Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780202-44437S12

Date of Document: 1999-04-22

پرداخت 3 ميليارد ريال مطالبات صادركنندگان گروه اقتصادي: گمرك جمهوري اسلامي ايران در 6 ماهه دوم سال گذشته بيش از 3 ميليارد و 380 ميليون ريال از مطالبات صادركنندگاني را كه مشمول استرداد سود بازرگاني، حقوق و عوارض گمركي مواد اوليه وارداتي هستند، به آنان مسترد كرد. به گزارش روابط عمومي گمرك جمهوري اسلامي ايران، اين شركتها مطابق ماده 14 قانون صادرات و واردات و ماده 25 آئين نامه اجرائي آن در صورت درخواست و ارائه اسناد و مدارك مورد نياز، مشمول استرداد سود بازرگاني و حقوق و عوارض گمركي مواد اوليه اي هستند كه پس از ورود به كشور و توليد محصول صادر شده اندشركت 200 صنعتي و توليدي مشمول اين مقررات در 6 ماه دوم سال 1377 مطالبات خود راوصول كرده اند. گمرك جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرده است مطالبات اين قبيل صادركنندگان پس از ارائه اسناد ظرف 48 ساعت به آنان پرداخت خواهد شد.