Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780201-44430S1

Date of Document: 1999-04-21

مرگ تدريجي درختان كهنسال و راهكارهايي براي نجات آن ها اكثر درختان غرس شده در امتداد خيابانهاي سطح شهر خاصه تهران بزرگ علي رغم مواظبت هاي مستمري كه ازطرف مسئولين فضاي سبز شهرداري و با صرف هزينه گزاف به عمل مي آيد در وضعيت بدي قرار دارند و همه ساله تعداد زيادي از درختان سطح شهر به دلايل مختلف خشك و از شمار درختان ظاهرا سبز و درواقع درختان نيمه جان و بيمار حذف مي گردد و به رغم جايگزيني هاي مستمر در فصل درخت كاري و كاشت نهالهاي جديد و يكي دوساله كه به وسيله شهروندان و شهرداري ها انجام مي شود به علت محدوديت هاي عديده مثمرثمر واقع نشده و جاي آن ها براي هميشه در كنار ساير درختان خالي مي ماند و آن تعداد درختان موجود و به ظاهر زنده در سطح شهر نيز به علت محدوديت هاي متعدد نظير احاطه شدن توسط خروارها بتن و آسفالت و... و كافي نبودن رطوبت در اطراف ريشه ها مخصوصا در فصل تابستان كه رطوبت نسبي هوا تا صفر درصد كاهش پيدا مي كند و فقير شدن خاك اطراف ريشه ها از مواد غذايي مهم و عمده (ازت - فسفر - پتاسيم ) و ميكرو المنت هاي لازم جهت ادامه حيات گياه نظير كلسيم - آهن - مس - منگنز - روي - منيزيم و دهها عنصر ديگر كه با وجود مقدار كم موردنياز درخت از اهميت زيادي ازنظر سلامت و شادابي و ادامه رشد دارد و بالاخره عدم تهويه خاك و انباشتگي روي ريشه ها توسط چندين هزار كيلوگرم آسفالت و بتن و موزائيك و بعضا قطعات آهني و غيره و كم شدن تدريجي موجودات ريز زنده در اطراف ريشه ها كه نقش مهمي در فرآيند جذب مواد مختلف توسط ريشه از خاك اطراف دارند و ديگر محدوديت ها موجب مي شود كه اكثر درختان موجود از تاج و شاخه و برگهاي كافي برخوردار نبوده و درنتيجه دهها درخت حاشيه خيابانهاي سطح شهر ظرفيت پالايش هوا و عمل فتوسنتز يك درخت مشابه ازنظر نوع و قطر ساقه كه در بستر مناسبي كاشته شده را ندارند و برگهاي آنها نيز به لحاظ محدوديت هاي اشاره شده از دوام و شادابي لازم برخوردار نيست و در اثر ريختن درصد قابل توجهي از برگها از ظرفيت پالايش و تلطيف و جذب و متوقف ساختن ذرات معلق هوا خاصه اكسيد سرب كه سميت شديدي دارد به مقدار زيادي كاسته مي شود. در همين جا بي مناسبت نيست كه به تعداد محدود درختان چندصدساله اي كه در جلو و محوطه بعضي از بناهاي تاريخي و قديمي وجود دارد اشاره داشته باشم. وجود اين درختان كهنسال علي رغم تاج و سرشاخه هاي محدود آنها جلوه و منظره بديعي را در تركيب ابنا و اماكن باستاني و سياحتي در ديد بازديدگنندگان به وجود مي آورد كه اگر چنانچه با ضربالاجل و سريع ادامه بقاء و شادابي آنها توسط مراجع ذيصلاح و با بسيج كارشناسان و متخصصين باتجربه و حتي تبادل اطلاعات و تجارب با كارشناسان ساير كشورها به طور جدي دنبال نشودبا كمال تاسف بايد خاطرنشان نمايم درظرف كمتر از يك دهه جاي خالي آنها را به علت آلودگي شديد هواي سطح شهرهاي بزرگ ازنظر غلظت زياد انيدريدسولفورو - دي اكسيد ازت و منوو دي اكسيد كربن و هيدروكربورهاي آزادشده از احتراق ناقص سوخت بنزين و گازوئيل و حتي وسايل نقليه گازسوز در مقابل اين قبيل مراكز سياحتي و توريستي كاملا ملموس خواهدبود، نظربه اينكه اين درختان كهنسال در طي قرون گذشته در بستر مناسبي از خاك بدون احاطه سيما ن و موزائيك، غرس شده و از هواي پراكسيژن تميز و عاري از هرگونه آلاينده هاي هواي سطح شهرهاي فعلي تنفس نموده اند و خاك پاي ريشه هاي آنها نيز حاوي مواد مغذي فراوان بوده و از آب باران و يا چشمه هاي سالم و عاري از هرگونه مواد سمي و كلردار مشروب شده اند لذا فراهم كردن اين وضعيت و بستر مناسب در شرايط فعلي با صرف هزينه هاي كلان و فن آوري علم كشاورزي نيز ميسر نخواهد بود. بنابراين به مسئولين فضاي سبز شهرداريهاي سراسر كشور خاصه ابرشهر وسيع همچون تهران پهناور و متوليان ميراثهاي پيشينيان و... به عنوان يك شهروند و فردي كه در زمينه كشاورزي و كاشت و داشت درخت تخصص و تجاربي كسب نموده ام پيشنهاداتي به شرح ذيل ارائه مي نمايم. - 1 درموقع ترميم و بازسازي و احداث جداول حاشيه خيابانها توسط پيمانكاران و كارگران مجري كه صرفا انجام كارگذاري قطعات جدول و نصب ظاهري آنها بدون درنظر گرفتن محدوديت براي ادامه حيات درختان مطمح نظرشان مي باشد، نظارت كارشناسانه ازنظر وضعيت حيات درختان موجود اعمال شود تا كار گذاشتن قطعات بتني در امتداد درختان آخرين تير خلاص ادامه حيات درختان حاشيه خيابانها و محوطه سازي اماكن سياحتي نباشد و وضعيت ريشه درختان علي رغم محدوديت هاي اشاره شده از وضعيت قبلي بدتر نشود. - 2 در اطراف درختان موجود متناسب قطر ساقه آنها حتي الامكان فضاي خالي عاري از هرگونه سنگيني آسفالت و مواد بتني و موزائيك ايجاد نمايند و ضمن اينكه با تخليه بخشي از خاكهاي فاقد مواد غذايي اطراف درختان خاك كمپوست دار و هوموسي حاوي موادمغذي جايگزين نمايندو براي جلوگيري از پراكندگي خاك اطراف ساقه درختان (كه براي بعضي درختان كهنسال حتي دو تا سه متر بستگي به امكان فضاي اطراف بستري مناسب مي بايد درنظر گرفت ) قرار دادن چند سانتي متر پوكه سبك با رنگهاي مختلف ضرورت پيدا مي كند و حلقه اي از مواد سبك پي - وي - سي پلي وينيل كربن يا پلي اتيلن و امثال آن قدرت نگهداري ارتفاع پوكه را مي توان در حد متناسب تنظيم نمود و همه ساله ازطريق بستر قابل نفوذ اطراف درخت مي توان مواد مغذي را به درختان مثلا رساند براي حفظ و شادابي سه اصله درخت كهنسال جلوي مدرسه شهيد مطهري و امثال آن ارزش هرگونه هزينه براي بقاء آنها به شرح اشاره شده فوق قابل توجه خواهد بود. جهانبخش هدايتيان