Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780211-44489S2

Date of Document: 1999-05-01

روي پيشخوان كتابفروشي ها * كليد بهشت ملامحسن فيض /كاشاني تحقيق و ترجمه: علي /اوجبي نشر /نقطه چاپ 5000 /اول 1377 /نسخه 112 صفحه /رقعي 300 تومان. اين كتاب، شامل دو رساله ارزشمند از فيض كاشاني است، نخستين رساله موسوم به ترجمه الصلوه ترجمه اي عرفاني از اذكار و اوراد نماز به همراه برخي از آداب و مستحبات آن در هشت فصل است. رساله دوم ترجمه يكي از رسائل بسيار مهم و ارزشمند فيض، موسوم به السانح الغيبي است. بنابه گفته مترجم، اهميت اين اثر در اين است كه بدانيم تمامي مباحث اين نوشتار، الهام غيبي و موهبت الهي است و نه زايده تفكر و تلاش عقلاني. * 3001 آخرين اوديسه آرتورسي كلارك / ترجمه پيمان اسماعيليان /خامنه نشر /نقطه چاپ اول 3000 /نسخه 288 صفحه /رقعي 900 تومان. چهار ميليون سال قبل، به ناگاه تك سنگي صاف و بي روح، خاموش و بي صدا بر فراز دشت سرسبز آفريقا پديدار شد با قدرتي توضيح ناپذير كه خودآگاهي و هوش انسان را به ارمغان آورد. در حالي كه سال ديگر پا به هزاره اي جديد از زندگي بشر خواهيم گذاشت، آرتورسي كلارك استادانه ما را به هزار سال بعد مي برد و پاياني باشكوه و به طور مبهوت كننده اي غيرمنتظر براي بزرگترين و موفق ترين مجموعه داستانهاي علمي تخيلي خلق مي كندآخرين 30010 اوديسه داستاني است كه آرتورسي كلارك آن را به رشته تحرير درآورده است. * نديده هاي آدم و حوا و ازدواج ونوس ياسري / ناشر: موسسه فرهنگي و انتشاراتي /معارف چاپ 3000 /اول 1377 /نسخه 76 صفحه /رقعي 400 تومان. توجه خاص به سالهاي اوليه زندگي زناشويي، يعني سالهاي شكل گيري خانواده و ايجاد ارتباط كامل تر براي استحكام و دوام زندگي، حائز اهميت است. در اين كتاب، نويسنده سعي كرده است برخي از بايدها و نبايدها را در امر پيوند زناشويي گوشزد كند. * راز راما آرتورسي كلارك - جنتري /لي ترجمه دكتر ناصر /بليغ نشر /نقطه چاپ اول 3000 /نسخه 700 صفحه /رقعي 2300 تومان. در ميان سيارات و ساير اجرام منظومه شمسي، تنها در زمين است كه گونه اي پيچيده و پايدار از حيات به وجود آمده تنها است در اين دنياي خاص، مواد شيميايي تا حد هشياري تكامل يافتند و سپس، هنگامي كه عجايب و عظمت عالم را درك كردند، پرسيدند آيا معجزه اي كه آنان را به وجود آورد، واقعا در جاي ديگري هم رخ داده است. * آشنايي با فيزيك بهداشت تاليف: زهرا خراساني - داود رضا /اسماعيلي نشر /نقطه چاپ 2000 /اول 1377 /نسخه 390 صفحه /وزيري 1500 تومان. يكي از بزرگترين دستاوردهاي بشر در قرن بيستم، كشف راديواكتيويته و فعل و انفعالات هسته اي و خواص مختلف پرتوهاست كه تاثيري ژرف در پيشرفت بشر داشته است. همزمان با اين كشفها، موضوع اثرات پرتوها بر طبيعت، به ويژه موجودات زنده، مورد مطالعه و تحقيق قرار گرفته و تاثير آن بر روي نسل بشر موشكافانه بررسي شده علم است فيزيك بهداشت در واقع حاصل تمامي اين تحقيقات است كه بيانگر شناختي است از ماهيت پرتوهاي يونيزان، اثرات آنها بر انسان و طبيعت، و روشهاي صحيح استفاده از پرتوها و مواد راديواكتيو و راههاي چگونگي حفاظت فرد و محيط زيست در برابر اين اثرات و كتاب حاضر خلاصه اي از اين كوششها است. * نخبه شناسي در جامعه كشي نويسنده: محمدعلي /مهيمني ناشر: نشر /ثالث چاپ اول: 302 /اسفند 1377 صفحه /رقعي 1000 تومان. پس از چاپ كتاب جامعه شناسي نخبه كشي اثر علي رضاقلي و عرضه عمومي آن كه در طي 9 ماه گذشته به 12 چاپ رسيد نظريات گوناگوني درباره آن در مطبوعات و نيز رسانه هاي ديگر گروهي ابراز شد. اين نظريات بر چند محور عمده دور مي زد كه مهمترين آنها، به حسن انتخاب موضوع بود، اما بسياري بر روش كار نويسنده و نيز سئوالاتي كه مطرح كرد، ايراداتي وارد كردند كه شخص نويسنده نيز در ابتداي كتاب خود، به اين امر مذعن و معترف بود. نخبه شناسي در جامعه كشي در واقع پاسخي است به بعضي از شبهاتي كه علي رضا قلي در كتاب جامعه شناسي نخبه كشي مطرح كرده كه نويسنده خواسته به شكلي مبسوط به آن پاسخ گويد. اما به نظر مي رسد پاسخ به آن كتاب محملي شده تا نويسنده اين كتاب نيز بررسي تاريخي طول و درازتري از آنچه كه بر سر نخبگان آمد، به عمل آورد. * ياد ايام اكبر /درويش ناشر: جاده /ابريشم چاپ /اول 1377 سه هزار /نسخه 48 صفحه /رقعي 300 تومان. ياد ايام، داستان واره اي كوتاه از اكبر درويش است كه در پيشگفتار كتاب، از اشتغال خود در بزرگترين موسسه مطبوعاتي كشور سخن مي گويد و اعلام مي كند كه اين كتاب، بازنويسي يكي از دلمشغولي هايي است كه او در سال 1372 به تحرير درآورده است. * در خلوت شهريار (دو جلدي ) تاليف: بيوك نيك انديش /نوبر ناشر: نشر /آذران چاپ اول 5000 / 1377 جلد اين كتاب دو جلدي، در حقيقت خاطرات موءلف آن از زندگي شهريار است كه به گفته خود و ناشر كتاب، عمري را با شاعر آمدي جانم به قربانت گذرانده موءلف است از دوستان نزديك مرحوم شهريار بوده و در جريان بسياري از اتفاقات زندگي عاطفي وي قرار داشته است. * پنجاه متفكر بزرگ معاصر (از ساختارگرايي تا پسامدرنيته ) نوشته: جان /لجت ترجمه: محسن /حكيمي انتشارات /خجسته چاپ 2000 /اول 1377 /نسخه 1600 تومان. متفكران برگزيده اين كتاب آنها هستند كه به فهم سمت گيري ساختارگرايانه انديشه پس از جنگ جهاني دوم ژرفا مي بخشند، انديشه اي كه عمدتا و نه صرفا از فرانسه برخاست. موءلف كتاب متفكران را به 9 دسته تقسيم كرده است: ساختارگرايي آغازين، ساختارگرايي، تاريخ نگاري ساختاري، انديشه پساساختارگرا، نشانه شناسي، فمينيسم نسل دوم، پساماركسيسم، مدرنيته و پيش پسامدرنيته از پرداختن به هر گروه از متفكران، يادداشت مقدماتي كوتاهي آمده كه به قصد ارائه ديدگاهي كلي درباره سمت گيري فكري مورد بحث نوشته شده است. در مورد هر متفكر اطلاعاتي درباره آثار اخير و نيز آغازين وي به صورت فهرست آثار اصلي او آمده است. * به روزآوري و تعمير كامپيوترهاي شخصي ترجمه مهندس سيداميرحسين رضوي، كيان /مرزبان ناشر: /ادبستان چاپ 3000 /اول 77 /نسخه 1050 تومان. با توجه به گسترش روزافزون و متنوع صنعت سخت افزار و ورود آخرين فن آوري هاي جديد در اين زمينه، در اين كتاب تلاش شده است روش به روزآوري و تعمير سيستم هاي شخصي آموزش داده شود. مترجمين كتاب ياد شده همچنين كتابي منتشر كرده اند تحت عنوان شبكه براي 95 98 ويندوز و NT اين كتاب نيز در نسخه 3000 و با قيمت 18500 ريال منتشر شده است. كتاب اخير در واقع راهنماي خوبي است براي آنان كه از كامپيوتر به عنوان يك وسيله ارتباطي شبكه اي استفاده مي كنند. * در ناتمامي خود مهرنوش /قربانعلي نشر /توكا چاپ اول زمستان 1377 / دو هزار /نسخه 72 صفحه /رقعي 350 تومان. اين كتاب سروده هاي مهرنوش قربانعلي از سال 70 تا 76 است كه به سه دفتر با نامهاي نشاني از خون سياوش، در ناتمامي خود و بن بست تقسيم شده است. * كسايي مروزي و شعر او محمدباقر /نجف زاده نشر /روجا چاپ 2000 /اول 77 /نسخه تومان. 1000 كتاب به چهار بخش تقسيم شده است. در بخش نخست ديدگاه هاي پيشينيان و معاصرين را در مورد كسايي مروزي و جايگاه شعر او مي آورد. بخش دوم به نقل اشعار كسايي در قالبهاي مختلف اختصاص يافته و بخش سوم شرح اشعار بخش است چهارم كتاب نيز حاوي نمايه ها و اعلام و منابع كتاب است. * تاريخ البرز (مجموعه مقالات جلد اول ) به كوشش تيساپه /اسدي نشر /روجا چاپ 2000 /اول 1378 جلد / 850 تومان. كتاب در واقع برگزيده مقالات ارائه شده در همايش تاريخ البرز است. اين همايش، نخستين همايش بومي - تاريخي در محدوده تاريخ چهار استان گيلان، مازندران، گلستان و سمنان بوده است. نقش درياي مازندران در تاريخ منطقه. دژهايي با سابقه آتشگاه در تنكابن، ترور ايران در دوره كيائيان و انگيزه متلاشي شدن جنبش هاي سياسي معاصر از جمله مقالات ارائه شده در اين كتاب است.