Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780212-44504S2

Date of Document: 1999-05-02

عبور از بحران ( ) 4 به قلم: آيت الله هاشمي رفسنجاني شنبه 15 فروردين ساعت هشت به مجلس گزارشها رفتم را مطالعه كردم. چند نفر از سفراي بازنشسته سابق آمدند و از لايحه بازسازي كه سفراي سابق را محكوم به انفصال كرده، شكايت داشتند. قرار شد به كميسيون، تذكر دهم و شكايتي تقديم داشتند. آقاي [اسدالله ] بيات از نياز زنجان به امام جمعه و روحاني متشخص و مبارز صحبت كرد. از اقدامات منفي دو نماينده زنجان، وضع خانواده انقلابي موسوي، و در خط بودن ارگانهاي دولتي و نهادهاي انقلابي و سخنراني كج مهندس [مهدي ] بازرگان در روز دوازده فروردين [سخن ] گفت. آقاي خواجوي پيشنهاد قانون سلب صلاحيت نمايندگان مجلس را آورد. به كميسيون آئين نامه فرستادم. گزارشهايي از وضع اردوگاه آوارگان جنگ در بوشهر و همدان خواندم و جواب تبريكهاي عيدنوروزتهيه خبر شد حمله هواپيماهاي ما به عمق خاك عراق و انهدام چهار پايگاه هوايي با سرو صدا پخش شد. اميد است كه موءثر باشد. يكشنبه 16 فروردين امروز اولين جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در سال جديد تشكيل شد. دو دوازدهم بودجه مطرح بود. پنج ساعت وقت صرف كرديم. موافقها و مخالفها صحبت كردند. بحث ادامه دارد. اكثر صحبتها سياسي بود و كمتر مربوط به بودجه و مخصوصا دودوازدهم. در تنفس ظهر، آقاي خامنه اي در مورد شرح مذاكراتش با امام و مطالبي كه در ملاقات فردا مي خواهند با امام مطرح كنند، صحبت كردند. از مخالفت دفتر امام با ملاقات روز جمعه و حتي عدم اعلان آن در اخبار گفتند. بعدازظهر با آقاي رجايي، تلفني صحبت كردم و راجع به تسريع آوردن بودجه سالانه به مجلس تاكيد كردم. به آقاي محمد ] [رضا مهدوي كني وزير كشور تلفن كردم و راجع به آوردن لايحه تمديد وقت قانون انتخابات و لغو دو مرحله اي انتخابات، صحبت شد.... دوشنبه 17 فروردين اول صبح براي ادامه كار مجلس، در موضوع دودوازدهم بودجه، به مجلس رفتم. در موضوع بودجه، مهندس [عزت الله ] سحابي، فواد كريمي و ديگران صحبت كردند. مطالبي كه درباره بودجه كاخ رياست جمهوري - شانزده ميليون تومان براي اصلاح ساختمان، بودجه عظيم اداري و بودجه سري رياست جمهوري - گفتند، موءثر واقع شد. آقاي خامنه اي عازم كردستان شدند. از فرودگاه سندي فرستادند در مورد اظهارات آقاي بني صدر در خدمت امام، در جواب اعتراض امام به عدم واگذاري توپ يكصد و هفتاد و پنج به آبادان. (اين [سند ] در اصل شكايت سرهنگ شكرريز فرمانده واحد مستقر در آبادان است ). آقاي بني صدر گفته بودند كه از اين توپها كم داريم و گلوله هاي آن هر يك ده هزار دلار است و دلار را هم به نرخ آزاد بيست تومان حساب كرده بودند كه قيمت هر گلوله دويست هزار تومان مي شد. اين سند مي گويد سي و هفت اراده توپ و گلوله زياد در انبار داريم و قيمت هر گلوله هشتصد و پنجاه دلار است. گزارشي از مرز تركيه با ايران، توسط كامل ] عابدين زاده [ نماينده خوي رسيد كه نقل و انتقالات مشكوكي در آنجا ديده مي شود. نسخه اي از آن را براي امام فرستادم... قرار بود، در جلسه شوراي عالي قضايي شركت كنم، رفتم كسي نبود، به خانه مرا ]آمدم اين [به جلسه، آقاي [محمدعلي ] موحدي كرماني دعوت كرده بودند كه درباره وضع روحانيون ناصالح بحث و تصميم گيري شود. سه شنبه 18 فروردين جلسه علني مجلس، كار تصويب دودوازدهم بودجه را تمام كرد. به علت طولاني شدن بحثها، نمايندگان خسته شده بودند و اداره مجلس مشكل بود، به خاطر نصاب شكننده، مجلس مكررا از رسميت مي افتاد... شب در نخست وزيري با حضور آقايان بهشتي، باهنر، رجايي و بهزاد نبوي، درباره مسائل مهم كشور، جنگ و صلح، وزارت خارجه، بسيج اقتصادي و آموزش و پرورش جلسه مشورتي داشتيم. دير وقت به خانه آمدم و تازه عفت از كمبودها و غلط كاريهاي بعضي از مسئولان در كرج و رفسنجان، از قول شخصي، مطالبي داشت كه چون مغرضانه گفته بودند، ناراحت كننده بود. چهارشنبه 19 فروردين صبح زود، عفت در ادامه حرفهاي شب گذشته، جر و بحث داشت. با عصبانيت از خانه بيرون رفتم. مشكل اينجاست كه به انقلاب علاقه مند است و روزها در ملاقاتها و برخوردهايش - كه از كمبودهاي كشور انتقاد مي شود و خوب نمي تواند دفاع كند - ناراحت مي شود و لحظات كوتاهي كه من به خانه مي آيم، اين گونه مطالب را كه رنجش مي دهد، مي خواهد با من طرح كند و ناراحتي ايجاد مي شود. امروز در مجلس بي حوصله و كم تحمل بودم... بعد از جلسه آقاي فرج الله واعظي نماينده ابهر، آقاي مجتبي گلگيرساز را آورد و از عدم همكاري سپاه گله داشت. اين فرد مجتبي ] چند [گلگيرساز روز قبل خودش را معرفي كرد كه عضو گروه تروريستي به نام فدائيان امام زمان است كه مامور ترور من بوده. او را به سپاه معرفي كردم، ولي تاكنون در معرفي گروه پيشرفتي [حاصل ] نشده است. ايشان را با ماموران سپاه مواجه به كردم نظرشان آدم صادقي نيست. قرار شد تعقيبش كنند تا مطلب روشن شود. شب مسئولان سپاه و اطلاعات به خانه آمدند و اطلاعاتي از عملكرد ضدانقلاب دادند و از ماموريت آقاي اشراقي در تامين كردها و نيز در رابطه با افكار آقاي بني صدر و نهضت آزادي و از حركتهاي ضدانقلابي در بعضي محافل روحانيت و از مشكلات فرماندهي سپاه در رابطه با فرماندهي كل ] نيروهاي [مسلح آقاي بني صدر نگران بودند. پنجشنبه 20 فروردين نزديك ساعت 9 صبح به مجلس رفتم. پس از مطالعه گزارشها آقاي حيدري نماينده بوشهر آمد و از نابسامانيهاي شركت نفت در جزيره خارك گفت، وضع وزارت نفت خوب نيست، وزيرمان مجيد ] [تندگويان و معاونش مهندس بوشهري اسير عراق است، بعضي مديران تحت تاثير مهندس علي ] [اكبر معين فر خيلي با دولت آقاي رجايي انسجام ندارند. بايد فكري كرد. سپس علي ]آقاي [اكبر ناطق نوري آمد و قصد استعفاي از جهاد سازندگي داشت كه با مذاكره منصرف شد. از تصادف خطرناكي كه در جاده رفسنجان - يزد داشته تعريف كرد... بعدازظهر نمايندگان جهاد دانشگاهي آمدند و از خبر باز شدن دانشگاهها در اين سالها، نگران بودند. مي گفتند هنوز برنامه درستي براي دانشگاهها تنظيم نشده است و از كم كاري ستاد انقلاب فرهنگي ناراحت بودند. پيشنهادهايي هم داشتند كه قرار شد تنظيم كنند و بدهند، من هم قول رسيدگي دادم. سپس آقاي گلسرخي كاشاني آمد. اقرار به اشتباه از موضع گيري گذشته خود، در رابطه با آقاي شريعتمداري و حزب خلق مسلمان داشت. مشكلاتي در كار مرغداري و طرح پرورش ماهي داشت كه به ايشان كمك كردم.... جمعه 21 فروردين .. آقايان خليلي و مصطفي ميرخاني از هواداران يا اعضاء جنبش مسلمانان مبارز - امت - آمدند و خيلي صحبت كردند. غرضشان اين بود كه به امتي ها اعتماد كنيم و آنها را به كار بگيريم و پيشنهاد جلسه مشتركي با [حبيبالله ]دكتر پيمان داشتند. نگران حركت ليبرالها بودند و يا آن را بهانه تصميم همكاري كرده بودند... سپس به منزل بچه هاي مرحوم اخوي حاج قاسم رفتم، مدتها بود كه فرصت رفتن به خانه آنها را نكرده بودم، بچه ها خيلي خوشحال شدند و نزديك [ساعت ] دوازده به خانه برگشتم.