Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780202-44436S7

Date of Document: 1999-04-22

گزارش كتاب هفته * در بحث هاي مربوط به نظريه هاي نقد ادبي معمولا رمان نام نسترن اثر امبرتواكو كه در ايران به غلط نام گل سرخ ترجمه شده است را به عنوان نمونه اي از ادبيات پست مدرن مطرح مي كنند. اكو نويسنده اين اثر در جايي گفته بود كه پاسخ پست مدرنيسم به شورش مدرنيسم اين است كه ما نمي توانيم گذشته را نابود كنيم، چون از نابودي چيزي جز سكوت برنمي خيزد ما بايد گذشته را به جا بياوريم و ميراثهاي آن را به كار ببريم، منتها نه با شيفتگي و سادگي رمانتيسم بلكه بارندي و شوخ طبعي پست مدرنيسم و رمان بيلي باتگيت را نيز مي توان درزمره شاخص هاي اثر پست مدرن قرارداد. اين رمان را اي. ال. دكتروف نوشته و نجف دريابندري كه در زمره بهترين مترجمان فارسي به شمار مي رود آن را نگاشته است. بيلي باتگيت بازگشت رندانه و شوخ آميزي است به شيوه هاي ادبيات گذشته از يك سو و به رمانهاي گانگستري قرن بيستم ازسويي ديگر. اين اثر را انتشارات طرح نوبه چاپ رسانده كه قرار است در آينده نزديك منتقدان فرهنگ لزلي جانسون را با ترجمه ضياء موحد به چاپ برساند. * در همين زمينه رمان در شعله هاي آب نوشته مرتضي مرديها از سوي انتشارات كوير به چاپ خواهد رسيد. اين اثر كه از آثاري است كه نگاه و زاويه تازه اي به جنگ ايران عراق دارد; نگاهي كه در آن نويسنده از زاويه اي انساني مهيج ترين صحنه هاي جنگ را روايت مي كند. * درباره سعدي كه روز گذشته (يكم ارديبهشت ) را به نام روز سعدي در ايران نامگذاري كرده اند كتابهاي بسياري نوشته شده است، اما تازه ترين اثر دراين زمينه كتابي انتقادي است از ناصرپور پيرار با عنوان مگر اين پنج روزه كه چاپ دوم آن با قريب 100 صفحه اضافه و نيز پيرايش و ويرايش مجدد از سوي نشر كارنگ به چاپ رسيده است. اين اثر به نوشته نويسنده ترديدي است در زندگينامه رسمي شيخ مصلح الدين كه به ترسيمي تازه از هيئت او منجر مي شود. نويسنده در اين كار و با استنتاج از منابع تاريخي معتقد است آن زندگينامه كه سعدي شناسان ما غالبا با ابداع و اختراع و امتزاج و تخيل و تجاهل و تسامح، براي وي ساخته اند: آن سياحت آفاق، آن سير در نظاميه و مستنصريه، آن مريدي سهروردي و شاگردي ابن جوزي، جز افسانه نيست و كوشش براي واقعي نمودن اين تخيلات، چيزي برشيخ ما نخواهد افزود. اما * در ميان آثاري كه درحوزه فلسفه سياسي منتشر شده اثري گرانسنگ و كمياب كه به كوشش دفتر نشر ميراث مكتوب تصحيح و روانه بازار شده است، كتاب روضه الانوار عباسي است كه گفته مي شود اهميت آن بسي فراتر از سياست نامه خواجه نظام الملك است. اين اثر را ملامحمدباقر سبزواري نگاشته و تا چند سال قبل اثري از آن نبود و حتي دكتر جواد طباطبايي دردو كتاب معروف خود كه درباره پيشينه فلسفه سياسي در ايران نگاشت هيچ اشاره اي به اين اثر نكرد و خبرها نيزاز اين امر حكايت دارد كه وي از وجود چنين اثري بي اطلاع بود و پس از اطلاع خواسته است كه نسخه اي ازآن برايش فرستاده اين شود اثر در حجمي قطور توسط اسماعيل چنگيزي اردهالي تصحيح و مقدمه مبسوط و خواندني نيز درباره اهميت اين اثر توسط مصحح نگاشته شده كه علاقه مندان به خصوص دانشجويان علوم سياسي را به كار مي آيد. * براي شناخت درست ازتاريخ معاصر ايران و به ويژه نهضت ملي، گذشته از آگاهيهاي دقيق و موثق درباره رويدادها و نيروها و شخصيتهاي سياسي و عوامل اجتماعي و اقتصادي، آگاهي از بسترهاي نظري و ديدگاههاي تحليلي مطرح در اين دوران نيز مي تواند بر تحليل و ارزيابي دقيق از جريانات و شخصيتها بيفزايد خليل ملكي از جمله چهره هاي مطرح درسالهاي دهه 20 تا 40 به شمار مي رود كه مباحث نظري تحليلي ارزنده اي را درباره مسائل سياسي - اجتماعي كشور بيان داشت و لذا خواندن نوشته هاي وي مي تواند كمك ارزنده اي به فهم آن جريانات بنمايد. كتاب نهضت ملي ايران و عدالت اجتماعي كه به كوشش عبدالله برهان فراهم آمده و از سوي نشر مركز روانه بازار نشر شده است مجموعه اي از مقالات و نوشته هاي ملكي است كه علاقه مندان تاريخ سياسي معاصر ايران و نيز پژوهندگان نظريه هاي سياسي را به كار مي آيد. * سانسور و پيشينه آن گرچه درازمدت است اما گذشته دردسترس آن به فرانسه قرون وسطي باز مي گردد. دركتاب نگاهي تاريخي به سانسور اثر روبرنتس و با ترجمه فريدون فاطمي نشان داده مي شود كه نهاد سانسور بازتاب تحولات تاريخي است و به سانسور بايد به عنوان يكي از عوامل در موازنه قدرتهاي سياسي و اجتماعي جامعه نگريست. اطلاع از گذشته تاريخي اين موضوع مي تواند بر آگاهي و نيز رويكرد افراد به اين پديده بيفزايد اين اثر را نيز نشر مركز به چاپ رسانده است. با انتشار درام ترجمه 10 جلد از مجموعه 12 جلدي مكتبها سبكها و اصطلاحهاي ادبي و هنري به پايان رسيده و تنها دو سبك طنز و اسطوره باقي مانده است كه با انتشار آنها اين مجموعه تكميل مي شود. درام را س. و. داوسن نوشته و فيروزه مهاجر ترجمه كرده است. اين اثر را نيز نشر مركز روانه بازار نشر كرده است. چند * كتابي كه درباره تاتر و تاريخ آن در دنيا به نگارش درآمده و نيز چند تن از مترجمين به برگردان فارسي آن اقدام نموده اند، شيوه بررسي خود را به تاتر محض اختصاص داده اند اما كتاب تاريخ تمدن - بخش تاتر كه گزينشي هوشيارانه از مجموعه جلوه هاي تاريخ تمدن ويل دورانت است، بحث تمدني را با رشد تاتر در آميخته است. اين كتاب به كوشش عباس شادروان كه خود از مدرسان و محققان شناخته شده تاتر كشور به شمار مي رود، گردآوري و تدوين مجدد شده و كمي و كاستي هاي آن نيز توسط وي و با استفاده از منابع معتبر ديگر ترجمه و بر متن اصلي افزوده شد تا حاصل كتابي گردد كه انتشارات علمي و فرهنگي انتشارش داده است. از * زماني كه اهميت نفت بر جهانيان مكشوف گشت اين پديده خدادادي به محل نزاع قدرت طلبان تبديل شد و منطقه خاورميانه به عنوان قلب نفت جهان اهميتي در خور اعتنا يافت. درباره نفت تاكنون كتابهاي متعددي نگاشته شده اما آخرين اثر كه با سرعتي در خور توجه برگردان فارسي شده است نفت و سياست در خاورميانه نام دارد كه برگزيده راههاي ارائه شده از سوي گروه رياموند انگليس است كه در سال 1998 نوشته شده و دكتر فريدون بركشلي كه در حوزه سياست و نفت صاحبنظر و راي است آن را ترجمه و نشر قومس انتشارش داده است.