Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780209-44481S5

Date of Document: 1999-04-29

مجريان قانون سهل انگارند، شهروندان بي توجه: نبستن كمربند ايمني در هنگام رانندگي سالانه ايراني است عامل مرگ 1500 گروه شهري: با وجود تاكيد صريح قانون مبني بر لزوم استفاده رانندگان از كمربند ايمني در تمامي بزرگراه هاي درون و بيرون شهري، متاسفانه سهل انگاري اغلب شهروندان و نيز بي توجهي نهاد مجري قانون، موجب شده است همچنان عدم استفاده از كمربند ايمني، عامل افزايش تلفات ناشي از حوادث رانندگي در كشور ما باشد. به گزارش خبرنگار ما، به رغم مزيت هاي بسياري كه كمربندهاي ايمني خودروها براي سرنشينان خودروها دارد و از سويي قوانين ويژه راهنمايي و رانندگي نيز استفاده از اين وسيله را الزامي ساخته است، بي توجهي به كمربندهاي ايمني و عدم استفــاده از آن مـ -وجب شده تا نرخ مرگ و مير ناشي از بروز تصادفات رانندگي حدود 1500 نفر افزايش يابد. طبق آمارهاي موجود هر سال 13 هزار نفر در ايران بر اثر سوانح رانندگي جان خود را از دست داده و 130 هزار نفر مجروح مي شوند. درصد 70 تلفات جاني در تصادفات رانندگي در اثر ضربه مغزي رخ مي دهد كه استفاده از كمربند ايمني اين ميزان را به شكل چشمگيري كاهش خواهد داد. يافته هاي آماري درباره خسارات جاني و مالي ناشي از حوادث رانندگي اين نكته را برملا مي سازد كه به هر تقدير استفاده از كمربند ايمني يك ضرورت و نياز حياتي است و بهره مندي از آن بايد به عنوان يك رفتار عادي و هنجار طبيعي در رانندگي باشد. اما چرا اينگونه نيست و چرا سرنشينان خودروها از كمربند ايمني استفاده؟ نمي كنند نتيجه گفت وگوي خبرنگار ما با شهروندان نشان مي دهد كه كم و يا بي توجهي ماموران نيروي انتظامي و عدم اعمال قوانين يكي از اصلي ترين دلايلي است كه موجب شده تا سرنشينان خودروها از كمربند ايمني استفاده نكنند. كامران ضيايي مي گويد: من نمي خواهم منكر مزيت و فوايد استفاده از كمربند ايمني شوم، اما نكته اي كه بر آن تاكيد دارم اين است كه اگر دولت بنا دارد استفاده از كمربند ايمني، موضوعي همه گير شود، نخست بايد از خودروهاي دولتي و ماموران دولتي به ويژه اداره راهنمايي و رانندگي آغاز كند. به جرات مي گويم هيچ شهروندي تاكنون مامور اداره راهنمايي و رانندگي در حين خدمت را نديده كه از كمربند ايمني استفاده كند و اين در حالي است كه حادثه، مامور و غير مامور نمي شناسد و افزون بر اين همين ماموران نيز هيچ تلاشي جهت نظارت و اعمال قانون نمي كنند. شايد ضربالمثل معروف رطب خورده كي كند منع رطب در اينجا مصداق داشته باشد. به هر حال ترغيب رانندگان خودروهاي دولتي به استفاده از كمربند ايمني سبب مي شود كه ساير رانندگان نيز تشويق به اين كار شوند. يك شهروند ديگر مي گويد: اينكه چرا رانندگان از كمربند ايمني استفاده نمي كنند به چند دليل مربوط است: نخست آنكه ديده مي شود عموما خود قانونگذارها و مجريان قانون به قانون عمل نمي كنند. مجريان قانون معمولا قانون را ويژه عموم مي دانند و به آن عمل نمي كنند. دوم آنكه از طريق رسانه هاي گروهي به ويژه تلويزيون تلاش لازم براي آموزش و ارائه آمار به عمل نيامده است و اگر هم موردي طرح شده به صورت ضعيف و مقطعي بوده است. بنابراين براي ايجاد زمينه فرهنگ استفاده از كمربند ايمني و يا موارد مشابه بايد اينگونه سستي ها برطرف شود. خبرنگار ما در ادامه گزارش خود مي نويسد: به باور كارشناسان، احداث بزرگراهها و آزادراهها و نيز ورود خودروهاي نسل جديد كه سرعت و شتاب زياد، اصلي ترين مشخصه آنها به شمار مي آيد، وضعيت عمومي رفت و آمد خودروها در شهر را به صورت بنيادين تغيير داده است. از اين رو به منظور پيشگيري از به خطر افتادن جان رانندگان و سرنشينان خودروها استفاده از كمربند ايمني الزامي است. اين كارشناسان با زبان آماري نسبت جالبي را درباره رابطه بروز حوادث رانندگي منجر به مرگ با استفاده و يا عدم استفاده از كمربند ايمني بيان مي كنند. آمارها نشان مي دهد از هر 100 مورد تصادف شديد كساني كه از كمربند ايمني استفاده نكرده اند 65 درصد دچار جراحات عميق و گاه منجر به مرگ شده اند و از همين تعداد تصادف، كساني كه از كمربند ايمني استفاده كرده اند 3 درصد صدمه ديده اند و اين نتيجه به دست مي آيد كه كمربند ايمني مي تواند خطر منجر به مرگ در حوادث رانندگي را 50 درصد كاهش دهد. همچنين استفاده از كمربند ايمني، صدمات وارده به ناحيه سر را در بزرگسالان بيش از 50 درصد و در كودكان تا 25 درصد كاهش مي دهد. بنابه دلايل فوق و ضرورت حفظ جان انسانها در عصري كه بيشترين جابه جايي شهروندان با خودروها انجام مي شود، استفاده از كمربند ايمني يك ضرورت حياتي به شمار مي آيد و لازم است، ضوابط لازم براي استفاده همگان از اين وسيله ايمني به كار گرفته شود. كارشناسان همچنين بر عنصر آموزش همگاني تاكيد مي كنند و مي گويند آموزش هاي همگاني زماني موءثر خواهد بود كه به صورت فراگير و با برنامه ريزي همراه باشند و آموزش هاي مقطعي و پراكنده در اين زمينه چندان تاثيري ندارد. براي نمونه بايد در تمام سريالها و فيلم هاي تلويزيوني ساخته كشورمان، استفاده از كمربند ايمني نمايش داده شود و قطعا به اين ترتيب به طور ناخود آگاه، استفاده از كمربند ايمني در بين مردم رايج مي شود و در عين حال زمينه براي اجراي قانون فراهم مي شود.