Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780208-44469S14

Date of Document: 1999-04-28

مردم و گروهي از نمايندگان استيضاح مجلس: صدا و سيما جلسه مهاجراني را مستقيم پخش كند مجمع * حزبالله مجلس از دكتر مهاجراني حمايت خواهد كرد * عليرضا محجوب: نظريات رهبر معظم انقلابدر سياست هاي دكتر مهاجراني همواره رعايت شده است گروه سياسي: طرح موضوع استيضاح دكتر مهاجراني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از سوي 31 تن از نمايندگان مجلس بازتاب بسيار گسترده اي در بين محافل عمومي، مجامع سياسي، انجمن ها و تشكل هاي صنفي، سياسي و دانشجويي و نيز آحاد مردم داشته است. به منظور آشنايي هموطنان با ديدگاههاي برخي از صاحبنظران در خصوص استيضاح وزير ارشاد، در ادامه به بخشي از نظريات نمايندگان مجلس، شخصيتهاي سياسي، فرهنگي و مديران ارشد اجرايي كشور اشاره و اضافه مي شود كه گروه كثيري از شهروندان در تماس با روزنامه خواستار انعكاس نظر خود مبني بر درخواست پخش مستقيم تلويزيوني جلسه استيضاح در مجلس شده اند. علي قنبري نماينده اردل و فارسان در مورد استيضاح وزير ارشاد معتقد است: از آنجا كه جناح راست داراي مباني اعتقادي متضاد با توسعه و رشد فرهنگي است، قطعا استيضاح مهاجراني نيز نشات گرفته از همين مباني اعتقادي است. وي در گفتگو با همشهري استيضاح مهاجراني را برنامه اي نوشته شده از زمان راي اعتماد به دولت دانست و گفت: از زمان سخنراني وي در مجلس كه مخالفينش را به گوشه رينگ برد و راي اعتماد گرفت تصميم به استيضاح گرفته شد. نماينده اردل تاكيد كرد كه همه نمايندگان جناح راست با اين شيوه برخوردها موافق نيستند و گفته اند كه به استيضاح راي قنبري نمي دهند نحوه دفاع وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي را براي جلب راي اعتماد مجلس مهم دانست و گفت: آقاي مهاجراني بايد همه مسائل را مطرح و به گونه اي قوي از عملكرد خود دفاع كند، اشتباه آقاي نوري اين بود كه همه مسائل را در دفاعياتش مطرح نكرد. عبدالرحيم نوربخش نماينده مهاباد نيز در همين زمينه گفت: استيضاح و سوءال حق قانوني نمايندگان است اما در رابطه با وزير ارشاد معتقدم كه بهتر بود پيش از طرح استيضاح، مسائل به صورت تذكر و سئوال مطرح مي شد و وزير استدلالهاي خود را به اطلاع نمايندگان مي رساند. وي گفت: در شرايط كنوني، كشور نيازمند آرامش و ثبات است و طرح استيضاح به صلاح نبود. دولت خاتمي در صدد رفع مشكلات است و با توجه به معضلات داخلي تلاش هايي نيز انجام شده است. نماينده مهاباد دكتر مهاجراني را فردي فاضل و انديشمند خواند و گفت: نبايد با افراد برخورد حذفي شود. هر چند كه افراد هر دو جناح خواستار حفظ نظام و ارزشها هستند و اميدوارم جناح راست با همان هدفي كه عنوان كردند استيضاح را مطرح كنند و مسائل جناحي و سياسي دخالتي در آن نداشته باشد. نوربخش با تاكيد بر اينكه موافق استيضاح نيست گفت: نحوه دفاع وزير در جلب راي اعتماد موءثر است. قطعا نمايندگان در مراحل حساس، عادلانه و براساس احساس مسئوليت شرعي تصميم مي گيرند. عبدالرحمان تاج الدين نماينده اصفهان نيز پيش بيني كرد كه آقاي مهاجراني با توجه به قوت و قدرت و تسلط وي بر مسائل فرهنگي و اجتماعي كشور پاسخ هاي لازم را ارائه و از مجلس راي اعتماد خواهند گرفت. وي توصيه كرد كه آقاي مهاجراني در دفاعيات خود واقعيت قضايا را بيان كند. همچنين برخي از نمايندگان مردم خراسان در مجلس شوراي اسلامي نيز استيضاح دكتر عطاءالله مهاجراني را مخالفت با سياستهاي فرهنگي رئيس جمهوري مي دانند. نماينده مردم خواف در مجلس شوراي اسلامي مي گويد استيضاح دكتر مهاجراني در تداوم مخالفت هايي است كه در برنامه هاي فرهنگي آقاي خاتمي از ابتداي انتخاب وي تاكنون اعمال شده است. دكتر غلام حيدر ابراهيمباي سلامي در همين زمينه افزود: عمليات دو ساله دكتر مهاجراني در عرصه فرهنگ و آزاديهاي بيان و مطبوعات بر هيچ يك از صاحبنظران پوشيده نيست و حذف اين وزير از كابينه آقاي خاتمي خسارت بزرگي بر پيكره فرهنگ و فعاليتهاي فرهنگي وارد خواهد كرد. او افزود: بهتر بود نمايندگان مخالف براي رفع ابهامات به صورت رسمي از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پرسش مي كردند، تا پاسخ مناسب را دريافت دارند. ابراهيمباي گفت: در خدمات فرهنگي آقاي مهاجراني هيچ نكته مبهمي وجود ندارد و آنچه كه براي برخي از نمايندگان مسئله شده در واقع نوع نگرش ايشان به فرهنگ و فعاليتهاي حوزه اين وزارتخانه است. نماينده مردم آستارا در مجلس شوراي اسلامي از ديگر نمايندگاني است كه استيضاح دكتر مهاجراني را در شرايط حاضر اقدامي ناپسند مي داند و معتقد است: بهتر بود با توجه به درخواست خود وزير ارشاد، مجلس از وي در جلسه غيرعلني دعوت مي كرد تا مسائل و ابهامات به اطلاع نمايندگان برسد. شاپور مرحبا در عين حال اظهار داشت: ما در حالي كه هيچ نشست صميمانه با وزير ارشاد نداشته و سئوالي از ايشان نكرده ايم، در ابتدا، مسئله استيضاح را مطرح كرده ايم كه كاري صحيح به نظر نمي رسد. وي گفت: همه بايد دست به دست هم بدهيم تا مشكلات كشور در فضايي سالم و آرام حل شود. نماينده مردم آستارا پيش بيني كرد كه آقاي مهاجراني در پايان جلسه استيضاح، راي اعتماد لازم را از مجلس كسب كند. ناصر خالقي يكي از نمايندگان مردم اصفهان در مجلس نيز ضمن طرح اين نكته كه هدف از استيضاح مهاجراني تضعيف دولت خاتمي است اظهار داشت: بعد از اخذ راي اعتماد دولت بيشترين بار مخالفت ها متوجه آقايان عبدالله نوري و عطاءالله مهاجراني بود. وي يادآور شد: متاسفانه حتي بعد از دادن راي اعتماد به كابينه، بعضي از آقايان در حين ترك مجلس به يكديگر مي گفتند شش ماه ديگر اين دو نفر را استيضاح مي كنيم. وي گفت: وقتي استيضاح جنبه سياسي و جناحي پيدا كند، برخي از واقعيت ها و مسائل منطقي از ديدها پنهان مي ماند. خالقي در عين قانوني شمردن حق طرح استيضاح توسط وكلاي مردم افزود: رئيس جمهوري كه شعار قانون گرايي مي دهد و در عمل هم به آن پايبند است هيچ ابايي از اين مسئله ندارد اما تاسف اينجاست كه اين استيضاح يك حركت سياسي و جناحي است و موارد استيضاح بيشتر به يك كيفر خواست شبيه است تا استيضاح، وي همچنين اظهار داشت: از آنجايي كه آقاي خاتمي در برنامه هايش بر روي بحث توسعه سياسي و فرهنگي تاكيد دارد و آقاي مهاجراني هم در اين راستا گام هاي موءثري برداشته و از سوي ديگر جناح مقابل نيز، مخالف اين توسعه فرهنگي است لذا اكنون طرح استيضاح آقاي مهاجراني مطرح شده است.