Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780205-44448S2

Date of Document: 1999-04-25

زن در همشهري براي حفظ حرمت قلم و بر اساس حميت صنفي، همچون ساير روزنامه هاي جبهه دوم خرداد بخشي از فضاي اين صفحه همشهري در اختيار خبرنگاران روزنامه زن قرار مي گيرد تا مطالبي را كه در زمينه هاي گوناگون تهيه كرده اند به اطلاع خوانندگان برسانند. چرا روزنامه زن؟ من فائزه هاشمي، نماينده دوم مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، عضو حزب كارگزاران سازندگي ايران، ناگهان و يك شبه ضدانقلاب و سلطنت طلب شده ام! جنجال بي سابقه اي نيست كه برپا شده... سال گذشته شبيه آن را نيز شاهد بوديم. بهانه امسال كاريكاتور ي است و اتهام درج خبر چند خطي در روزنامه مورخ /1/78. 14 چرا خبر زن بهانه جنجال؟ شد به نظر من مي توان اين دلايل را -البته رئوس آن را ذكر كرد: - 1 سال 78 سال سرنوشت است. مي توان گفت بعد از انتخابات مجلس پنجم و حوادث مربوط به آن و سپس انتخابات دوم خرداد به عنوان ادامه آن اتفاقات، دومين اقدام بزرگ ملت در اين سال شكل مي گيرد. جناح در معرض تهاجم آزادي، اواخر سال گذشته، برنامه مبارزاتي خود را اعلام كرد. حوادث سال جديد نشان مي دهد كه آن واكنش گسترده آغاز شده است، آن هم با ظاهر شرع و در لباس قانون! - 2 به نظر من اين واكنش گسترده برنامه ريزي شده مثل هر برنامه راهبردي ديگر ابعاد مختلفي دارد. مهم ترين اين ابعاد، نشاني اشتباه دادن براي پنهان كردن دشمن اصلي است. درست در قلب جنجالي كه يكي از فرزندان نظام را دشمن، ضدانقلاب و سلطنت طلب! معرفي مي كند، دست ناپاكي از آستين دشمن درمي آيد و سپهبد صياد شيرازي را به شهادت مي رساند. وقتي در يك روزنامه عصر اعلام مي شود كه آمريكا از پشت صحنه مديريت اصلي اين صحنه (يعني مطبوعات ) را برعهده دارد و مراجع قضايي دست بكار برخوردجدي با اين عوامل! دعوت مي شوند، پيداست كه توجه از دشمنان اصلي به دشمنان فرضي معطوف مي شود تا از اين رهگذر دشمن اصلي بتواند با فراغ خاطر توطئه هاي خود را - كه يكي و فقط يكي از آنها ترورهاست - به اجرا دربياورد. - 3 استبداد وقتي پيروز خواهد شد كه جبهه مسلمانان آزاديخواه درهم بشكند، از اعتدال -كه چشم اسفنديار آن است - دست بشويد و به خشونتي تن دهد كه به سرعت قابل تبديل به آشوبي است كه مي توان از دل آن كودتايي را بيرون كشيد و توجيه داخلي و خارجي كرد. تمركز آتش به روي كارگزاران - در سال گذشته و امسال - براي حذف تعادل و نشانه گيري چشم اسفنديار است. - 4 مجموعه برنامه هايي كه در چهارچوب واكنش گسترده قرار دارد براي استقرار و بازتوليد استبداد در لباس تازه است. بنا بر اين زيركانه ترين تبليغ با محتواي استبدادي و ظاهر اسلامي! جز اين نيست كه فرزندان انقلاب اسلامي را سلطنت طلب بخوانيم. وقتي فردي چون من كه در آغاز مطلب به اكراه، اما از سرنياز به استناد، بخشي از وضعيت خود در جمهوري اسلامي را ذكر كردم، سلطنت طلب! بشود، معناي آن ؟ چيست به نظر من اگر دستگاه بربادرفته سلطنت ميليون ها دلار خرج مي كرد، نمي توانست زمينه چنين تبليغي را براي خود فراهم سازد و اين ظريف ترين نيرنگي است كه دست هاي پنهان به كار مي برند و دوستان نادان رواجش مي دهند. - 5 ايراني آباد و آزاد در زيرپرچم اسلام در دل منطقه استراتژيك خاورميانه، جرقه اي است كه بي شعار و نياز به اقدامات فيزيكي آنچناني مي تواند به شعله اي مهارنشدني مبدل شود، و همه تلاشها براي مهار اين شعله است. درهم شكستن دستاوردهاي پس از انتخابات مجلس پنجم و سپس دوم خرداد، تبديل اعتدال به خشونت، اين راه را هموار مي كند. - 6 در اين نبرد زنان ايران - مثل هميشه - در سنگر نخست ايستاده اند. حمله به اينجانب و روزنامه زن از جانب آقايان محترمي كه ديدگاه آنان در باره زن بسيار روشن است، از جمله براي درهم شكستن اين سنگر است. - 7 من فائزه هاشمي مسلمانم ايراني و زن ايراني ام. چادر بر سر، قلم در دست و جان بركف، هواخواه ايراني هستم اسلامي، آزاد، فارغ از ايراني استبداد براي همه ايرانيان. جبهه آزادي را هم رها نخواهم كرد.