Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780208-44471S1

Date of Document: 1999-04-28

ورزش داروي معجزه آساي سلامتي و طول عمر ورزش بخشي از زندگي روزمره انسان مادر سلامتي در انسان، سلامت قلب و عروق است در سالهاي اخير، متخصصين تربيت بدني و پزشكان، مردم را به اجراي يك برنامه ورزشي منظم روزانه تشويق مي كنند هرچند كه اين فعاليت تنها چند دقيقه در روز باشد مي تواند نشاط فوري و محسوسي را در روح و جسم انسان ايجاد كند. فعاليتهايي چون دويدن، كوه پيمايي، دوچرخه سواري و شنا به خاطر تاثير خود روي بهبود عملكرد دستگاه قلب و عروق بدن انسان بسيار توصيه شده اند. اگر نگوئيم مادر سلامتي در انسان، سلامت قلب و عروق است ولي مي توانيم ادعا كنيم كه جزء مهمي از سلامت جسم و روان را به خود اختصاص مي دهد. خوب، حالا ما خبر خوبي براي اكثر مردمي كه هرگز اين پيام را جدي نگرفته اند و هميشه ورزش را يك امر خسته كننده و وقت گير مي دانند، داريم. تحقيقات نشان مي دهند كه هر حدي از ورزش در صورتي كه منظم باشد اثر مثبتي روي سلامتي دارد. البته هرچه شدت تمرين بيشتر باشد اثرش روي سلامتي مشهودتر است. بطور خلاصه يك فعاليت منظم جسماني، متوسط و در محدوده اضافه بار (فزاينده ) مي تواند به شما در بهتر به نظر رسيدن و احساس بهتري داشتن درباره خويش، كمك كند. به عبارت ديگر مي تواند در كاهش خطر بيماريهاي عروق كرونر قلب، افزايش كارآيي شما در زندگيتان و افزايش اميد به آينده در زندگي موءثر باشد. واژه زندگي فعال زندگي فعال واژه اي است كه به معناي تشويق مردم براي يافتن فعاليتهاي سرگرم كننده روزانه شان به كار مي رود. به عبارت ديگر زندگي فعال به معناي استفاده از پله ها به جاي آسانسور و نيز پياده روي به طرف فروشگاهها و مراكز خريد به جاي استفاده از ماشين و... است. اين موارد بسيار جزئي هستند و احتمالا كمتر به آنها توجه مي كنيم اما در صورتي كه با هم جمع شوند، تغييرات مهمي در زندگي ما ايجاد مي كنند. خيلي مواقع ديده ايم افرادي بدون برنامه ريزي مشخص و فقط از روي علاقه يا پيروي از مد به فعاليتهاي ورزشي روي مي آورند ولي گاه بعد از چند جلسه انگيزه خود را از دست مي دهند و دوباره به زندگي غيرفعال باز مي گردند. براي مبارزه با اين شكست مي توان زندگي فعال را به چند قدم كوچكتر تقسيم و برنامه ريزي نمود. هركدام از اين قدمها در ابتدا زياد بزرگ نيستند و تاثير بسيار موءثر و قابل اندازه گيري روي سلامتي شما ندارند. اما بزودي با اجراي صحيح و منظم آنها مي توانيد تاثيرات و تغييرات مهم آنها را در خود حس كنيد. شايد اولين علائم آن تغيير رنگ گونه هايتان باشد، در طول قدمهايتان و كمي هم افزايش در انرژي تان يا در شور و شوق زندگي. هركدام از اين تغييرات خوشايند مي توانند شما را در اجراي بيشتر و مداوم تر تشويق نمايند. شايد قبل از اينكه از فوائد فعاليت بدني بدانيد بايد در حفظ تداوم ورزش منظم روزانه خيلي تلاش مي كرديد ولي حالا و بعد از خواندن مطالب بيشتري از مزاياي ورزش روزانه، نيازي به اين همه تلاش نباشد و شما به راحتي بتوانيد ورزش منظم روزانه را سر لوحه كارتان قرار دهيد. كتابهاي راهنماي آمادگي جسماني مثل كتابهاي آشپزي هستند و مي گويند چه بكنيد و چه نكنيد. اما برعكس توصيه هاي زندگي فعال ديد متفاوتي از فعاليت جسماني مي دهند و ديد چند بعدي براي كمك به شما جهت يافتن فعاليتهايي كه برايتان مناسب است، مي دهد. سليقه ها متفاوت است و شما بايد فعاليت مناسب خودتان كه از لحاظ جسماني در حد متوسطي هم باشد بيابيد كه نتيجه آن زندگي طولاني و فعال است. يكي از علماي تربيت بدني معتقد است كه غالب مردم فقط براي قلب و عروق خود ورزش فوائد نمي كنند جسماني و كاربردي فراواني در زندگي فعال وجود دارد ولي از تاثيرات مهم آن جنبه نشاط روح و جسم است. بسياري از كتابها مردم را به فعاليت و ورزش تشويق مي كنند بدون اينكه درباره معناي واقعي فعاليت صحبتي به ميان بياورند. زندگي فعال هم بالاخره روزي به پايان مي رسد ولي پرمعناتر، پر محتوي تر با نشاطتر و ارضاء كننده تر است. زندگي فعال، فعاليت جسماني را به ساير بخشهاي زندگي موءثر مي سازد. در گذشته ورزش عموما به عنوان يك چيز جديدي كه به زندگي اضافه مي شود، ارائه مي شد بطوريكه مخصوص ايام فراغت هر فرد بود. در حاليكه ورزش مي تواند به عنوان بخشي از زندگي روزمره تان باشد، زندگي فعال نوعي روش زندگي است. همچنين درباره ارتباطات متقابل كليه امور زندگي با هم صحبت اينكه مي كند شادابي جسم چگونه روي روح موءثر است و اينكه نشاط روح چطور روي انجام امور روزمره و حيات بشر تاثيرگذار است. از آنجائيكه زندگي فعال براي همگان پيشنهاد مي شود مخاطبهاي زيادي دارد و پاسخگوي بسياري از نيازها و علائق افراد از هر جنس و سني است. - 1 افراد غيرفعال ورزش را به عنوان يك پاسخگوي واقعي براي نيازها، انتظارات و علائق خود حس مي كنند همچنين ورزش براي ايشان اختيارات و توانائيهاي جديدي را به ارمغان مي آورد. - 2 افرادي كه فعاليت در حد متوسطي دارند براي بيشتر كردن شدت فعاليتشان تشويق مي شوند تا از حد آمادگي پايه فراتر بروند. اين افراد از مورد پذيرش قرار گرفتن فعاليتشان بسيار راضي خواهند بود. - 3 افراد آماده و پراشتياق برعزم خود راسخ تر شده و رهيابي جديد براي شتافتن به سوي يك زندگي هرچه فعالتر خواهند يافت. بهبود اصلاح روح و جسم بسياري از ما به ظاهر سالم هستيم ولي گاهي نياز به تصفيه دوباره و بهبود و اصلاح روح و جسم خود داريم. گاهي با ايجاد تغييراتي كوچك در زندگي مي توانيم تفاوتهاي بزرگي در سلامتي فردي ايجاد كنيم. در ابتدا لازم است درك و فهم كاملي از زندگي فعال و اينكه زندگي فعال درباره چيست و زندگي فعال چگونه مي تواند چيزي فراتر از فعال و پرتحرك زندگي كردن؟ باشد خدمتتان ارائه كنم. زندگي فعال يك عقيده انقلابي و جديد نيست بلكه يك عقيده تكامل يافته است كه ريشه هاي آن در گذشته است در حاليكه راهي را بسوي آينده نشان مي دهد، زندگي فعال بازگشتي به پايه هاي خود است. ساده بيني، پيشرفت و تنوع. همچنين خوشي ها، ارزشها و فوائد بسياري از انواع فعاليتها را ارائه مي دهد و شامل فعاليتهايي است كه برايتان مفيد، دلپذير و ارضاء كننده است. زندگي فعال درباره سلامتي صحبت مي كند، چيزي كه شما آن را انتخاب كرده ايد. فعاليت هاي متفاوت فعاليتهايي را كه براي انجام دادن انتخاب مي كنيد به بسياري از عوامل وابسته اند بطوري كه اين فعاليتها براي فردي 60 ساله نسبت به يك فرد 30 ساله متفاوتند. همينطور در مورد بچه هاي مدرسه رو نسبت به پدر و مادر آنها كه مشغله فراواني دارند، متفاوت است. در ضمن توانائيها و علائق شما نيز مهم است و نيز تفاوتهاي ميراث فرهنگي و خانوادگي هر فرد در انتخاب نوع فعاليتهاي او تاثيرگذار هستند. زندگي فعال بوضوح در افراد مختلف، متفاوت است و مسئله اي است مربوط به هر فرد. زندگي فعال و افراد زندگي فعال به معناي انجام كارهاي روزمره، بطور طبيعي و آنطوري كه انجام آنها بطور معمول در جريان است و پيش مي آيند مثل راه رفتن، دويدن، كوه پيمايي، شنا كردن، بازيهايي در پارك مثل تنيس روي ميز و بدمينتون، شستن ماشين، هرس كردن علفهاي باغچه منزل و... است. اما در واقع زندگي فعال از اين هم ساده تر است. تعادلي از فعاليتهايي است كه خيلي راحتند و مي توانند شما را سرگرم كنند. براي هر موقعي است كه احساس مي كنيد نياز به فعاليت داريد و يا مي خواهيد استراحت كنيد. براي كساني است كه مي خواهند اوقات پركار وفعالي رابا ديگران بگذرانند. براي همكاري با گروههاي فعال جامعه (مثل خيريه... )، و يا شركت در بازيها و مسابقات ورزشي است. براي كساني است كه سعي مي كنند فعاليتهاي جديدي را بيابند و مهارتهاي نويني را ياد بگيرند. توصيه مي كند كه فعاليت سخت و شديد نداشته باشيد و در درجه اول سعي كنيد از اوقات خود لذت ببريد. توصيه مي كند كه فعاليتهاي خارج از منزل را تجربه كنيد و با تغيير فصول فعاليتهاي بيروني خود را تغيير دهيد. بيان مي كند كه تماشاي تغييرات فصل، طلوع و غروب خورشيد و تولد و مرگ طبيعت همه سرگرميهاي جالبي اند. زندگي فعال نوعي روش زندگي است كه خود را در فعاليت جسماني نمايان مي كند و با زندگي روزانه ما عجين و همراه مي شود. زندگي فعال و ارتباطات زندگي فعال از موضوع فرد فراتر مي رود و متضمن همكاري، توجه، صلح و صفا، سازگاري و توافق است. زندگي فعال به معناي خلق ارتباطات است تا دوست داشتني، ساده و قابل اجرا شده و راهي براي زندگي كردن باشد. زندگي فعال شامل ارتباط از همه انواعش است، بلوكهاي آپارتماني، همسايگان، همكاران در ادارات و مدارس و... در اين حيطه زندگي فعال شامل: بيرون رفتن از خانه و كمك به ديگران در سعي و تلاش آنها در فعال بودن است. همچنين متقابلا كمك به شما در اينكه ارتباطاتتان سالم تر، امن تر، پاك تر و مساعدتر باشد. در انتها زندگي فعال خيلي لذت بخش بوده و به ترتيب شامل قدمهاي زير است: به عنوان اولين قدم شما بايد آنرا انتخاب كنيد، اين انتخاب مستلزم درك كاملي از معناي زندگي فعال و آگاهي از توانائيهايتان و بعد از آن ايجاد موقعيت هاي مناسب براي اين نوع زندگي مي باشد. در مرحله بعد آن را ارزيابي نمائيد، شما با انتخابتان زندگي راحتي خواهيد داشت. با دوستان و نزديكاني كه در شور و شوق شما در اين انتخاب سهيم اند، همراهي و ارتباطي نزديك برقرار نمائيد. در انتها شما بايد وارد عمل شويد، به دنبال انتخابتان باشيد و لذتهاي فعاليت بدني را تجربه نمائيد. شما زندگي اي را مي گذرانيد كه برايتان جالب، مناسب و صحيح است. در همراهي با سايرين و هماهنگي با دنياي اطرافتان پيش قدم باشيد. ژاله معماري