Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780201-44429S2

Date of Document: 1999-04-21

نمايندگان مردم در مجلس شوراي همشهري اسلامي: تغيير مديريت بدون مصوبه شوراي شهر خارج، ازروال قانوني است براساس ماده 42 قانون شهرداريها ا موال شهرداريها در صورتي مي تواند منتقل شود كه به تصويب شوراي شهر برسد در حالي كه اكنون با وجود استقرار شوراي شهر در چند روز آينده منطقي به نظر نمي رسد كه افرادي به مقابله با آراء مردم برخيزندووارد اين قضايا شوند اگر بنا باشد شهرداري فعاليت فرهنگي كند بايد دامنه و نوع اين فعاليت را شوراي شهر تعيين كند و تصميم گيري در زمينه روزنامه همشهري وفق ماده 42 قانون شهرداريها بايد در اختيارشوراي شهر باشد گروه سياسي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز درباره واگذاري روزنامه همشهري به سازمان فرهنگي تصميم مي گيرند. يك نماينده مجلس ديروز گفت، برخي نمايندگان به منظور دفاع از شفافيت و علنيت سياسي خواستار راي گيري علني با برگه هاي بانام مي شوند. شماري از نمايندگان نيز درباره انگيزه بانيان اين طرح و نتايج آن اظهارنظر كردند. برخي از اين اظهارنظرها به شرح زير است: نماينده نوشهر گفت: روزنامه همشهري موءسسه مستقل و خودگردان است در حالي كه وضعيت قانوني سازمان فرهنگي هنري مشخص نيست و جايگاه قانوني آن مبهم است. وي همچنين دخالت مجلس در جزئيات امور دستگاههاي اجرائي را باعث ناپايداري قوه مجريه ذكر كرد و گفت: حتي در شان وزير كشور نيست كه در امور يك روزنامه مداخله كند تا چه رسد به مجلس، فقط شوراي شهر است كه از اختيارات قانوني براي دخالت در امور شهرداري و روزنامه همشهري برخوردار است. نماينده نوشهر اضافه كرد: وقتي دولت اختيارات خود را به شوراها مي دهد مجلس كه نهادي مردمي است نبايد به گونه اي زودرس وارد حوزه اختيارات شوراها شده و آن را تضعيف كند. وي تاكيد كرد در صورت واگذاري همشهري به اين سازمان، موءسسه همشهري از حالت سود ده به زيان ده تبديل مي شود. نماينده نوشهر و چالوس در خاتمه گفت: من معتقدم مجلس با درك منطقي كه از روابط بين قوا دارد با توجه به تبعات سوء اين تصميم در عرصه اجرايي كشور قطعا به آن راي نخواهد داد. توكلي نماينده اردستان نيز واگذاري همشهري را برنامه اي سياسي براي محدود كردن مطبوعات دانست و گفت: جناح مخالف دوم خرداد درصدد گرفتن امتيازي ديگر از مسئولين فرهنگ است مسلما اگر اين روزنامه واگذار شود به يك روزنامه وابسته به گروه خاص تبديل خواهد شد. نظري نيا نماينده كنگاور نيز واگذاري همشهري را كاري عاقلانه ندانست و گفت: مسئوليت سازمان فرهنگي هنري به قدري زياد است كه فرصت رسيدگي به يك روزنامه فني و تخصصي مانند همشهري را نخواهد داشت و لذا نخستين نتيجه اين اقدام پائين آوردن تيراژ و كيفيت روزنامه خواهد بود. وي طرح مزبور را برخورد خطي و جناحي و انتقام از كارگزاران در انتخابات رياست جمهوري و شوراها دانست و گفت: در شرايطي كه مردم اختيار شهر را به وسيله شوراها به دست گرفته اند اين حركت مجلس نوعي برخورد با مردم است. نظري نيا مسكوت گذاشتن طرح را بهترين كار مجلس براي حفظ شان خود دانست. يوسف نژاد نماينده ساري نيز به خبرنگار ما گفت: وارد شدن مجلس به جزئيات منطقي به نظر نمي رسد. مجلس بايد دنبال راه حل مشكلات اساسي تر جامعه نظير بيكاري جوانان و وضعيت اقتصادي كشور باشد، اينكه مالكيت اموال يك موءسسه كه وابسته به دولت هم نيست به يكي از زير مجموعه هاي آن واگذار شود در شان مجلس نيست. وي گفت: شهرداري وابسته به دولت نيست و شوراي شهر بالاترين مقام اجرايي است كه مي تواند در مورد آن تصميم بگيرد. براساس ماده 42 قانون شهرداريها ا موال شهرداريها در صورتي مي تواند منتقل شود كه به تصويب شوراي شهر برسد در حالي كه اكنون با وجود استقرار شوراي شهر در چند روز آينده منطقي به نظر نمي رسد كه مجلس به مقابله با آراء مردم برخيزد و وارد اين قضايا شود. يوسف نژاد واگذاري همشهري را خطرناك توصيف كرد و گفت: چنانچه مديريت سازمان فرهنگي هنري قصد كار فرهنگي را دارد مي تواند با اخذ مجوز از مراجع رسمي اقدام كندو از روزنامه اي كه تاكنون نشان داده از پتانسيل و كارآيي بالايي برخوردار است بهره مند نشود و روي آن تاثير منفي نگذارد. وي گفت: دليل ارائه اين طرح به مجلس حل مشكل مالي پرسنل سازمان بوده كه با مديريت موجود نتوانسته فعاليت خود را تداوم بخشد حال چطور مديريت سازمان مي تواند با واگذاري همشهري كه روزنامه اي وسيع و با فعاليت هاي مختلف است اين سازمان را اداره؟ كند سيدعباس پاك نژاد نماينده مردم يزد در مجلس شوراي اسلامي نيز به خبرنگار همشهري در يزد گفت: با واگذاري و تغيير مديريت روزنامه همشهري موافق نيستم و مخالف به هم زدن كادر اجرايي و مجرب آن موءسسه مي باشم. دكتر سيد عباس پاك نژاد گفت: با تشكيل شوراهاي اسلامي شهر، شوراي شهر است كه بايد در خصوص شهرداري و موءسسات آن تصميم بگيرد. وي ضمن با اهميت ذكر كردن نظر مردم گفت: نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بايد به افكار عمومي و موكلين خود مراجعه كنند و مردم ما در اين برهه از زمان داراي شعور سياسي و آگاهي هستند و تصميم گيرنده اصلي مردم مي باشند. به گزارش خبرنگار همشهري از كرمانشاه مجتبي موسوي اجاق نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي نيز در مورد طرح انتقال روزنامه همشهري به سازمان فرهنگي گفت: بدون شك دليل موفقيت روزنامه همشهري تاكنون از مديريت خوب و قوي آن بوده است و ما اميدواريم در مورد روزنامه همشهري تصميمي اتخاذ شود كه مردم باز هم بتوانند روزنامه را به نحوي كه مي پسندند مطالعه كنند. علي سهرابي نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي هم بعدازظهر ديروز به خبرنگار همشهري در شيراز گفت: اگر بنا باشد شهرداري فعاليت فرهنگي كند بايد دامنه و نوع اين فعاليت را شوراي شهر تعيين كند و تصميم گيري در زمينه روزنامه همشهري وفق ماده 42 قانون شهرداريها بايد به شوراي شهر واگذار شود. وي افزود: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم، چون بحث شوراهاي اسلامي را به عنوان يكي از برنامه هاي خوب آقاي خاتمي پذيرفتند و مردم هم با حضور در پاي صندوق هاي راي وظايف شهرداري را به شوراي شهر سپردند، پس بايستي فعاليت هاي شهرداري از نظر كيفيت و كميت به شوراي شهر احاله شود. نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت: روزنامه نگاران بايد بر مبناي صداقت با مسايل برخورد كنند، چون مبناي سياست تغييرپذير است. همچنين تعدادي از نمايندگان مردم استان خراسان در مجلس شوراي اسلامي نظريات خود را درباره طرح واگذاري روزنامه همشهري به سازمان امور فرهنگي - هنري شهرداري تهران اعلام كردند. به گزارش خبرنگار همشهري در مشهد، قرباني نماينده قاين گفت: من بايد مباحث را بشنوم بعد اظهار نظر كنم تا حرفهاي موافقان و مخالفان را نشنوم نظري ندارم. شكيبي نماينده فردوس نيز با اعلام اين كه من شديدا با اين طرح مخالفم گفت: روزنامه همشهري وسيله ارتباطي شوراي شهر با مردم خواهد بود و آن را بايد حفظ كرد. اين روزنامه تا به حال در راستاي انقلاب و نياز جامعه بوده است و نبايد آن را محدود كرد و در يك سري جريانات غيراصولي انداخت من اعتقاد دارم بايد اين روزنامه در دست شوراي شهر تهران باشد تا با مردم ارتباط خوبي داشته باشد و به نياز مردم و شهر تهران پاسخ دهد. خباز نماينده كاشمر و بردسكن نيز مي گويد: من معتقدم كه يكي از نمونه هاي موفق روزنامه هاي كشور بلكه دنيا، روزنامه همشهري است به دليل آنكه در ابتدا افرادي با انگيزه فرهنگي به فكر افتادند تا يك روزنامه معتدل كه در جريانات سياسي بيش از حد خودش را دخيل نكندبلكه انتقال دهنده افكار و نظريات مردم باشد راه اندازي كنند و شايد بتوان گفت يكي از پرتيراژترين روزنامه هاي دنياست كه هر روزه در بين خانواده ها توزيع مي شود و يك روزنامه خانوادگي تلقي مي گردد. وي افزود: با كمال تاسف تعدادي از دوستان نماينده در كميسيون شوراها و امور داخلي به اسم دفاع از فرهنگ كشور پيشنهاد دادند كه روزنامه همشهري زيرنظر سازمان فرهنگي - هنري شهرداري اداره شود كه اين حركت به نظر بنده نوعي حركت ضدفرهنگي است. به اين دليل كه اگر پيشنهاد دهندگان قصد خدمت دارند بايد تلاش كنند تا مشكلات اين روزنامه را برطرف نمايند تا با تيراژ بيشتر و محتواي بهتر خدمت ارزنده تري را ارائه دهند. ولي نه تنها از مديران لايقي كه نزديك هفت سال اين روزنامه را اداره كردند قدرداني نشد بلكه اين پيشنهاد نوعي برخورد سياسي با آنهاست. پيشنهاددهندگان تصور مي كنند خواهند توانست با مصادره روزنامه همشهري خوانندگان آن را هم مصادره كنند، غافل از آن كه كساني كه روزنامه همشهري را تا به حال مطالعه مي كردند، فكر حاكم بر آن را قبول داشتند و اگر بخواهيم يك حركت فرهنگي را انجام دهيم، بايد تلاش كنيم اين روزنامه پوياتر شود. وي افزود: از هفته گذشته تعداد زيادي تلفن از شخصيتهاي برجسته علمي و متخصصان به من شده و افراد زيادي ابراز نگراني خود را نسبت به اين طرح به من اعلام كرده اند و مي گويند نگذاريد اين روزنامه با يك حركت غيرمنطقي از بين برود. بنده فكر مي كنم اگر اين طرح تصويب شود - كه نمي شود - لطمه جبران ناپذيري به اين روزنامه مقبول وارد مي شود و در نهايت معتقدم در شان مجلس نيست كه در اين كارهاي جزيي دخالت كند چون وقتي كه شهرداري زير نظر وزارت كشورو وزارت كشور زير نظر مجلس است معنا ندارد كه در كارهاي دست چندم يك دستگاه اجرايي دخالت كنيم، مهمتر از همه اكنون كه شوراي شهر به وسيله مردم انتخاب شده است و بزودي كار خويش را آغاز مي كند قطع كردن ابزار و توانمنديهاي شوراي شهر عملا برخورد با شوراي شهر و راي دهندگان است و اين به مصلحت پيشنهاددهندگان نخواهد بود كه با افكار عمومي و خواسته مردم مخالفت كنند. همچنين دكتر ابراهيم باي سلامي نماينده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره مي گويد: به نظر بنده از آنجا كه روزنامه همشهري متعلق به شهرداري است و شهرداري زير نظر شوراي شهر اداره مي شود مهم آن است كه شوراي شهر كه با انتخاب مردم امور شهر را در دست مي گيرد روزنامه همشهري را هم در دست بگيرد و از آنجا كه نيروهاي شاغل در همشهري تمايل به اين طرح ندارند روزنامه همشهري نيز كيهان ديگري مي شود و در حقيقت از آن مغز رفته و پوسته مي ماند و به عنوان يك روزنامه پرتيراژ ديگر در كشور مطرح نبوده و اين يك گام در جهت برخورد با مطبوعات خواهد بود و در واقع روزنامه همشهري به عنوان يك روزنامه پرتيراژ از بين مي رود و تبديل به روزنامه اي مي شود كه مردم از آن استقبال نخواهند كرد زيرا تيراژ يك روزنامه بستگي به گردانندگان و نوع مطالب آن دارد. در واقع روزنامه همشهري با استفاده از نيروهاي ارزشمند و انديشمند از چنين جايگاه ارزنده اي برخوردار بوده است. سيدحسين شريفي، نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسلامي، در گفت و گو با خبرنگار همشهري، نمايندگان مجلس را به پرداختن به معضلات مهم تر دعوت كرد و گفت: من به طور كلي ورود به اين مسايل را دون شان مجلس كشور مي دانم معضلات و مسايل بسياري دارد كه شايسته است نمايندگان محترم به آنها بپردازند. پرداختن به اين قبيل مسايل تشنجهاي سياسي موجود را كه مانع روند طبيعي اداره كشور مي شود دامن مي زند، بويژه اگر اين پرداختن به اين مسايل علاوه برانگيزه هاي فرهنگي، انگيزه هاي سياسي و جناحي نيز داشته باشد. بنا بر اين به دوستان عزيزمان در مجلس توصيه مي كنم از پرداختن به اين گونه طرحها و بحثها اجتناب ورزند. غضنفر عيدي گل تپه اي، ديگر نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسلامي نيز با طرح واگذاري مخالف است و واگذاري همشهري به سازمان فرهنگي و هنري را در اين مقطع كه شوراهاي شهر آماده آغاز فعاليت خود هستند به مصلحت نمي داند و مي گويد: به اعتقاد من در اين مقطع كه قرار است شوراهاي شهر مستقر شوند و اختيارات شهرداري به شوراي شهر منتقل شود و شوراي شهر نياز به ابزار اطلاع رساني نيرومندي همچون روزنامه همشهري دارد، پرداختن به اين طرح موجب تشديد سوءتفاهم ها خواهد شد. اگر موءسسه همشهري تاكنون در عملكرد خود مشكلي داشته يا تخلفي انجام داده باشد مي توان در فرصت مقتضي به آن رسيدگي كرد. ممكن است با واگذاري همشهري، مديريت و كيفيت آن بهتر يا ضعيفتر شود اما آنچه واقعيت دارد اين است كه استقبال فعلي مردم از همشهري به خاطر مديريت فعلي آن است. نمايندگان محترم بهتر است به جاي پرداختن به اين طرحها و افزايش سوءتفاهمها به كارهاي ضروري تر بپردازند كه به نفع جامعه است. علي اصغر هادي زاده نماينده مردم محلات و دليجان نيز با واگذاري همشهري مخالف است و مي گويد: مجلس به عنوان مركز قانونگذاري اين اختيار را دارد ولي نبايد از تواني كه دارد در يك مسير سياسي خاص استفاده كند كه به نظر مي رسد اين طرح نيز داراي جهت گيري سياسي است. به عقيده من پرداختن به اين طرح باعث ايجاد ديدگاه منفي در ذهن مردم مي شود، چرا كه ظاهرا برخي تصميم دارند به تدريج شهرداري و شوراي شهر را خلع سلاح كنند، آن هم در آستانه آغاز فعاليت شوراهاي شهر كه اصلا كار صحيحي نيست. وي تاكيد كرد در صورت واگذاري همشهري به اين سازمان، موءسسه همشهري از حالت سود ده به زيان ده تبديل مي شود. نماينده نوشهر و چالوس در خاتمه گفت: من معتقدم مجلس با درك منطقي كه از روابط بين قوا دارد با توجه به تبعات سوء اين تصميم در عرصه اجرايي كشور قطعا به آن راي نخواهد داد. توكلي نماينده اردستان نيز واگذاري همشهري را برنامه اي سياسي براي محدود كردن مطبوعات دانست و گفت: جناح مخالف دوم خرداد درصدد گرفتن امتيازي ديگر از مسئولين فرهنگ است مسلما اگر اين روزنامه واگذار شود به يك روزنامه وابسته به گروه خاص تبديل خواهد شد. نظري نيا نماينده كنگاور نيز واگذاري همشهري را كاري عاقلانه ندانست و گفت: مسئوليت سازمان فرهنگي هنري به قدري زياد است كه فرصت رسيدگي به يك روزنامه فني و تخصصي مانند همشهري را نخواهد داشت و لذا نخستين نتيجه اين اقدام پائين آوردن تيراژ و كيفيت روزنامه خواهد بود. وي طرح مزبور را برخورد خطي و جناحي و انتقام از كارگزاران در انتخابات رياست جمهوري و شوراها دانست و گفت: در شرايطي كه مردم اختيار شهر را به وسيله شوراها به دست گرفته اند اين حركت مجلس نوعي برخورد با مردم است. نظري نيا مسكوت گذاشتن طرح را بهترين كار مجلس براي حفظ شان خود دانست. يوسف نژاد نماينده ساري نيز به خبرنگار ما گفت: وارد شدن مجلس به جزئيات منطقي به نظر نمي رسد. مجلس بايد دنبال راه حل مشكلات اساسي تر جامعه نظير بيكاري جوانان و وضعيت اقتصادي كشور باشد، اينكه مالكيت اموال يك موءسسه كه وابسته به دولت هم نيست به يكي از زير مجموعه هاي آن واگذار شود در شان مجلس نيست. وي گفت: شهرداري وابسته به دولت نيست و شوراي شهر بالاترين مقام اجرايي است كه مي تواند در مورد آن تصميم بگيرد. براساس ماده 42 قانون شهرداريها ا موال شهرداريها در صورتي مي تواند منتقل شود كه به تصويب شوراي شهر برسد در حالي كه اكنون با وجود استقرار شوراي شهر در چند روز آينده منطقي به نظر نمي رسد كه مجلس به مقابله با آراء مردم برخيزد و وارد اين قضايا شود. يوسف نژاد واگذاري همشهري را خطرناك توصيف كرد و گفت: چنانچه مديريت سازمان فرهنگي هنري قصد كار فرهنگي را دارد مي تواند با اخذ مجوز از مراجع رسمي اقدام كندو از روزنامه اي كه تاكنون نشان داده از پتانسيل و كارآيي بالايي برخوردار است بهره مند نشود و روي آن تاثير منفي نگذارد. وي گفت: دليل ارائه اين طرح به مجلس حل مشكل مالي پرسنل سازمان بوده كه با مديريت موجود نتوانسته فعاليت خود را تداوم بخشد حال چطور مديريت سازمان مي تواند با واگذاري همشهري كه روزنامه اي وسيع و با فعاليت هاي مختلف است اين سازمان را اداره؟ كند سيدعباس پاك نژاد نماينده مردم يزد در مجلس شوراي اسلامي نيز به خبرنگار همشهري در يزد گفت: با واگذاري و تغيير مديريت روزنامه همشهري موافق نيستم و مخالف به هم زدن كادر اجرايي و مجرب آن موءسسه مي باشم. دكتر سيد عباس پاك نژاد گفت: با تشكيل شوراهاي اسلامي شهر، شوراي شهر است كه بايد در خصوص شهرداري و موءسسات آن تصميم بگيرد. وي ضمن با اهميت ذكر كردن نظر مردم گفت: نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بايد به افكار عمومي و موكلين خود مراجعه كنند و مردم ما در اين برهه از زمان داراي شعور سياسي و آگاهي هستند و تصميم گيرنده اصلي مردم مي باشند. به گزارش خبرنگار همشهري از كرمانشاه مجتبي موسوي اجاق نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي نيز در مورد طرح انتقال روزنامه همشهري به سازمان فرهنگي گفت: بدون شك دليل موفقيت روزنامه همشهري تاكنون از مديريت خوب و قوي آن بوده است و ما اميدواريم در مورد روزنامه همشهري تصميمي اتخاذ شود كه مردم باز هم بتوانند روزنامه را به نحوي كه مي پسندند مطالعه كنند. علي سهرابي نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي هم بعدازظهر ديروز به خبرنگار همشهري در شيراز گفت: اگر بنا باشد شهرداري فعاليت فرهنگي كند بايد دامنه و نوع اين فعاليت را شوراي شهر تعيين كند و تصميم گيري در زمينه روزنامه همشهري وفق ماده 42 قانون شهرداريها بايد به شوراي شهر واگذار شود. وي افزود: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم، چون بحث شوراهاي اسلامي را به عنوان يكي از برنامه هاي خوب آقاي خاتمي پذيرفتند و مردم هم با حضور در پاي صندوق هاي راي وظايف شهرداري را به شوراي شهر سپردند، پس بايستي فعاليت هاي شهرداري از نظر كيفيت و كميت به شوراي شهر احاله شود. نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت: روزنامه نگاران بايد بر مبناي صداقت با مسايل برخورد كنند، چون مبناي سياست تغييرپذير است. همچنين تعدادي از نمايندگان مردم استان خراسان در مجلس شوراي اسلامي نظريات خود را درباره طرح واگذاري روزنامه همشهري به سازمان امور فرهنگي - هنري شهرداري تهران اعلام كردند. به گزارش خبرنگار همشهري در مشهد، قرباني نماينده قاين گفت: من بايد مباحث را بشنوم بعد اظهار نظر كنم تا حرفهاي موافقان و مخالفان را نشنوم نظري ندارم. شكيبي نماينده فردوس نيز با اعلام اين كه من شديدا با اين طرح مخالفم گفت: روزنامه همشهري وسيله ارتباطي شوراي شهر با مردم خواهد بود و آن را بايد حفظ كرد. اين روزنامه تا به حال در راستاي انقلاب و نياز جامعه بوده است و نبايد آن را محدود كرد و در يك سري جريانات غيراصولي انداخت من اعتقاد دارم بايد اين روزنامه در دست شوراي شهر تهران باشد تا با مردم ارتباط خوبي داشته باشد و به نياز مردم و شهر تهران پاسخ دهد. خباز نماينده كاشمر و بردسكن نيز مي گويد: من معتقدم كه يكي از نمونه هاي موفق روزنامه هاي كشور بلكه دنيا، روزنامه همشهري است به دليل آنكه در ابتدا افرادي با انگيزه فرهنگي به فكر افتادند تا يك روزنامه معتدل كه در جريانات سياسي بيش از حد خودش را دخيل نكندبلكه انتقال دهنده افكار و نظريات مردم باشد راه اندازي كنند و شايد بتوان گفت يكي از پرتيراژترين روزنامه هاي دنياست كه هر روزه در بين خانواده ها توزيع مي شود و يك روزنامه خانوادگي تلقي مي گردد. وي افزود: با كمال تاسف تعدادي از دوستان نماينده در كميسيون شوراها و امور داخلي به اسم دفاع از فرهنگ كشور پيشنهاد دادند كه روزنامه همشهري زيرنظر سازمان فرهنگي - هنري شهرداري اداره شود كه اين حركت به نظر بنده نوعي حركت ضدفرهنگي است. به اين دليل كه اگر پيشنهاد دهندگان قصد خدمت دارند بايد تلاش كنند تا مشكلات اين روزنامه را برطرف نمايند تا با تيراژ بيشتر و محتواي بهتر خدمت ارزنده تري را ارائه دهند. ولي نه تنها از مديران لايقي كه نزديك هفت سال اين روزنامه را اداره كردند قدرداني نشد بلكه اين پيشنهاد نوعي برخورد سياسي با آنهاست. پيشنهاددهندگان تصور مي كنند خواهند توانست با مصادره روزنامه همشهري خوانندگان آن را هم مصادره كنند، غافل از آن كه كساني كه روزنامه همشهري را تا به حال مطالعه مي كردند، فكر حاكم بر آن را قبول داشتند و اگر بخواهيم يك حركت فرهنگي را انجام دهيم، بايد تلاش كنيم اين روزنامه پوياتر شود. وي افزود: از هفته گذشته تعداد زيادي تلفن از شخصيتهاي برجسته علمي و متخصصان به من شده و افراد زيادي ابراز نگراني خود را نسبت به اين طرح به من اعلام كرده اند و مي گويند نگذاريد اين روزنامه با يك حركت غيرمنطقي از بين برود. بنده فكر مي كنم اگر اين طرح تصويب شود - كه نمي شود - لطمه جبران ناپذيري به اين روزنامه مقبول وارد مي شود و در نهايت معتقدم در شان مجلس نيست كه در اين كارهاي جزيي دخالت كند چون وقتي كه شهرداري زير نظر وزارت كشورو وزارت كشور زير نظر مجلس است معنا ندارد كه در كارهاي دست چندم يك دستگاه اجرايي دخالت كنيم، مهمتر از همه اكنون كه شوراي شهر به وسيله مردم انتخاب شده است و بزودي كار خويش را آغاز مي كند قطع كردن ابزار و توانمنديهاي شوراي شهر عملا برخورد با شوراي شهر و راي دهندگان است و اين به مصلحت پيشنهاددهندگان نخواهد بود كه با افكار عمومي و خواسته مردم مخالفت كنند. همچنين دكتر ابراهيم باي سلامي نماينده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره مي گويد: به نظر بنده از آنجا كه روزنامه همشهري متعلق به شهرداري است و شهرداري زير نظر شوراي شهر اداره مي شود مهم آن است كه شوراي شهر كه با انتخاب مردم امور شهر را در دست مي گيرد روزنامه همشهري را هم در دست بگيرد و از آنجا كه نيروهاي شاغل در همشهري تمايل به اين طرح ندارند روزنامه همشهري نيز كيهان ديگري مي شود و در حقيقت از آن مغز رفته و پوسته مي ماند و به عنوان يك روزنامه پرتيراژ ديگر در كشور مطرح نبوده و اين يك گام در جهت برخورد با مطبوعات خواهد بود و در واقع روزنامه همشهري به عنوان يك روزنامه پرتيراژ از بين مي رود و تبديل به روزنامه اي مي شود كه مردم از آن استقبال نخواهند كرد زيرا تيراژ يك روزنامه بستگي به گردانندگان و نوع مطالب آن دارد. در واقع روزنامه همشهري با استفاده از نيروهاي ارزشمند و انديشمند از چنين جايگاه ارزنده اي برخوردار بوده است. سيدحسين شريفي، نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسلامي، در گفت و گو با خبرنگار همشهري، نمايندگان مجلس را به پرداختن به معضلات مهم تر دعوت كرد و گفت: من به طور كلي ورود به اين مسايل را دون شان مجلس كشور مي دانم معضلات و مسايل بسياري دارد كه شايسته است نمايندگان محترم به آنها بپردازند. پرداختن به اين قبيل مسايل تشنجهاي سياسي موجود را كه مانع روند طبيعي اداره كشور مي شود دامن مي زند، بويژه اگر اين پرداختن به اين مسايل علاوه برانگيزه هاي فرهنگي، انگيزه هاي سياسي و جناحي نيز داشته باشد. بنا بر اين به دوستان عزيزمان در مجلس توصيه مي كنم از پرداختن به اين گونه طرحها و بحثها اجتناب ورزند. غضنفر عيدي گل تپه اي، ديگر نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسلامي نيز با طرح واگذاري مخالف است و واگذاري همشهري به سازمان فرهنگي و هنري را در اين مقطع كه شوراهاي شهر آماده آغاز فعاليت خود هستند به مصلحت نمي داند و مي گويد: به اعتقاد من در اين مقطع كه قرار است شوراهاي شهر مستقر شوند و اختيارات شهرداري به شوراي شهر منتقل شود و شوراي شهر نياز به ابزار اطلاع رساني نيرومندي همچون روزنامه همشهري دارد، پرداختن به اين طرح موجب تشديد سوءتفاهم ها خواهد شد. اگر موءسسه همشهري تاكنون در عملكرد خود مشكلي داشته يا تخلفي انجام داده باشد مي توان در فرصت مقتضي به آن رسيدگي كرد. ممكن است با واگذاري همشهري، مديريت و كيفيت آن بهتر يا ضعيفتر شود اما آنچه واقعيت دارد اين است كه استقبال فعلي مردم از همشهري به خاطر مديريت فعلي آن است. نمايندگان محترم بهتر است به جاي پرداختن به اين طرحها و افزايش سوءتفاهمها به كارهاي ضروري تر بپردازند كه به نفع جامعه است. علي اصغر هادي زاده نماينده مردم محلات و دليجان نيز با واگذاري همشهري مخالف است و مي گويد: مجلس به عنوان مركز قانونگذاري اين اختيار را دارد ولي نبايد از تواني كه دارد در يك مسير سياسي خاص استفاده كند كه به نظر مي رسد اين طرح نيز داراي جهت گيري سياسي است. به عقيده من پرداختن به اين طرح باعث ايجاد ديدگاه منفي در ذهن مردم مي شود، چرا كه ظاهرا برخي تصميم دارند به تدريج شهرداري و شوراي شهر را خلع سلاح كنند، آن هم در آستانه آغاز فعاليت شوراهاي شهر كه اصلا كار صحيحي نيست. مهندس هاشمي عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفت: مصلحت آن است كه روزنامه همشهري به شوراي تهران واگذار شود. به گزارش خبرنگار همشهري از تبريز هاشمي افزود: هرچند بحث واگذاري روزنامه همشهري به سازمان فرهنگي هنري قبل از برگزاري انتخابات شوراها مطرح شده بود و الان به صحن مجلس آمده، اما مصلحت آن است كه اين روزنامه به شوراي شهر تهران واگذار شود. نماينده مردم ميانه در مجلس شوراي اسلامي و عضو هيات رئيسه مجلس گفت: قانون شوراها يكي از فصول مهم قانون اساسي به شمار مي رود كه با پيگيري رئيس جمهور و تاييد رهبر انقلاب به اجرا گذاشته شد و به نحو باشكوهي برگزار و شوراهاي شهر و روستا مشخص گرديد. اين به نفع شوراي شهر تهران است كه اين روزنامه را براي ساماندهي بهتر امور شهري در اختيار داشته باشد. حجت الاسلام موحد نماينده گچساران و كهكيلويه درباره پيشنهاد واگذاري همشهري به سازمان فرهنگي به خبرنگار همشهري در ياسوج گفت: مجموعه فرهنگي بايد يك جا باشد، معنا ندارد يك سازمان فرهنگي وابسته به شهرداري باشد و روزنامه كه نمود فرهنگ است، تشكيلاتي جداگانه داشته باشد. مهندس علي يعقوبي نماينده مردم كبودرآهنگ و بهار در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ سئوال خبرنگار ما در رابطه با واگذاري اداره امور موءسسه همشهري به سازمان فرهنگي و هنري اعلام كرد: مجلس مسئوليتهاي سياستهاي كلان فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي را دارد نه پرداختن به تعيين اداره امور يك موءسسه كه زير نظر شهرداري باشد يا سازمان فرهنگي و هنري اگر هدف سياسي و جناحي نباشد چه تفاوتي دارد اين مسئله. نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در ادامه گفت: از سوي ديگر اگر به موجب قانون روزنامه همشهري در اختيار شهرداري قرار گرفته بود جا داشت مجلس نيز اداره امور اين روزنامه و يا در اختيار گذاشتن آن رابه نهاد ديگري تصميم گيري نمايد اصولا بي مورد است كه مجلس در چنين موضوعي دخالت كند علي الخصوص اينكه تا چند روز ديگر شوراي شهر تهران فعاليت خود را آغاز مي كند و طبق قوانين شوراي شهر است كه به امور جزيي و كلي شهرداري رسيدگي مي كند. در همين حال يكي از نمايندگان مجلس ديروز گفت نمايندگان مخالف طرح واگذاري همشهري، در روزهاي آينده اسامي موافقان و مخالفان اين طرح را در جرايد منتشر مي كنند. اين نماينده به نقل از همكاران خود گفت ما براي دفاع از علنيت و شفافيت سياسي انتظار داريم راي گيري با برگه هاي با نام انجام شود تا راي نمايندگان مبتني بر مطالعه و تحليل باشد و راه بازيهاي دوسويه را ببندد.