Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780201-44430S4

Date of Document: 1999-04-21

فرهنگ استفاده صحيح از سيستم درون شهري ترابري و حمل و نقل از خصوصيات بارز جوامع شهري كه باعث رونق فعاليتهاي مختلف اجتماعي و بخصوص فعاليتهاي اقتصادي مي شود، نياز به تحرك و جابجايي در كمترين زمان و با بيشترين سرعت، همراه با صرف كمترين هزينه و ايمني كافي اين است احساس نياز در شهرهاي بزرگي همانند اصفهان، شيراز، مشهد و غيره و به ويژه در كلان شهرهايي همچون تهران بزرگ به خوبي قابل لمس جهت است دستيابي به چنين هدفي نياز به يك سيستم كارا و هماهنگ از امكانات مختلف شهري مي باشد، كه در يك برنامه ريزي مناسبت، منسجم و هماهنگ، اهداف ازپيش تعيين شده مطلوب را برآورده نمايد. مجموعه اين بخشها با هم سيستم ترابري يا سيستم حمل و نقل درون شهري ناميده مي شود. اما در يك تعريف علمي سيستم ترابري يا حمل ونقل عبارت است از مجموعه اي از تجهيزات و تسهيلات ثابت و وسايل متحرك همراه با يك سيستم كنترل، كه به مردم و كالا اجازه مي دهد تا در يك زمان مناسب فعاليتهاي مطلوب خود را در هر فضا و مسافتي، به طور موءثر، با غلبه بر موانع فيزيكي و جغرافيايي انجام دهند، با كمي تامل براين تعريف مي توان دريافت كه سيستم ترابري و حمل و نقل فقط شامل جاده و اتومبيل و اتوبوس نيست، بلكه تمامي امكاناتي كه به نحوي باعث انجام سفر و جابجايي مي شود، جزء سيستم ترابري و حمل و نقل مي باشد. به عبارت ديگر اين سيستم عبارت است از كليه كوچه ها، خيابانها، بزرگراهها، تقاطعها، پلها (عابر پياده يا خودرو )، پاركينگها، پياده روها، ايستگاههاي اتوبوس و تاكسي، ترمينالها و پايانه هاي مسافربري و حتي روشنايي هاي آنها و غيره كه همه وهمه به عنوان تجهيزات ثابت و اتومبيل هاي شخصي، تاكسي ها، اتوبوسها، ميني بوسها، كاميونها، موتوسيكلتها، دوچرخه ها، ترامواها و متروها و غيره به عنوان وسايل متحرك در سيستم و سيستمهاي كنترل ترافيك نظير علائم و تابلوها، تابلوهاي پيام متغير، چراغهاي ترافيكي، خط كشي ها، موانع ايمني، موانع جداكننده (نظير رفوژ وسط بلوارها ) پاركومترها، و غيره به عنوان سيستم كنترل كننده در يك سيستم ترابري و حمل و نقل درون شهري انجام وظيفه مي كنند. اين سيستم عظيم را كه مي توان به عنوان يك فن آوري نوين در صنعت ترابري و حمل و نقل دانست، محصول قرن اخير در كشورهاي پيشرفته مي باشد، كه به دليل نياز تمامي كشورها به عنوان يكي از پايه هاي اقتصادي، به تدريج اين صنعت به كشورهاي ديگر نيز انتقال يافته است. اما متاسفانه همانند بسياري از فن آوري ها و صنايع ديگر اين انتقال بدون همراهي فرهنگ ساخت يا استفاده از آن به كشورهاي توسعه نيافته و يا درحال توسعه منتقل شد. نمونه هايي از اين دست را مي توان در فرهنگ آپارتمان نشيني يا فن آوري برج سازي مشاهده نمود. متاسفانه در صنعت حمل و نقل كه نمود بسيار بارز آن نيز خودروها هستند وضع به همين منوال است و خودرو كه بايد يك وسيله متحرك ايمن و كارا در سيستم ترابري شهري باشد، تبديل به يك معضل پيچيده و درهم تنيده شهري شده است. بنابراين بسيار آشكار است كه استفاده نادرست از سيستم ترابري و حمل و نقل درون شهري باعث معضلاتي چون ترافيك سنگين و اتلاف وقت، تصادفاتي كه منجر به خسارات مالي و متاسفانه در بعضي از موارد جاني شده، آلودگي محيط زيست (شامل آلودگي صوتي و آلودگي هوا ) و تباه شدن فضاي سبز و از همه مهمتر ايجاد خستگي مفرط و توليد انواع بيماري هاي تنفسي خواهدشد، و درنتيجه همه اين عوامل سبب كاهش بهره وري از نيروي انساني و هدر رفتن توان هاي ملي است. خوشبختانه مي توان گفت كه بخش زيادي از اين مشكلات را مي توان با استفاده صحيح از سيستم ترابري و حمل ونقل شهري و ارتقاء سطح آگاهيهاي عمومي برطرف كرد. اين مطلب بدين معناست كه هر فردي هنگام ورود به محيط نقل و انتقالات شهري بايد به نوبه خود قوانين و مقررات مربوط به بخشي از سيستم را كه درحال استفاده از آن است، رعايت كند. در يك نگاه جامعتر و ظريفتر به فرهنگ استفاده صحيح از سيستم ترابري و حمل و نقل درون شهري كه به عنوان بخشي از فرهنگ شهرنشيني مطرح مي باشد، مي توان دريافت كه استفاده صحيح از اين سيستم يعني احترام به حقوق خود و ديگر استفاده كنندگان از سيستم و اين بدان معني است كه با وجود حق مالكيت شخصي براي اتومبيل و موتوسيكلت و يا هر وسيله ديگر، تفكر احترام به حقوق خود و ديگران، باعث ايجاد يك حس مسئوليت جهت استفاده صحيح از وسيله نقليه شخصي خواهدشد. استفاده صحيح از وسيله نقليه و بخصوص اتومبيل نيز در جاي خود يعني تنظيم و تعمير دائمي اتومبيل و نگهداري پيوسته از آن، به منظور به حداقل رساندن احتمال خرابي آن و جلوگيري از ايجاد راه بندان در معابر شهري و اتلاف وقت ديگران، يعني احترام به حقوق خود و ديگران و آلوده نكردن هوا. براي ايجاد چنين طرز تفكري در جامعه راهكارهاي بسياري وجود دارد، كه توضيح آنها در حوصله اين نوشتار نيست، ولي اهم اين فعاليتها عبارتنداز آموزش پايه اي در فرهنگ استفاده صحيح از سيستم حمل ونقل و ترابري شهري در سنين پايين با كمك يك برنامه ريزي منسجم و با همكاري وزارتخانه ها و ارگانهاي ذيربط مثل آموزش و پرورش، شهرداريها و وزارت راه و ترابري، همچنين اطلاع رساني صحيح و كارا توسط صدا و سيما، جامعه مطبوعات و اداره راهنمايي و رانندگي. به اميد روزي كه هر شهروند ايراني با درك صحيحي از فرهنگ ترابري و حمل و نقل شهري، در زمينه استفاده از آن احساس مسئوليت كند و با رعايت آن هم حقوق خود و ديگران را محفوظ بدارد و هم باري از مشكلات عديده و پيچيده شهري برداشته شود. حميد كريمي رحيمي (ديبائيان )