Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780211-44489S1

Date of Document: 1999-05-01

يك كتاب، يك نگاه نامه ء اقبال ( گفتار 45 در زمينه ء تحقيقات ايراني ) به كوشش: سيد علي آل /داود ناشر: انتشارات هيرمند چاپ اول /اسفند 1377 قطع وزيري گالينگورباروكش قيمت 728 4000 تومان صفحه مرحوم اقبال يغمايي مترجم و نويسنده معروفي بود كه در سال 1295 شمسي در خوروبيابانك متولد شد و در 15 شهريور در 1376 تهران جان به جان آفرين بخشيد. ايشان به زبان فرانسه تسلط كامل داشته و كتابهاي متعددي چون 5 مجلد سفرنامه شاردن داستان، تلماك روبنسن، كروزوئه و پتي شز را به فارسي ترجمه كرد و غير از آن كتابهايي را از متون كلاسيك ادب فارسي به نثر امروزي درآورده كه از جمله آنها تلخيص شاهنامه فردوسي به نام زگفتار دهقان كه چندبار به چاپ رسيده و نيز دو كتاب به نامهاي داستانهاي عاشقانه ادب فارسي و داستانهاي پهلواني ادبيات فارسي را استخراج كرده و به نثر زيبايي تحرير كرده از است جمله كارهاي ديگر ايشان تحقيق كاملي درباره زندگاني سيد جمال الدين واعظ اصفهاني، واعظ شهيد راه مشروطه است كه كامل ترين تحقيق در اين زمينه به شمار مي رود. متاسفانه اين كتاب، يك بار در قبل از انقلاب به چاپ رسيده و با وجود آنكه به كلي ناياب است، تاكنون تجديد چاپ نشده اثر است ديگر آن مرحوم، تصحيح ابومسلم نامه طرسوسي است كه آن هم يك بار به چاپ رسيده است. اما مهمترين اثر آن شادروان را بايد كتاب تاريخ فرهنگ جديد ايران دانست كه تاكنون دو كتاب معتبر يعني وزيران علوم و معارف ايران و مدرسه دارالفنون در اين مقوله از وي به چاپ رسيده و جز آن دهها مقاله، در اين زمينه در مجله هاي آموزش و پرورش و يغما به چاپ رسانده است. كتاب نامه اقبال كه به كوشش سيد علي آل داود وبه اهتمام انتشارات هيرمند به چاپ رسيده مشتمل بر 8 بخش به شرح زير است: بخش اول شامل شرح حال و كتابشناسي اقبال يغمايي و شامل 7 مقاله است و در طي آنها احوال و شرح زندگي او به طور مفصل آمده و همه كتابهايش معرفي شده است. بخش دوم به تاريخ و علوم اجتماعي اختصاص دارد و مشتمل بر مقالات ارزنده اي است كه اساتيد اين رشته نوشته و به آن مرحوم اهداء كرده اند كه از جمله آنها بايد به مقاله محتشم السلطنه در وزارت معارف اثر استاد ايرج افشار اشاره كرد و يا مقالات نگاهي به كتاب تاريخ فاوستوس بوزند اثر دكتر عنايت الله رضا و تاريخ ارمنستان اثر دكتر منوچهر ستوده كه هر دوي آنها خواندني و قابل اعتنايند. طبقات پيامبران و پادشاهان نوشته دكتر صادق سجادي و حديث شهادت در حاشيه كوير ايران نوشته دكتر علي بلوكباشي و ورود علوم جديد به ايران اثر دكتر منصوره اتحاديه از جمله آنها است. بخش سوم مقالات، به زبان و ادبيات فارسي اختصاص دارد كه از جمله مقاله دكتر محمدرضا شفيعي كدكني، دكتر مجدالدين كيواني و مرحوم حبيبيغمايي را مي توان نام برد. بخش چهارم تحقيقات عرفاني و شامل مقالاتي از دكتر نصرالله پورجوادي، دكتر سيد جعفر سجادي و دكتر محمود خليقي است. بخش پنجم، مشتمل بر مقالاتي درباره خوروبيابانك، زادگاه آن مرحوم است. بخش ششم، شامل چند نوشته چاپ نشده اقبال يغمايي و بخش هفتم مجموعه اي از اشعار در سوگ اوست و آخرين بخش كتاب حاوي تصاويري از ادوار مختلف زندگي اقبال يغمايي و نمونه اي از تصاوير مجلاتي است كه مديريت آن را آن مرحوم برعهده داشته است. در پايان بايد به آثار در دست انتشار آن مرحوم نيز اشاره اي بكنيم و آن ترجمه داستانهاي آسيايي گوبينو كه انتشارات توس به چاپ مي رساند، خلاصه اي از خمسه نظامي كه نشر هيرمند انتشار آن را تقبل كرده و نيز كتاب دانستنيهاي علمي كه نشر سروا به چاپش مي رساند. *** راههاي افزايش اعتماد به نفس نويسندگان: سنيدي پيچ، /اندروپيچ ترجمه: دكتر منصور حكيم /جوادي ناشر: /كيانوش چاپ اول 1377 سه هزار /نسخه 104 صفحه رقعي /تومان. 350 اعتماد به نفس، قانون طلايي روان شناسي براي غلبه بر انواع مشكلات و دستيابي به پيشرفت و بهروزي در زندگي است. اعتماد به نفس، چيزي فراتر از يك موءلفه يا خصيصه شخصيت است. در واقع اعتماد به نفس، شامل تمامي شخصيت و وجود آدمي است. در اين كتاب، با مفهوم اعتماد به نفس و علل ضعف آن آشنا مي شويم و تفاوت آن را با كفايت خود مي شناسيم. همچنين، راههاي افزايش اعتماد به نفس و چگونگي غلبه بر ضعفهاي وجود با تمرينهاي ساده و كاربردي مورد بررسي قرار مي گيرد. واژه نامه مديريت آموزشي ( انگليسي - فارسي ) دكتر منيژه مشيري /تفرشي انتشارات /كلمه چاپ /اول 1377 سه هزار /نسخه 72 صفحه قطع /جيبي سه هزار ريال. اين مجموعه، از سري فرهنگ هاي تخصصي انتشارات كلمه است كه مي تواند مورد استفاده دانشجويان رشته هاي مديريت آموزشي و زمينه هاي وابسته قرار گيرد.