تبريك گفت كه تئاتر را زنده كردند. عضو كميسيون ارشاد از عملكرد وزارت ارشاد در حوزه امور سينمايي نيز دفاع كرد و گفت: يكي از بهترين چهره ها در راس معاونت سينمايي خدمت مي كند كه در عين تعهد به كارسينمانيز اشراف دارد و در ساخت فيلمهاي ارزشي پيشتازاست. وي در همين رابطه اظهار داشت: كسي را كه با اين ويژگيها در راس معاونت سينمايي ما قرار دارد همين طور زير سئوال ببريم، آنها كه مي شنوند چطور قضاوت و برداشت؟ مي كنند هادي زاده افزود: اگراشكالي در وزارت ارشاد هست طوري درسخنان و خطبه هامطرح نشود كه يك فرد لاابالي و بي دين در راس اين وزارتخانه قرار دارد بلكه بايد اشكالات را گفت و برطرف نمود. وي در ارتباط با خصوصيات وزير ارشاد گفت: احساس مي كنم و برداشت من اين است كه آقاي مهاجراني يكي ازموفقترين و باارزشترين وزراي كابينه خاتمي است و همان چيزي را كه اعلام كرده پياده مي كند. نماينده مردم محلات و دليجان افزود: يقين داشته باشيد كه با رفتن آقاي مهاجراني و آمدن فرد ديگري فرهنگ ما دگرگون نمي شود، آنچه شما مي خواهيدصورت بگيرد، نخواهد شد پس بياييد كمك كنيم و رفع اشكال كنيم. هادي زاده در خاتمه سخنان خود تاكيد كرد كه راي اعتماد به آقاي مهاجراني را يك كار ارزشي مي داند. محمدرضا باهنر نماينده مردم تهران و از امضاكنندگان طرح استيضاح وزيرفرهنگ و ارشاد اسلامي در جلسه بعدازظهر، اعلام كرد كه در مطالب ارائه شده از سوي مهاجراني ونمايندگان مخالف استيضاح به بسياري از سئوالات و موارد استيضاح پاسخ داده نشد. باهنر تصريح كرد: آقاي مهاجراني وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي راكه برنامه ريزي و تعيين استراتژي براي دفاع از نظام اسلامي و مباني واصول آن است، با برخي استنباطات شخصي از مفردات تاريخي خلط كرده اند. عضو هيات رئيسه مجلس، عملكرد هيات نظارت را ضعيف توصيف كرد و دادن تذكر صرف را در مورد تخلفات مطبوعاتي ناكافي دانست. وي گفت: ظرف 20 ماه از دوران مسئوليت آقاي مهاجراني در اين وزارتخانه و در فضايي كه مطبوعات ايجاد كردند، آيا باورهاي مردم به انقلاب و ارزشهاي آن بيشتر شده است يا كمتر. باهنر اضافه كرد: آيا در اين مدت با عملكرد مطبوعات، خط امام ( ره ) وتئوريهاي پايه اي نظام طرفداران بيشتري در جامعه يافته يا كمتر شده است. نماينده استيضاح كننده گفت: وظايف وزارت ارشاد اين نيست كه وزير وناخداي ارشاد و فرهنگ كشور بر عليه فلان نشريه و نويسنده نقد بنويسد، اين مهم نيست. وي افزود: بايد ديد كه در 20 ماه گذشته در فرهنگ كشور چه اتفاقي افتاده است، در نشريه آوا منتشره در اصفهان، آمده است كه امام ( ره )زماني قائم مقام خود را عزل كرد كه بيمار بود، اين موضوع را با يادآوري وقايع صدر اسلام در نظر بگيريم. باهنر ادامه داد: روزنامه ايران از قول فراست خواه در مقاله اي عصمت معصومين عليهم السلام را زير سئوال مي برد، همچنين فهم پيامبر ( ص ) از وحي رافهم زماني و مكاني تبيين كرده است. آيا معناي روزنامه چندصدايي اين است. وي همچنين با نكوهش عملكرد نشريه ايران جوان گفت: نشريه زمان غيراز عكسهايي كه در پشت جلد دارد، آدرس روسپي خانه هاي دوبي را با مشخصات كامل ارائه كرده است. نشر اين تفكر است كه بليت دوبي را در بازار سياه چند برابر كرد. نماينده مردم تهران تاكيد كرد: با قرائتي كه آقاي مهاجراني دارندبيش از يكهزار عنوان كتابي كه ممنوع بود، آزاد و چاپ شد، چند درصد آنهافكر و انديشه و چندصدايي را ترويج كردند و چند درصد فساد، ابتذال و فحشاءرا. باهنر دراين مورد افزود: آقاي مهاجراني سال گذشته اعلام كردند كه درنمايشگاه بين المللي كتاب مميزي نداريم، در نتيجه اين سياست، كتابهايي در اين نمايشگاه در حمايت از سلمان رشدي، عليه پيامبر ( ص ) اسلام، انقلاب، امام، اسلامي و. عرضه شد و به فروش رفت. عضو هيات رئيسه مجلس ادامه داد: آقايان مي گويند اگر يك معاند، مخالف شد، يك مخالف، موافق شد، احسنت گفتن دارد، آيا واقع قضيه اين است، چندمعاند، مخالف و چند مخالف، موافق شدند. وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: از چند سال پيش، پيش بيني شد كه ما درمعرض شبيخون فرهنگي هستيم. مقام معظم رهبري نيز برخي نشريات داخلي را هم نوا با توطئه هاي خارجي دانستند. باهنر افزود: آيا از دين ستيزي برخي از مطبوعات، تبليغ جدايي دين ازسياست، زير سئوال بردن احكام اسلامي و عصمت برداشت معصومين، و فهم غلط ازقرآن، ترويج هم جنس بازي و فساد مي توان به چندصدايي در جامعه ياد كرد. وي در پايان سخنانش فرازي از پيام و توصيه حضرت امام (ره ) به مجلس شوراي اسلامي، و ديگر مقامهاي عالي رتبه كشور، را قرائت كرد كه در آن بر لزوم مقابله با رخنه كساني تاكيد شده است كه درصدد انحراف دستگاههاي خبري و مطبوعات از اسلام هستند. باهنر تاكيد كرد: اين فتواي اكثر مجتهدان است كه بايد با مظاهر فسادمقابله كرد، اين كتب حرام است و تبليع فساد در جامعه چند صدايي؟ نيست