Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780202-44434S13

Date of Document: 1999-04-22

ناجي زاده از تهران: به عنوان يك خواننده دائمي روزنامه هاي مردمي خطاب به مسئولان دو روزنامه... و... عرض مي كنم مطمئن باشيد با تعطيل شدن روزنامه هاي مردمي حتي يك نفر هم به خوانندگان روزنامه شما اضافه نخواهد شد. براي اينكه موضوع بالا را باور كنيد كافي است وقايع 2 سال اخير را مرور كنيد تا ببينيد هر چه بيشتر روزنامه هاي مردمي تهديد يا تعطيل شده اند، از خوانندگان دو روزنامه مذكور كاسته شده است. پس بيخود از تعطيلي روزنامه ها يا تغيير تحميلي مديريت آنها ذوق زده نشويد. فكر مي كنم اگر تمام روزنامه ها به غير از آن دو روزنامه تعطيل شود باز هم بيش از چند هزار نسخه خريدار نداشته باشند. ف - بسطامي پور از تهران: از اينكه اين روزها ممكن است روزنامه محبوب و مردمي همشهري به كنترل جناح راست يا جناح انحصار درآيد بسيار نگرانيم و نمي دانيم چه بلايي سر اين قسمت (آينه جوانان ) خواهد آمد ولي مطمئن هستم جوانان درددل خود را با روزنامه هاي مردمي ديگر در ميان مي گذارند. ح. ز ر - ساله 26 از تهران: به آقاي.. و ديگر دوستانشان در جناح راست بگوييد فكر نكنند همانطور كه با محاكمه آقاي كرباسچي جلوي عمران و آباداني شهر تهران را گرفتند مي توانند با محاكمه آقاي كديور جلوي تفكر و انديشه ملت آگاه ايران را بگيرند. كنعاني از مشهد: يك گروه از نمايندگان مجلس گويا فهميده اند كه به طور حتم در دور بعد راي نخواهند آورد براي همين رفتارهاي عجيبي از خود بروز مي دهند. اي كاش سردمداران آن جناح حداقل براي حفظ آبرو هم كه شده اين افراد را راهنمايي كنند. پيامهاي كتبي خود را براي درج در اين ستون حد اكثر در ده سطر به صندوق /19395 5446پستي يا نما بر (فاكس ) 2058811 ارسال كنيد.