Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780209-44481S1

Date of Document: 1999-04-29

در گردهمايي كوهسران مطرح شد: درخواست همكاري براي حفاظت و توسعه و مشاركت پايدار دره هاي البرز گروه شهري: گردهمايي كوهسران (حفاظت و توسعه پايدار رود - دره هاي البرز ) با حضور نمايندگان و مسئولين وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري تهران در محل سازمان زيباسازي شهر تهران برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما، شركت كنندگان در اين گردهمايي با تاكيد بر اين نكته كه دره هاي تهران با آنهمه كارآيي بي بديل خود در حال نابودي است، خواستار تشريك مساعي و همكاري عموم دستگاهها در حفاظت و توسعه پايدار دره هاي البرز شدند. حشمت الله فرهنگ، مديرعامل سازمان زيباسازي با بيان اين مطلب كه در صورت جلوگيري از نابودي دره ها مي توان بيش از 2 هزار هكتار فضاي سبز و 100 ميليون مترمكعب آب به دست آورد، افزود: به دلايلي كه بر همگان آشكار است، دره هاي تهران رو به نابودي هستند، اما به رغم اين مساله مي توان با همكاري دستگاههاي دولتي و نيز جلب مشاركت ها و همگامي شهروندان نه تنها از تخريب بيشتر دره ها جلوگيري كرد، بلكه مي توان هماهنگي بين شهر و طبيعت را به وجود آورد. خبرنگار ما در گزارشي از اين گردهمايي مي نويسد، موضوع مورد بحث در گردهمايي و ديدگاهها و نقطه نظراتي كه در اين باره مطرح شد، نشان مي دهد كه مي توان به پيوند مجدد طبيعت و شهر اميدوار بود. چند تن از كارشناسان در اين باره طرحهاي كاربردي و اجرايي ارائه داده اند. واقعيت اين است كه شهر تهران در راستاي توسعه جغرافيايي، بي محابا به منابع طبيعي از جمله دره هاي هفتگانه هجوم برده و در نتيجه محيطي نازيبا و عاري از طبيعت بكر را فراروي همگان برجا گذاشته است. به گفته كارشناسان، دره هاي شمالي تهران مثل سوهانك، دارآباد، دربند، اوين دركه، ولنجك، فرحزاد و كن از ديرباز به عنوان تنفسگاه شهر و بستر تماس شهروندان با طبيعت مورد استفاده بوده است، اما متاسفانه در طول چند دهه گذشته، دامنه هاي البرز به نحو فزاينده اي مورد هجوم ساخت و سازهاي بي رويه و تجاوز سوداگرانه واقع شده به طوري كه ارزشهاي طبيعي، اجتماعي و فرهنگي آنها روبه نابودي نهاده يا در انحصار استفاده هاي خصوصي قرار گرفته است. اين شبيخون به طبيعت در حالي صورت گرفته كه هماره پيوند و يگانگي شهر و طبيعت يكي از ويژگيهاي بارز فرهنگ شهرسازي در ايران بوده است. يكي از كارشناسان سازمان زيباسازي مي گويد: در سنت شهرسازي ايران همواره عناصر شهري با عناصر طبيعي مانند مزارع، چشمه ها و قنوات، كوهها، رودها و نهرها در هم آميخته و نهادها و فضاهاي پرجاذبه شهري مانند راهوندها، ميدان ها، مساجد، گورستان ها، مدرسه ها، كاروانسراها، خانه ها و... تا حد ممكن از عناصر و عوامل محيط طبيعي بهره مي گرفته است. اما متاسفانه در تحولات شهرسازي معاصر، اين سنت با ارزش و زيبا در معرض فراموشي قرار گرفته و ميان شهر و طبيعت جدايي و فراق افتاده است. دكتر ميرفندرسكي، مديرعامل مهندسان مشاور ابردشت مي گويد: زماني وجود دره هاي سرسبز، آبهاي جاري، كريدورهاي هواي خنك كوهستاني و مناظر بديع و ديگر موهبت هاي طبيعي و در دسترس بودن عناصر مركب و متنوع دامنه جنوبي البرز جايگاهي جذاب و هويت بخش در اختيار توسعه شهر قرار داده بود كه امروز به بخش عمده اي از اين ويژگيها آسيب رسيده و توسعه صرفا سودجويانه مي رود كه درجه آسيبرساني را تا حد بي اعتنايي كامل به وجود توانها و موهبت هاي طبيعي دامنه البرز و از ميان بردن تدريجي آنها، بالا ببرد و حتي در برابر بلاياي طبيعي از جمله خطر سيل نيز بي اعتنا بماند. گفتني است در پايان اين گردهمايي وارائه تصويري از آنچه بر سر منابع طبيعي از جمله دره هاي تهران آمده و نيز چگونه مي توان از مرگ منابع و به زير شهر رفتن آنها جلوگيري كرد، بيانيه اي منتشر شد. شركت كنندگان در اين بيانيه ضمن اينكه تشكيل شوراي اسلامي شهر را يك گام مهم در راه توسعه پايدار تلقي كردند، به شوراي ياد شده توصيه كردند حفاظت از منابع طبيعي منطقه تهران به ويژه رود - دره هاي البرز را در دستور كار خود قرار دهند. شركت كنندگان در گردهمايي كوهسران همچنين بر سياستهاي پنجگانه پذيرش حريم طبيعي رود - دره هاي البرز به عنوان محدوده هاي ويژه و تلقي آنها در سطح موضوعات راهبردي در طرحهاي جامع و تفصيلي شهر، بهره گرفتن از كليه ابزارهاي قانوني و اجرايي موجود براي حفاظت از حريم طبيعي رود - دره هاي البرز، طراحي و تصويب ضوابط و مقررات مورد نياز براي تحقق اهداف توسعه پايدار در حريم طبيعي رود -دره هاي البرز، تهيه، تصويب و اجراي طرحهاي توسعه در محدوده هاي ويژه رود - دره ها براي كاربريهاي عقلائي و پايدار (تلفيق متوازن فعاليت هاي شهري با مواهب طبيعي رود - دره ها ) و همچنين برقرار ساختن سازو كارها و روش هاي مشاركت مردمي به ويژه با جوانان و بخش خصوصي در فعاليت هاي حفاظتي و بهره برداري پايدار تاكيد كردند.