Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780208-44469S5

Date of Document: 1999-04-28

همزمان با سالروز صدور حكم و امام ( ره ) شوراهاي اسلامي شهر روستا فردا آغاز به كار مي كنند شوراي شهر تهران با تركيب اعلام شده وزارت كشور فردا با اداي سوگندفعاليت خود را آغاز مي كند گروه سياسي: شوراي شهر تهران با تركيب افرادي كه از سوي وزارت كشور به عنوان منتخب مردم تهران معرفي شده اند فردا (نهم ارديبهشت ) آغاز به كار خواهد كرد. اين مطلب را مصطفي تاج زاده رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور در يك نشست دانشجويي كه در دانشگاه تهران برگزار شد اعلام به كرد گزارش خبرنگار همشهري تاج زاده كه به همراه موحدي ساوجي رئيس هيات مركزي نظارت در اين مناظره دانشجويي شركت كرده بود ضمن اظهار ديدگاههاي خود در مورد انتخابات شوراها به پرسش هاي دانشجويان در زمينه اين انتخابات پاسخ گفت. معاون سياسي اجتماعي وزير كشور در بخشي از سخنان خود با تاكيد بر اين نكته كه هيات مركزي نظارت طبق قانون زمانبندي تعيين شده اي كه براي ردصلاحيت داوطلبان انتخابات در اختيار داشته و به لحاظ قانوني بعد از انجام انتخابات هيچ ردصلاحيتي، معتبر و قانوني نيست در پاسخ به پرسش يكي از دانشجويان در خصوص نقش نظارت در انجام انتخابات گفت: در هر نظام سياسي مردم سالاري كه نظام اسلامي مانيز از اين نوع نظام است، هر دستگاه و بخشي كه وظيفه داوري را به عهده دارد بايد بي طرفانه عمل كرده و وارد دسته بندي سياسي و حزبي نشود و نقش آرام بخشي در جامعه داشته باشد. تاج زاده اظهار داشت نظارت موفق، نظارتي خواهد بود كه در هر انتخابات وقتي اسم نظارت بيايد به جامعه آرامش دهد، نه معادل قلع و قمع و حذف نيروهاي شايسته باشد كه در درازمدت اثر منفي خواهد داشت، بخصوص در جامعه ما كه جامعه اي جوان است و نسبت به عملكرد دستگاههاي گوناگون بسيار حساس عاون است وزير كشور ابراز اميدواري كرد كه هيات هاي اجرايي و نظارت براساس معيارهاي قانوني به وظايف خود عمل كنند تا شهروندان در هر انتخاباتي حضور داشته باشند. علي موحدي ساوجي نيز در مورد اعلام نظر هيات مركزي نظارت در خارج از محدوده زماني تعيين شده و چگونگي تشكيل اين هيات گفت: نظارت در انتخابات مجلس، رياست جمهوري و خبرگان با شوراي نگهبان است، اما در ارتباط با شوراهاي اسلامي مرجع نظارت ذكر نشده، مجلس شوراي اسلامي خواست كه شوراي نگهبان اين نظارت را بپذيرد اما اين شورا نپذيرفت و لزومي براي نظارت نديد و لذا اين وظيفه برعهده هيات هاي نظارت منتخب مجلس شوراي اسلامي گذاشته شد. وي افزود: قبل از انتخابات شوراها حركتي هماهنگ از نظر مطبوعات مصاحبه ها، و نشريات شروع شد كه بگويند هيات نظارت قلع وقمع مي كند و مردم و خواست آنان را درنظر نمي گيرد و روزنامه هاي جديدالولاده به جمع روزنامه هاي قبل پيوستند كه در واقع حرف آنها اين بود كه نظارت استصوابي بايدبرچيده شود. تاج زاده در پاسخ به اين پرسش كه آيا موضع وزارت كشور (نپذيرفتن ردصلاحيت برخي از منتخبين مردم شهر تهران ) باعث يك سنت اشتباه نخواهد؟ گفت شد:در انتخابات تهران همه عزيزان معتقدند كه انتخابات در كمال سلامتي برگزار شد اينكه بگوييم مسائلي چون مطبوعات جديدالولاده، مشكلي را حل نمي كند، اين مشكل نسل جديدالولاده است كه جواب مي خواهد و حقيقت جو است و ما بهتر است پاسخگوي سئوالات آنان باشيم. وي با اشاره به مواد 48 و 60 قانون انتخابات درمورد مهلت هفت روزه هيات نظارت براي اعلام نظر درباره صلاحيت داوطلبان و رسميت جلسه هيات نظارت با حضورچهار نفر از آنها گفت: وزارت كشور براساس مواد قانوني عمل مي كند و قطعا زير بار چيز ديگري نخواهد رفت. چرا كه ما هر اعلام نظر ديگري را خارج ازاين چارچوب، نظريات شخصي آقاي موحدي و دوستانش تلقي هيات مي كنيم نظارت مافوق قانون و راي مردم نيست. وي افزود: لذا آن بخش از وظايف هيات نظارت كه در چارچوب قانون اعمال شود ولو ما نپسنديم مطيع آن هستيم و طبق قانون عمل مي كنيم و اسم آن راسماجت ولجبازي نمي گذاريم بلكه دفاع از حقوق شهروندان و حفظ حقوق مردم مي دانيم. وي همچنين گفت: اصل نظارت استصوابي بعداز رحلت حضرت امام (ره )بوده ودر زمان امام چنين نظارتي نبوده است. تاج زاده گفت: نظارت بايد به گونه اي باشد كه سوءاستفاده را از مجريان بگيرد، نه آنكه به عنوان مرجعي تعيين شود كه هركه را خواست تاييد و هركه را كه نخواست رد كند. درعين حال ما تضعيف نظارت را در دراز مدت به نفع نظام نمي دانيم اما اين نظارت بايد در چارچوب قانون باشد. تاج زاده درمورد استقبال مردم از انتخابات شوراهاي اسلامي كشورگفت: در اين انتخابات حدود 24 ميليون نفر شركت كردند و 65 درصد از مردم راي دادند كه در نظامهاي توسعه يافته قابل قبول است و اين در حالي بود كه تلاش زيادي صورت گرفته بود كه انتخابات خوب برگزار نشود و برخي نگراني زيادي داشتند كه اين انتخابات برگزار شود. در خارج منافقين آن را تحريم كرده بودند زيرا آن را تثبيت رهبري و نظام مي دانستند. وي گفت: دربسياري ازمناطق روستايي زير 100 نفر و عشاير بلحاظ قانوني نتوانستند در اين انتخابات شركت كنند و در روستاها 78 درصد روستاييان به پاي صندوق رفتند ودر شهرهاي بزرگ مثل تهران افت شركت كننده داشتيم. موحدي ساوجي در پاسخ به اظهارات تاج زاده گفت: در زمان امام شوراي نگهبان در همه انتخابات صاحب نظر بوده ومفهوم قانون نظارت استصوابي وجودداشته و اين طور نبوده كه شماهرچه بخواهيد انجام دهيد و عده اي اشكالات رابگويند و جنابعالي كاري انجام ندهيد. وي گفت: ماتوسط وزارت كشور محاصره اقتصادي شديم و به ما بودجه ندادندمحاصره مطبوعاتي هم بوديم و عده زيادي از مطبوعات عليه ما جوسازي كرده بودند. تاج زاده در مورد اين بخش از سخنان موحدي ساوجي گفت: آنان ابتدا خواستند يك چهارم بودجه انتخابات در اختيار هيات نظارت قرارگيرد كه مجلس آن را رد كرد و بعد كه از آنها خواستيم صورت هزينه ارايه دهند دراين زمينه اقدامي نكردند. وي سپس با اقامه دلايل خود براي رد صلاحيت آقايان عبدالله نوري، سعيد حجاريان، محمد عطريان فر، احمدحكيمي پور و ابراهيم اصغرزاده، آراء اين افراد را باطل اعلام كرد. تاج زاده نيز با ذكر دلايل وزارت كشور مبني بر غيرقانوني بودن ابطال اين آراء و رد صلاحيت منتخبين پس از راي گيري بر موضع وزارت كشور داير بر قانوني بودن عضويت اين افراد در شوراي شهر تهران تاكيد كرد. معاون سياسي اجتماعي وزير كشور همچنين در جمعبندي نظريات خود اعلام كرد كه طبق برنامه اعلام شده فردا (پنجشنبه ) نهم ارديبهشت - همزمان با سالروز صدور حكم اجراي شوراها از سوي امام ( ره ) - شوراهاي سراسر كشور از جمله شوراي شهر تهران با همان تركيب اعلام شده قبلي، مشتمل بر پنج منتخب مردم تهران (عبدالله نوري، سعيد حجاريان، محمد عطريان فر، احمد حكيمي پور و ابراهيم اصغرزاده ) آغاز به فعاليت خواهند كرد. طبق برنامه حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري در نخستين نشست رسمي شوراي رسمي شهر تهران حضور خواهد داشت.