Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780208-44462S3

Date of Document: 1999-04-28

معاون وزير نفت در گفت وگو با همشهري مطرح كرد: سرمايه گذاري شركتهاي خارجي و داخلي در صنعت نفت رو به افزايش است گروه اقتصادي: مناقصه طرح هاي پيشنهادي شركت ملي نفت جمهوري اسلامي ايران به صورت طبيعي در حال پيگيري است و در ماه هاي آينده قراردادهايي آماده امضاء با طرف هاي خارجي مي شود. مهندس مهدي حسيني معاون وزير نفت در امور بين الملل در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: به دليل طولاني بودن مراحل مذاكره از نظر فني و مالي مراحل تهيه مقدمات امضاي قراردادها با سرعت پيش نمي رود. ما تلاش مي كنيم كه حداكثر منافع ملي كشور را در مذاكرات به دست آوريم و طرف خارجي نيز طبيعتا در پي كسب سود بيشتر است. كاهش قيمت نفت به طور اصولي موجب كاهش سرمايه گذاري در زمينه صنعت نفت در جهان به ويژه در امور بالادستي مانند اكتشاف و استخراج شده بود و خوشبختانه افزايش قيمت نفت روند كاهش سرمايه گذاري را در صنعت نفت متوقف كرد. وي افزود: درحال حاضر در چارچوب قراردادهاي بيع متقابل فرصت هاي مناسبي براي سرمايه گذاري در ايران فراهم است و بجز شركتهاي كوچك كه با محدوديت هاي مالي روبه رو هستند و از آسيبپذيري بيشتري برخوردارند، شركت هاي بزرگ و متوسط فعال در زمينه صنعت نفت براي شركت در طرح هاي بيع متقابل مشكلات زيادي ندارند. وي خاطرنشان كرد كه جريان سرمايه به صورت طبيعي به سوي مراكزي برقرار مي شود كه هزينه ها كمتر باشد و اين امر در منطقه خليج فارس در مقايسه با ديگر مناطق نفت خيز جهان فراهم است. طي سال هاي 60 تا 70 استفاده سياسي از نفت و اجراي تحريم هاي نفتي موجب شد سرمايه ها به سوي مناطق نفت خيز در كشورهاي غيرعضو اوپك سرازير شود و در نتيجه گروهي از كشورهاي توليدكننده غيرعضو اوپك در بازار جهاني نفت بوجود آمد كه سهم مهمي از بازار نفت را به خود اختصاص دادند. وي يادآور شد كه توليد نفت در اين مناطق با هزينه گران انجام مي شود و در حال حاضر بهبودقيمت نفت تا حدي معقول موجب شده است تا سرمايه هاي موجود به مناطقي كه هزينه استخراج كم است روآورند. معاون بين الملل وزارت نفت خاطرنشان كرد كه ادغام شركت هاي نفتي درواقع پيام آماده شدن تشكيلاتي آنها براي روبه رو شدن با اين تحول در بازار جهاني نفت است. با اين تحليل بايد منتظر باشيم كه سرمايه هاي بيشتري به سوي مناطق نفت خيز در خليج فارس سرازير شود. وي در ادامه با تاكيد بر اينكه در چنين شرايطي بايد در انتظار گشوده شدن باب گفتگو براي سرمايه گذاري در امور بالادستي صنعت نفت در عربستان سعودي و كويت باشيم، خاطرنشان كرد كه طي سال هاي گذشته عربستان سعودي و كويت در امور اكتشاف و استخراج نفت به شركت هاي خارجي اجازه فعاليت نمي دادند ولي انتظار مي رود كه در آينده فعاليت هاي بالادستي صنعت نفت در اين كشورها به شركت هاي خارجي واگذار شود. وي به اعلام آمادگي كويت در زمينه انعقاد قرارداد خدمات نفتي (او -اس -آ ) كه شبيه به قراردادهاي بيع متقابل است براي جذب سرمايه هاي خارجي اشاره كرد و آن را نشانه هايي از گرايش برخي از كشورهاي توليدكننده نفت اوپك به اين امر دانست. وي در ادامه تاكيد كرد كه شركت ملي نفت ايران هيچگونه محدوديتي براي مشاركت شركت هاي فني و مهندسي داخلي در طرح هاي خود ندارد و آنان مي توانند با شرايط مناسب در طرح هايي كه عرضه مي شود مشاركت كنند. وي با اشاره به اينكه اين شركت ها به طور طبيعي از توان مالي بالايي برخوردار نيستند تاكيد كرد كه عليرغم اين وضع اينگونه شركت ها از نظر علمي و فني رشد قابل ملاحظه اي كرده اند و به خوبي آمادگي دارند كه در توسعه صنعت نفت مشاركت كنند. وي يادآور شد كه اخيرا نيز براي تشويق اين شركت ها جلسه اي برگزار شد و انتظار مي رود كه شركت هاي داخلي از شكوفايي بيشتري برخوردار شوند. استقبال از قراردادهاي باي بك مهدي حسيني همچنين روز يكشنبه در كنفرانس آشنايي با توانمندي هاي صنعت نفت ايران كه در كنار چهارمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي برپا شده بود، اعلام كرد كه صنعت نفت ايران در پي به حداكثر رساندن درآمدهاي نفتي از طريق واگذاري اجراي طرح هاي بالادستي و پايين دستي به سرمايه گذاران و بالا بردن ارزش افزوده توليدات خود است. وي با اشاره به اين كه ذخاير نفت و گاز ايران بيش از آمارهاي رسمي اعلام شده است، افزود: قراردادهاي تامين منابع مالي اجراي طرح ها به نحوي تنظيم شده كه بازپرداخت آنها از طريق درآمدهاي خود طرح ها صورت گيرد. در اين قراردادها همچنين به فن آوري هاي نوين توجه شده تا هزينه هاي توليد به حداقل كاهش يابد. وي تاكيد كرد كه در حال حاضر شيوه ارائه شده براي اجراي طرحهاي نفتي از سوي ايران با استقبال شركت هاي خارجي روبه رو شده است و اين روش مي رود تا به عنوان يك شيوه جديد در ترتيبات بين المللي صنعت نفت جهان مطرح شود. وي با اشاره به رخدادهاي دو سال اخير در كشور كه چهره جذاب، صلح طلب و تشنج زدا را از ايران به نمايش گذاشته است، گفت: حذف مقررات پيچيده و غيرضروري نيز فضاي مناسبي را در ايران براي سرمايه گذاري فراهم كرده كه علاوه بر جذابيت هاي معمول اقتصادي بايد جذابيت هاي استراتژيك جغرافيايي را نيز به آن افزود. در ادامه اين جلسه مهندس كمره اي مديرعامل شركت كالاي نفت و مهندس نعمت زاده مديرعامل شركت ملي پتروشيمي طي سخناني توانايي ها و نيازهاي اين صنعت را در زمينه سرمايه گذاري خارجي و داخلي تشريح كردند.