Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780201-44422S2

Date of Document: 1999-04-21

كارگران از در هفته كارو كارگر حقوق خود به واحدهاي توليدي كمك مي كنند دبير كل خانه كارگر با تصويب طرح معافيت كارگاههاي كمتر از سه نفر از شمول قانون كار به شدت مخالفت كرد و نسبت به افزايش تعداد بيكاران در كشور با اجراي اين طرح هشدار داد. به گزارش واحد مركزي خبر عليرضا محجوب در گفتگو با خبرنگاران به ماده 191 قانون كار اشاره كرد و اظهار داشت: براساس اين ماده واحده كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر را مي توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضي از مواد قانون كار معاف كرد. وي خاطرنشان كرد اين در حالي است كه براي اين ماده قانوني هنوز شوراي عالي كار آئين نامه اي تنظيم نكرده است. بنابراين طرفداران تغيير قانون كار و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد از وزير كار و امور اجتماعي نسبت به تاخير در تدوين آئين نامه آن سئوال كنند. نماينده مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد در شرايطي كه كشور با ركود اقتصادي مواجه است بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد تصويب معافيت كارگاههاي كمتر از سه نفر از قانون كار، بيكاري را به همراه خواهد داشت. وي افزود: در حال حاضر حدود دو ميليون و 800 هزار نفر از جمعيت فعال كشور در كارگاههاي كمتر از چهار نفر اشتغال دارند و در صورت تصويب طرح معافيت پيش بيني مي شود حدود هزار 500 نفر اخراج محجوب شوند اعلام كرد اگر چه هم اكنون قانون كار بطور كامل در واحدهاي توليدي و كارگاههاي كوچك اجرا نمي شود اما اين ناشي از ضعف قانون نيست بلكه وزارت كار و امور اجتماعي به قدر كافي بازرس در اختيار ندارد. دبير كل خانه كارگر اظهار داشت: اجراي طرح معافيت كارگاههاي كمتر از سه نفر از قانون كار، كاهش حقوق و دستمزد كارگران، افزايش شيفت كاري آنها، رواج اشتغال كارگران خارجي، دگرگوني در قراردادهاي كارگري و كارفرمايي و افزايش حوادث ناشي از كار را به همراه خواهد داشت. وي گفت با تصويب اين طرح هر چند هفتاد هزار پرونده از شكايات كارگران در وزارت كار و امور اجتماعي كاسته مي شود اما 50 هزار شكايت بر محاكم قضايي افزوده مي شود. محجوب در بخشي ديگر از سخنان خود به فرا رسيدن هفته كار و كارگر اشاره كرد و افزود: خانه كارگر همزمان با اين ايام برنامه هاي مختلفي را براي كارگران در واحدهاي توليدي پيش بيني كرده است. وي گفت در آغازين روز از هفته كاروكارگر (پنجم ارديبهشت ماه ) جمعي از كارگران در تهران با حضور در مرقد مطهر بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و در شهرستانها نيز در مزار شهداي انقلاب اسلامي با آرمانهاي مقدس انقلاب اسلامي پيماني دوباره مي بندند. دبيركل خانه كارگر افزود: برگزاري سمينار جوانان و اشتغال در دانشگاه تهران به منظور بررسي راههاي ايجاد اشتغال در تهران و شهرستانها يكي ديگر از برنامه هايي است كه در چهارمين روز از هفته كار و كارگر پيش بيني شده است. محجوب افزود: با هماهنگي بعمل آمده كارگران واحدهاي توليدي سراسر كشور در پنجمين روز از هفته كار و كارگربخشي از حقوق و اضافه كاري خود را در آن روز به منظور حمايت از واحدهايي كه توان پرداخت حقوق كارگران خود را ندارنداختصاص داده اند. وي حضور كارگران در مراسم عبادي و سياسي نماز جمعه در ششمين روز از هفته كارگران را از برنامه هاي پيش بيني شده در اين هفته عنوان كرد. دبيركل خانه كارگر به برنامه هاي آخرين روز از هفته كار و كارگر اشاره كرد و گفت: در اين روز كارگران كشور با راهپيمايي و اجتماع در تهران و ديگر شهرستانها حمايت خود را از قانون كار اعلام مي كنند. وي گفت: بر اين اساس يازده نفر از كارگران نمونه كشور در چهاردهم ارديبهشت ماه انتخاب و معرفي خواهند شد. محجوب ديدار كارگران با مسئولان بلندپايه كشور و همچنين شركت در مراسم عزاداري سرور و سالار شهيدان را از مهمترين برنامه هاي هفته كاروكارگر عنوان كرد.