Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780209-44480S3

Date of Document: 1999-04-29

كتابخانه معارف تجربه ديني وين /پراودفوت ترجمه و توضيح: عباس /يزداني موءسسه فرهنگي /طه چاپ /اول 1377 قطع /رقعي 400 /صفحه 1050 تومان تجربه ديني ازمباحث مهم فلسفه دين به شمار مي آيد. پاره اي از انديشمندان، تجربه ديني را راهي براي اثبات خداوند يا دست كم، اثبات ماوراي طبيعت مي دانند و گروهي آن را مبنايي براي پلوراليزم ديني قلمداد مي كنند. كتاب حاضر، يكي از آثاري است كه با نگاهي پديدار شناسانه به اين مسئله پرداخته است. مترجم در پايان كتاب، طي يادداشتهايي به بررسي پاره اي از لغزشهاي موءلف پرداخته است. احوال و آثار و آراء فرانسيس بيكن تاليف دكتر محسن /جهانگيري انتشارات علمي و /فرهنگي چاپ دوم با اصلاحات و /اضافات 25618 /صفحه قطع /وزيري 750 تومان فرانسيس بيكن، نويسنده دانش دوست و فيلسوف تجربي مذهب انگليسي را پيامبر علم جديد خوانده اند. وي با فلسفه هاي كهن مخالفت ورزيد و در بنيان نهادن فلسفه جديد كه آن را فلسفه فعال مي ناميد كوششها كرد و در اهميت و ارزش علم جديد تا توانست سخن گفت. كتاب حاضر، در سه بخش تنظيم يافته است: در بخش اول از وضعيت خانوادگي، دوران تحصيل، مقام ادبي و فعاليتهاي سياسي و آثار بيكن سخن به ميان آمده; در بخش دوم، عقايد و افكار فلسفي وي مورد بحث و تحقيق قرار گرفته; و بخش سوم به ارزشيابي افكار و انديشه هاي او اختصاص يافته است. تاريخ بخارا، خوقند و كاشغر (در شرح حكمراني امير حيدر در بخارا، محمدعلي خان در خوقند و جهانگير خواجه در كاشغر ) تاليف: ميرزا شمس /بخارايي مقدمه، تصحيح و تحقيق: محمداكبر /عشيق دفتر نشر ميراث /مكتوب چاپ /اول 1377 قطع وزيري زركوب /باروكش 350 /صفحه 1200 تومان ميرزا شمس بخارايي (قرن. ه - 13. ق ) كه عهده دار سمت دبيري پادشاهان منغيتيه ماوراءالنهر بود، به سبب همنشيني با درباريان، حضور در متن وقايع و اشراف بر رخدادها، اين اثر را به شكلي مفيد ارائه كرده است. از ويژگيهاي مطلوب اين كتاب، توجه به اوضاع اجتماعي، اعتقادي و نظامي مردم در كنار نقل وقايع سياسي مي باشد. انتساب بخش نخست كتاب، كه مشتمل بر رويدادهاي حكمراني امير ميرحيدر در بخارا، محمدعلي خان در خوقند و نيز جهانگير خواجه در كاشغر مي باشد، به موءلف قطعي بوده و بخش دوم آن مي تواند افزوده ناشر روسي گرگوريف باشد. اثر حاضر را محمدحسن خان ياور به دستور مسعود ميرزا ظل السلطان، فرزند ناصرالدينشاه، از متن مترجم روسي به فارسي برگردانيده است. فاطميان و سنت هاي تعليمي و علمي آنان تاليف: هاينتس /هالم ترجمه دكتر فريدون /بدره اي نشر و پژوهش /فرزان روز چاپ /اول 1377 قطع /وزيري 148 /صفحه /زركوب 800 تومان فاطميان نخستين دولت شيعي اسماعيلي بودند كه در تاريخ ظهور كردند. حوزه حكمراني آنها، كه در آغاز منحصربه قطعه اي از آفريقا بود، آهسته آهسته گسترش يافت و مصر و شام و حجاز و يمن و ديار بكر و موصل و بعضي از نواحي عراق را شامل شد. پس از زوال دولت فاطمي، جنبش اسماعيليان تحت رهبري حسن صباح از نو سامان گرفت و 170 سال ديگر تا 654 ه - ق فعال اين بود حركت با قيام حسن صباح و فتح الموت آغاز و با سقوط الموت به دست مغولان پايان يافت. كيش اسماعيليه، از آن پس به صورت هاي مختلف در نواحي گوناگون تجليهايي داشته است. در كتاب حاضر، به اختصار، برخي از جنبه هاي فرهنگي و سنتهاي تعليمي روزگار اسماعيليان به صورتي همه كس فهم نگاشته شده است. نويسنده از تجزيه و تحليل اسناد و روايات به صورت فني گذشته و تنها به اظهارنظرهاي خود و نتايجي كه از بررسي مدارك و شواهد استنباط نموده قناعت كرده است. مترجم با افزوده ها و تلاشهاي خود، كمك فراواني به بهره برداري بهتر از سوي خوانندگان فارسي زبان كرده است. فرهنگ تاريخي - سياسي ايران و خاورميانه تاليف: غلامرضا /علي بابايي موءسسه خدمات فرهنگي /رسا چاپ /اول قطع وزيري /زركوب 4 /جلد 1100 صفحه در اين اثر، كه در نوع خود فرهنگي بسيار مناسب است، كوشيده شده تا مجموعه اي كامل و ضروري از مصطلحات رايج در تاريخ سياسي معاصر ايران و خاورميانه، كه در واقع مهمترين كانون تماس و تاثير براين است گردآوري شود و در اختيار دانشجويان و كارشناسان و پژوهشگران نهاده شود. هم از اين رو، نخستين بخش كتاب شامل واژه هاي انقلاب اسلامي ايران است كه با اشغال لانه جاسوسي ( 1358 13 آبان ) آغاز و با مجمع تشخيص مصلحت نظام خاتمه مي شود. موءلف در ابتدا، بحثي جامع و مختصر درباره اهميت تاريخي و جغرافيايي خاورميانه و موقعيت ويژه ژئوپوليتيكي آن ذكر كرده و كشورها و سرزمينهاي واقع در اين محدوده را معرفي نموده است. وي كوشيده تا مفهوم خاورميانه را از ديدگاههاي مختلف بنماياند. جهان اسلام نيز درواقع در متن خاورميانه معناي اساسي خود را بازمي يابد و هرچه رخداد و تحول و واقعه سياسي در پيرامون اسلام معاصر رخ مي دهد به نوعي به مسائل ژئوپوليتيكي يا نظامي و يا اقتصادي خاورميانه مربوط مي شود. در اين كتاب، موءلف اين اثر را با اتكاء به منابع متعددي نگاشته و امانت را در بيان افكار و انديشه هاي مندرج در اعلاميه ها و بيانيه ها و اسناد گوناگون حفظ كرده است و منابع هرمدخل و ويژگيهاي آن همراه با كتابشناسي منابع فارسي و انگليسي در پايان كتاب آورده است. در مجموع اين فرهنگ در حال حاضر مهمترين منبع عمومي در شناخت واژگان سياسي معاصر جهان اسلام و غيرمسلمان (نظير صهيونيزم، فالانژيسم، ماروني و.. ) در خاورميانه محسوب مي شود.