Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780208-44470S2

Date of Document: 1999-04-28

انديمشك نفس تازه؟ مي كند پس از سالها بي توجهي، در ماه هاي اخير سرانجام اقبال انديمشك هم اندكي درخشيدن گرفت و شاهد ايجاد دو سه پارك در آن و نيز چراغاني برخي خيابانهايش بوديم. به ظاهر، شهردار جديد انديمشك منشا اين امور خير بوده است. اميدواريم حركتي كه تازه آغاز شده است، متوقف نشود و انديمشك اين شهر محروم دويست هزار نفري نيز از خدمات شهري متناسب برخوردار شود. به راستي عجيب نيست شهري كه در پايين دست سد دز قرار داشته و چندين رودخانه از جوار آن مي گذرد، يكي از خشك ترين شهرهاي ايران بوده و فضاي سبز آن حداقل استانداردهاي جهاني؟ باشد محمدعلي منصوري فر