Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780205-44455S10

Date of Document: 1999-04-25

محسن كديور: هر كه را استيضاح نشست كنيد بر ديده ملت خواهد گروه سياسي: محسن كديور طي پيامي از زندان اوين، استيضاح عطاءالله مهاجراني را به منزله استيضاح دوم خرداد دانسته است. كديور كه توسط دادگاه ويژه روحانيت به 18 ماه زندان محكوم شده است، اظهار داشت: پايگاه مهاجراني از شان وزارت فراخ تر است. وي با اعلام اين كه بعضي با وزارت آبرو كسب مي كنند و بعضي به وزارت شان و آبرو مي دهند، اظهار داشت: مهاجراني بعد از خاتمي، به وزارت ارشاد آبرو داد و دوران وزارت او در ارشاد، در شمار پرافتخارترين صحنه هاي عملكرد فرهنگي كشور در بعد از انقلاب است تا آنجا كه از دو مقطع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بعد از انقلاب، از زمان وزارت خاتمي و مهاجراني ياد مي شود. وي افزود: در اين كه استيضاح حق مجلس است بحثي نيست، اما افكار عمومي قضاوت مي كند كه في الواقع تساهل و تسامح، آزادي و قانون مورد استيضاح قرار مي گيرد. كديور در ادامه سخنانش افزود: اشخاص مي آيند و مي روند اما، مهم اين است كه افرادي چون مهاجراني در چشم و دل ملت قرار دارند. هم چنان كه در مورد عبدالله نوري چنين بود و حتي استيضاح وي نتوانست او را از چشم ملت بياندازد. هر كه را استيضاح كنيد بر ديده ملت خواهد نشست. وي با طرح اين مسئله كه اقليت تمامت خواه اقدامي فراگير براي حذف تمامي نهادهاي قانوني آزادي داشته است روشنفكران و فرهيختگان را براي بقاي ارزش هاي اصيل انقلاب دوم خرداد به كوشش بيش از پيش فراخواند.