Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780201-44421S8

Date of Document: 1999-04-21

اگر قصد داريد 77 ستاره اقبال در آسمان خوشبختي فرزندان و دانش آموزان خود بيفروزيد: رهنمود 77تربيتي را به خاطر بسپاريد اگر پدر و يا مادر هستيد و يا به شغل شريف معلمي اشتغال داريد، در تربيت فرزندان و دانش آموزان خود، به دنبال رهيافتهاي صحيح تربيتي و روان شناختي هستيد 77 رهنمودي را كه در پي مي آيد، به خاطر بسپاريد; اين رهنمودها، با استفاده از منابع و مراجع معتبر علوم تربيتي فراهم آمده است: - 1 با داشتن روحيه اي اميدوار و نگرشي مثبت لذت بردن از زندگي را به فرزندانتان بياموزيد. حتي در لحظات و اوقات سخت زندگي، به آنان كمك كنيد تا به جنبه هاي مثبت آن بينديشند. - 2 با برنياوردن همه خواهشهاي فرزندانتان آنان خواهند آموخت به جاي آنكه توقع داشته باشند همه چيز به سوي آنها بيايد، خود به جستجوي خواسته هايشان بروند و راه خود را در زندگي پيدا كنند. - 3 آنان را تشويق كنيد براي آنچه مي خواهند زحمت بكشند و چشم حسرت به اندوخته ساير مردم نداشته باشند و با تلاش و سخت كوشي، خواسته هاي خود را به دست آورند. - 4 هرگز درباره اشتباهات و رفتارهاي ناپسندي كه از آنان سر مي زند توضيح نخواهيد و چنين وانمود كنيد كه خودتان هم نمي دانيد كه چرا اين رفتار را مرتكب شده اند. به عبارتي نه از آنان بازخواست كنيد و نه با تهمتهايي كه به آنان وارد مي كنيد، آنان را وادار به دروغ گفتن كنيد. - 5 هر گاه رفتار ناپسندي در فرزندانتان مشاهده مي كنيد بهتر است فقط گوشزد كنيد و براي آن كار، آنان را مورد طعنه و تمسخر قرار ندهيد. - 6 فرزندانتان را آن طور كه هستند قبول داشته و به آنان كمك كنيد تا بر نقاط ضعف خود چيره شوند و هرگز اشتباهاتشان را به رخشان نكشيد. - 7 هرگز كاري را كه از عهده خود آنان برمي آيد برايشان انجام ندهيد، بلكه آنان را به انجام كارهاي نو تشويق كنيد و از آنان بخواهيد كه هرگز نگران شكست نباشند و به جاي شكوه و شكايت كردن، توجه شان را به انجام كاري معطوف سازند، همواره آنان را تشويق كنيد كه به جاي ناله و شكايت بكوشند زندگي را تجربه كنند. - 8 هرگز انتظار نتايج بد را از اوضاع نداشته باشيم و ارزش متكي بودن به خود را به آنان بياموزيم. - 9 به آنان فرصت دهيد تا قوه تفكر خود را تقويت كنند. جهت تقويت فكر مستقل و خودباوري فرزندانتان، يادآور شويد كه اينكه مردم چه مي گويند، اصلا مهم نيست ببين خودت چه فكر؟ مي كني - 10 هرگز روي عادات بد انگشت نگذاريد زيرا اين عمل تكرار آن عادات را تشويق مي كند. - 11 هرگاه بي نظمي بدخلقي يا عملي كه نشانه نوعي ترس بود، از آنان سرزد، خود را از صحنه دور كنيد، سپس با صبر و شكيبايي زياد، منتظر بمانيد تا كار كوچكي را به انجام رسانده و بعد از موفقيت شان، مورد تشويق قرار دهيد. - 12 براي باز داشتن فرزندانتان از رفتاري بي معني كه به منظور جلب توجه بروز مي دهند، تنها راه، بي اهميتي به اينگونه رفتارهاست و فقط در مواقعي كه عمل خوبي از آنان سر مي زند، تشويق شان كنيد. - 13 رفتاري جدي و قاطع با فرزندانتان داشته باشيد و چون كوهي استوار قوت قلب و پشتيبان آنان باشيد. - 14 تحت هيچ شرايطي بهانه هاي آنان را نپذيريد و به طور مستقيم در صدد تصحيح اين رفتار نباشيد. - 15 از عيبجويي بپرهيزيد چرا كه مراقبت بيش از حد و عيبجويي و شك، سبب مي گردد كه آنان به توصيه هاي ما بي تفاوت شوند، ضمن آن كه اعتماد به نفس خود را از دست خواهند داد. - 16 با فرزندانتان از همان دوران كودكي مانند انساني كامل رفتار كنيد و همواره همان احترامي كه براي سايرين و همه بچه هاي بزرگتر قائل هستيد، در حق آنان روا بداريد. - 17 به جاي آن كه مسائل آنان را حل كنيد با تامل و شكيبايي به آنان گوش داده و آنان را تشويق كنيد تا راه حلي براي مسائل خود پيدا كنند. - 18 با اظهار احترام و ارزش به كودكان نشان دهيد كه از مصاحبت و همنشيني با آنان لذت مي بريد و به سبب وجود آنان در زندگيتان، هيجان زده و شادمان هستيد. - 19 هرگز منتظر ننشينيد كه فرزندانتان از شما طلب محبت بكنند، بلكه بايد عشق و محبت والدين، همواره آماده ابراز باشد. - 20 هرگز با كوچك شمردن كودكان احساس حقارت را در وجودشان پديد نياورده و در صدد مقايسه آنان با سايرين برنياييد، چرا كه حس خودباوري در آنان تضعيف خواهد شد. - 21 هرگز صرفا به موعظه و اندرز بسنده نكنيد به جاي موعظه هميشه بخواهيد كه با خود صادق باشند و سعي نكنند كه خود را گول بزنند. گوشزد نمائيد كه احتمالا مي توانند ديگران و از جمله ما را فريب دهند، اما هرگز نبايد بر اين باشند كه خود را گول بزنند. - 22 با صداقت و راستي گفتار در سراسر عمر الگوي راستي و درستي براي فرزندانتان خواهيد بود. - 23 هميشه با مهرباني با فرزندانتان صحبت كنيد و به جاي آن كه به آنان دستور و فرمان دهيد، همواره روي صداقت و درستي تاكيد كنيد چرا كه اگر در زندگي اثري از صداقت و راستي نباشد، هرگز روي راحتي و آسايش را نخواهيد ديد. - 24 هرگز چيزي را به آنها تحميل نكنيد و هرگز در صدد سلطه جويي و ابراز قدرت برنياييد. - 25 سعي كنيم انساني ملايم با ارزشهاي مشخص باشيم تا آنجا كه بر سر اين ارزشها، مصالحه نكنيم. - 26 همواره با اعمال نظم و مقرراتي منطقي رعايت آرامش و آسايش اطرافيان و نيز مسئوليت پذيري را به آنها بياموزيد. - 27 هنگامي كه فرزندانتان را خشمگين مي بينيد به آنها يادآور شويد كه خشم مسئله خود آنها بوده و هيچ وقت حاضر نيستيد در اين خشونت با آنها سهيم شويد. - 28 جهت باروري و حس ارزشمندي در فرزندانتان به آنان بگوييد كه حفظ حرمت نفس مسئله خود آنان بوده و وقتي براي خود ارزش و احترامي قائل نباشند، نمي توانند از سايرين انتظار احترام داشته باشند. - 29 به فرزندانتان احترام بگذاريد به خاطر آن كه وجود دارند و مخلوقي از آفريده هاي خداوند هستند و بخواهيد آنان نيز رفتاري متقابل با ديگران داشته باشند. - 30 بي آن كه لزومي به كتك زدن آنان باشد انتظار داشته باشيم كه خود رفتارشان را تصحيح كنند. در واقع نشان دهيم كه بيش از آن براي خود احترام و ارزش قائل هستيم كه اجازه دهيم كه به ما هتك احترام شود. - 31 با احترام به تمامي جنبه هاي شخصيت فرزندانتان بذر ارزشمندي را در وجودشان آبياري كنيد. - 32 پيوسته به عهد و پيمان خود وفادار بوده و در صورت عدم امكان به تحقق رساندن پيمان خود، با صحبت و مشورت توضيح دهيد كه چرا برنامه اي كه تنظيم كرده ايد، بايد تغيير پيدا كند. - 33 به قول و قراردادهاي خود مانند يك پيمان و تعهد پايبند بوده و به آنان بياموزيد به قولي كه مي دهند، احترام بگذارند و هرگز بدون تامل و فكر حرفي نزنند. - 34 همواره به ارزشهاي معنوي متكي بوده و با رفتار خود نشان دهيم كه فقط با زبان معتقد به حقيقت نيستيم، بلكه جزيي از آن به شمار مي رويم. - 35 درباره ارزشهاي معنوي فقط موعظه نكنيد بلكه با آنها زندگي كنيد، آن چنان كه در هيچ شرايطي حاضر نباشيد ارزشهاي معنوي خود را زير پا بگذاريد. - 36 همواره از ديگران به نيكي ياد كنيد و هرگز از روي تعصب يا دشمني حرفي بر زبان نياوريد و همواره صداقت و صميميت و درستي را سرمشق خود قرار دهيد، نه اينكه صرفا درباره آن سخن پراكني بدين كنيد سان فرزندانتان نيز اين چنين رفتار خواهند كرد. - 37 فرزندانتان نيز مثل بزرگترها - مثل خودمان - گاه نياز به تنهايي دارند، آنان را آزاد بگذاريد تا تنهايي را لمس كنند و از اين كار، احساس خطر نكنند. - 38 لزومي به چسبيدن به آنها يا عصباني شدن بي مورد درباره آنها نيست، با مسائل كوچك آنان نبايد احساساتتان برانگيخته شود. - 39 سعي كنيد هميشه منشا اثر بوده و همواره فكر كمك به ديگران باشيد، چرا كه والدين، آيينه فرزندان خود هستند. - 40 بيان هيچ حرفي نبايد در خانه قدغن باشد هميشه براي شنيدن عقايد و انديشه هاي نو آماده، صميمي و يكرنگ باشيد، هرچند كه با بعضي از عقايد آنان موافق نباشيد، يكرنگي و صميميت ما سبب مي شود كه زندگي در كنار ما برايشان مسرت بخش شود. - 41 تمايل شما به شنيدن اظهارنظرهايشان موجب مي گردد تا در آينده به صورت فردي بي تعصب درآيند. - 42 با رفتار و اعمال خود فرزندانتان را متوجه اين نكته كنيد كه هرگز حاضر به تحمل بي حرمتي از جانب آن نيستيد، هراندازه كه هم در موقعيت عصبي و ناراحت بوده باشند. - 43 صميمانه به آنان يادآور شويد كه هرقدر هم ناراحت و عصباني باشيد، يا تصور كنيد كه حق باشماست، باز هم حق نداريد نسبت به ديگران بي احترامي كنيد. - 44 هرگاه فرزندانتان نسبت به شما بي حرمتي كرده يا حرف ناپسند مي زنند، بايد بدانيد كه واقعا منظوري ندارند و فقط هدفشان اين است كه توجه ما را نسبت به خود جلب كنند، لذا رفتار آنان نبايد خللي در محبت ما وارد كند. فقط خيلي ساده ولي قاطعانه تذكر بايد داد كه انتظار چنين رفتاري را از آنان نداريد و بايد عصبانيت را متوجه خودشان كنند، نه كساني كه مايل هستند نسبت به هم، رفتاري موءدبانه و انساني داشته باشند. - 45 به هنگام خشم فرزندانتان از آنان دوري جوييد آنگاه پس از فرونشستن خشمتان، با بازواني گشاده آنان را در آغوش بگيريد، عفو كرده و موضوع را به فراموشي بسپاريد. - 46 با تصحيح حرفهاي فرزندانتان در مقابل ديگران موجبات ناراحتي شان را فراهم نياوريد. بلكه آنان را به گوشه اي برده و در خلوت صحبت نماييد، نه اينكه در مقابل دوستان و يا ساير اعضاي خانواده، دست پاچه شان سازيد. - 47 حساسيت شما نسبت به كوچك نكردن فرزندانتان در مقابل سايرين، سبب مي شود فردا همان رفتار را با بچه هاي خود داشته باشند. - 48 عدم تحقير فرزندان تدبيري نيست كه بايد آن را اتخاذ كنيد، بلكه احترام به شخصيت آنان امري است طبيعي. - 49 هرگاه كودكان ما را در مقابل ديگران تصحيح كردند چنين متذكر شويد: من هرگز تو را در مقابل ديگران تصحيح نكرده ام و از تو انتظار دارم اين ادب را در مورد من رعايت كني، سعي كن حرفم را به خاطر بسپاري. - 50 به آنان بياموزيد كه اشتباه از گناه جداست و آن فقط يك خطاست و همه بايد ياد بگيريد بدون آنكه احساس گناه كنيم، مرتكب اشتباه شويم، مرتكب اشتباه شدن، گناه كبيره نيست و اين كه عليرغم اشتباه بودن كارشان، دوست شان داريد. - 51 آنان را به آزمايش و تلاش براي رسيدن به هدفهاي نو تشويق كنيد، اگرچه ناراحتي هايي براي شما به وجود آورد مهم اين است كه فعاليت جديدي را آغاز كنند و در سرزمين ناشناخته ها به جستجو بپردازند. - 52 بيشتر سعي نماييد با تفريحات سالم (با دخالت فرزندانتان در برنامه ريزي آن ) موقعيتي فراهم آوريد تا از زندگي لذت ببريد، نه اينكه تمام مدت قانون و مقررات بياموزند و طبق آنچه كه گفته شده، عمل كنند. - 53 انجام كارهاي نو تجربه آموختن زندگي را به صورت سرگرمي تفريحي درآوردن به جاي به خاطرسپردن يك رشته مقررات و نبايدها، طريقي است كه فرزندانتان را به يك زندگي سالم رهنمون مي سازد. - 54 به فرزندانتان بياموزيد كه خود را به سلامت بودن عادت بدهند و ناراحتي هاي جزيي را جدي نگيرند. - 55 به فرزندانتان خود يادآوري كنيد كه نمرات آنان در طول تحصيل وسيله اي است كه به كمك آن هدفهاي واقع بينانه اي براي خود تنظيم كنند و توجه خود را در درجه اول، روي كاري كه در مدرسه انجام مي دهند، معطوف مي نمائيد. - 56 خود را به علت نبودن انگيزه فعاليت در آنان عصباني نكنيد، درعوض با ملايمت و صداقت، ولي مصرانه از آنان بخواهيد در دروسي كه لازم است تلاش بيشتري بكنند. - 57 هيچ گاه در فعاليتهاي علمي ورزشي و هنري فرزندانتان را با ديگران مقايسه نكنيد، چرا كه با مداخله بي مورد و افراط گونه خود، آنان را دچار اضطراب و فشار رواني مي سازيد. - 58 از فرزندانتان بخواهيد از اعتقاداتي كه دارند حتي اگر با مقررات خشك و سياستهاي كهنه و قديمي روبه رو مي شوند، مصرانه پشتيباني كنند، و صميمانه تاكيد كنيد: اگر تصور مي كني اين قوانين نادرست است، عليه آن مبارزه كن، اما از من و يا هر كس ديگر توقع نداشته باش كه به جاي تو به ميدان بيايند و براي تو بجنگند. تو بايد عواقب كارت را متحمل شوي. اما بالاخره و به احتمال زياد موفق مي شوي حرف خودت را به كرسي بنشاني. - 59 گوش دادن شيوه شگفت انگيزي است. همواره به جاي آنكه سعي كنيد چيزي به فرزندانتان بياموزيد، درواقع نشان دهيد كه چيزي از آنها ياد مي گيريد. وقتي احساس كنند كه براي آنان ارزش قايل هستيد و به دقت به حرفهايشان گوش مي كنيد، اين برخورد، تاثير نيكويي بر آنها خواهدداشت. - 60 از دريچه نگاه فرزندان كارهاي كوچك كه به طور روزمره برايشان انجام مي دهيد مهربانيهاي بزرگ تلقي مي شود، لذا از توجه به تغذيه سالم و صرف اوقاتي براي شوخي و خنده و... دريغ ننماييم. - 61 هرگز - بي آن كه - نياز باشد - در كارشان مداخله نكرده و با آنها به مخالفت نپردازيد. - 62 همواره برخوردهاي احترام آميز با فرزندانتان داشته باشيد، خاصه در نزد سايرين، البته نه براي خودنمايي در مقابل ديگران، بلكه حتي در تمام اوقاتي كه با آنها هستيد، محبت و احترام ما نسبت به آنان مي بايست جلوه گر باشد. - 63 با ايجاد رابطه محترمانه متقابل فرزندانتان خواهند آموخت كه در آينده به خود احترام گذاشته و از ديگران نيز احترامي متقابل را خواهان باشند. - 64 چنانچه بخواهيد فرزندانتان در آينده سرشار از احساسات مثبت و احترام آميز نسبت به تمام انسانها باشند و به همه مظاهر حيات احترام بگذارند، بايد با نمونه قرار دادن رفتار خود نشان دهيد كه براي همه بايد احترام قائل شد. - 65 هرگاه از دست كسي عصباني مي شويد چند لحظه با خود خلوت كنيد تا خشمتان مهار شود و هيچ گاه سعي نكنيد كه تلافي آن را بر سربچه هاي خود درآوريد. درواقع اين روش، تدبير يك انسان مقدس و نيك انديش است. به فرزندانتان بياموزيد كه درموقع خشم به خود برگردند و قبل از آنكه با حرف يا عمل، ديگران را مورد حمله قرار دهند، خونسردي خود را به دست آورند. - 66 هرگز نقاط ضعف و كاستي هاي آنان را به رخشان نكشيد و با جملات تشويق آميز دلگرم كننده، آنان را در رفع نقاط ضعف ياري دهيد و صميمانه فرزندانتان را چنين خطاب كنيد: مي دانم كه تو رفتارت بهتر خواهدشد، اطمينان دارم كه بهتر از اين هم مي تواني انجام دهي يا اگر توانستي يك جواب درست به سئوال امتحاني بدهي، پس آن را مي داني و فقط احتياج به تمرين بيشتري داري. - 67 هميشه به دنبال يك نكته مثبت باشيد تا آن را مهم جلوه ساخته، تقويت كنيد. - 68 با نگرش مثبت خود فرزندانتان را به افزايش توانائيهايشان تشويق كنيد و بياموزيد تا آنان همواره به جنبه هاي مثبت اشياء بنگرند. از بديها چشم بپوشند و ديگران را تشويق كنند تا همواره به توانائيهاي خود ايمان داشته باشند. - 69 هرگز از فرزندانتان بيش از توانايي شان انتظار نداشته باشيد و از اينكه در دوران كودكي، مثل يك كودك، و در دوران نوجواني مثل يك نوجوان و در دوران جواني مثل يك جوان رفتار مي نمايند، برآنان خرده نگيريد. به آنان كمك كنيم بدون آن كه از كودك بودن خود، از نوجوان بودن خود احساس شرمساري كنند، رشد كنند. - 70 هيچ گاه به دليل خطاهاي كوچك آنان را مورد اهانت و دشنام شديد قرار ندهيد تا احساس آرامش و سبكبالي كنند. - 71 به فرزندانتان بياموزيد تا به دنبال راه حل و نه مسئله بگردند و مسئوليت خطاهاي خود را به عهده بگيرند. درواقع اشتباهات خود را به درسي آموزنده مبدل سازند. - 72 هرگز از ديدن زيبائيهاي اطراف خود خسته نشويد و به فرزندانتان كمك كنيد تا زيبائيها را در هرچيز و هر كس كه در اطراف آن هست جستجو كنند. - 73 از صميم قلب از صبحگاهان و روزها و شبهاي زندگي خود و از هر لحظه آن لذت ببريد تا فرزندانتان لذت بردن از مواهب الهي را بياموزند. - 74 شگفت انگيزترين راز زندگي را با فرزندانتان درميان بگذاريد كه: اگر پرستشگاهي در قلب خود نداشته باشي، هرگز نخواهي توانست قلبت را در پرستشگاه پيدا كني. - 75 بيائيد نور تابنده اي باشيد و با انوار مهر و محبت خود به فرزندانتان فرصت دهيد در زندگي، خود نيز تابنده باشند. - 76 همواره در ذهن خود فرزندانتان را توانمند تجسم كنيد. - 77 بدين ترتيب فرزندانتان را ياري داده ايد تا زيباترين معنا را در تابلوي زندگيشان ترسيم كنند. * گردآوري از: حميده عبادتي