Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780131-44415S3

Date of Document: 1999-04-20

مقام معظم رهبري در ديدار استانداران سراسر كشور: طرح سخنان نو در جهت عمق بخشيدن به آرمانهاي انقلابهيچ اشكالي ندارد * نظام، دولت رئيس جمهوري، مسئولان و مردم به هيچ وجه از اصول انقلابخسته نشده اند و تجديدنظري نسبت به آنهاپيدا نكرده اند وهمه چيز به سمت تكامل مجموعه فكري و آرماني پيش مي رود * انقلاب بيست ساله ماجوان، پرنشاطو برخوردار از پشتوانه عظيم مردمي است تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي روز دوشنبه در ديداراستانداران سراسر كشور با ايشان ضمن سخناني توجه آنان را به ضرورت آگاهي كامل از وضعيت اجتماعي، سياسي، اقتصادي و اقليمي درهر استان جلب كردندو اهميت كار و تلاش هر چه بيشتر استانداران در جهت پيشرفت كشور و خدمت بهتر و موثرتر به مردم را يادآور شدند. مقام معظم رهبري دراين ديدارانجام سفرهاي متوالي استانداران به تمامي نقاط استان هاي تحت مسئوليت شان راجهت تماس با مردم و اطلاع از نظرات آنان ضروري دانستند و فرمودند: استانداران در حقيقت نمايندگان انقلاب و نظام درهر استان محسوب مي شوند و براين اساس بايد از شناخت كامل نسبت به وضعيت موجود استان هايي كه مسئوليت اداره آن را بر عهده دارند، برخوردار باشندتابتوانند امكانات استان رابه بهترين وجه در خدمت مردم قرار دهند ومتناسببا آن برنامه خود راتنظيم كنند. حضرت آيت الله خامنه اي استانداران رابه تسهيل روابط خود با ائمه نمايندگان جمعه، مردم درمجلس شوراي اسلامي وشخصيت هاي صاحب نفوذسياسي و اجتماعي در هر استان سفارش كردند و فرمودند: استانداران بايد يك كار معرفتي عميق و دقيق بر روي مناطق تحت مديريت خود به انجام برسانند، تا بتوانند همه امكانات انساني واقليمي رادر مسير پيشرفت روز افزون هر استان و بهتر كردن شرايط زندگي مردم بسيج كنند و براي انجام تكليف سنگين خود، آنها را پشتيبان كار خويش قرار دهند. رهبرمعظم انقلاب اسلامي با تبيين معنا و مفهوم كارانقلابي درجامعه فرمودند: كارانقلابي به معناي انجام يك كارآشفته، درهم ريخته و بدون حساب وكتابنيست، بلكه كار انقلابي كاري است كه با رعايت سه اصل سرعت، انضباط وهدف انجام مي شود. استانداران براي موفقيت درانجام وظايف خود بايد انقلابي كاركنند، يعني بيش از ديگران انضباط داشته باشند و جهت گيري كار آنها نيزبه سود مردم و در مسير حل مشكلات اساسي آنان باشد. مقام معظم رهبري بابيان تبليغات مسموم وسايل ارتباط جمعي بيگانه فرمودند: راديوهاي بيگانه درتلاشند چنين وانمود كنند كه انقلاباسلامي كهنه و پير شده است. اما اين ادعا، تبليغاتي، واهي و بي اساس است، انقلاب بيست ساله ما، جوان، پر نشاط و برخوردار از پشتوانه عظيم مردمي است و بيش ازهمه يك پشتوانه عظيم فكري، فلسفي، فقهي و معرفتي هزارساله دارد، بنابراين باشناخت جامعي كه از انقلابهاي دنيا دارم، باصراحت اعلام مي كنم كه حتي انقلاب كبير فرانسه و انقلاب اكتبر بلشويكي نيز مطلقا موفقيت و پيشرفت هاي اساسي انقلاب اسلامي را نداشته اند. حضرت آيت الله خامنه اي انقلاب اسلامي را با وجود برخي ضعف ها و كاستي ها، داراي مبنا و پايه اي قوي، محكم و موفق دانستند و خطاب به استانداران فرمودند: يكي از وظايف ضروري شما اين است كه هر چه مي توانيد مظاهر انقلابرادرمحيط تحت مسئوليت خود ترويج كنيد، به ديدار خانواده هاي معظم شهدا باجانبازان، برويد، خانواده هاي ايثارگران و آزادگان روابط گرم و صميمانه اي برقرار كنيد. استانداران بايد مظهر گرايش انقلابي باشند، تا نيروهاي انقلابي مومن، و حزباللهي يعني قاطبه ملت ايران احساس آرامش خاطر كنند. رهبر معظم انقلاب اسلامي براهميت مسئله اشتغال به عنوان يك مسئله مهم كشور تاكيد كردند و فرمودند: مشكل امروز كشور و گره اصلي اقتصاد مسئله جامعه، اشتغال است و اگر اين گره باز شود، گره بسياري از مشكلات باز خواهدشد و استانداران ومسئولان سياسي كشور با هدايت اداري شوراهاي شهر و روستامي توانند از كمك آنها درجهت اشتغال، ايجاد بازار كار و حتي سرمايه گذاري دربخش هاي ضروري برخوردار شوند. حضرت آيت الله خامنه اي دربخش ديگري ازسخنانشان فرمودند: بنده به عنوان يك مسئول انقلاب وبه عنوان كسي كه بيشترين رابطه رابامردم دارم اعلام مي كنم كه نظام، دولت، رئيس جمهوري، مسئولان و مردم به هيچ وجه از اصول انقلاب خسته نشده اند وهيچ تجديد نظري نسبت به آنهاپيدا نكرده اند وهمه چيزبه سمت تكامل مجموعه فكري و آرماني انقلاب به پيش مي رود. بنابراين طرح هرسخن نوكه درجهت اصول و آرمان هاي انقلاب و عمق بخشيدن به آنها باشد هيچ اشكالي ندارد. آيت الله خامنه اي بر اهميت حضور استانداران در نمازهاي جمعه و جماعت تاكيدكردند ودر پايان سخنانشان از آنان خواستند تاازفرصتي كه دراختيارشان قرار گرفته است براي جلب رضاي خداوند متعال و انجام وظايف انقلابي خودبهترين استفاده را ببرند. برپايه همين گزارش پيش ازسخنان مقام معظم رهبري، حجت الاسلام والمسلمين موسوي لاري وزير درگزارشي كشور، ازگردهمايي بااشاره به استانداران، نام گذاري سال جاري به عنوان سال امام خميني (ره ) برنامه ريزي و تلاش براي مطرح كردن بيش از پيش ديدگاه هاي امام ( ره ) درجامعه رايكي از محورهاي اصلي مورد بحث دراين گردهمايي بيان كرد. خاطرنشان مي شود استانداران سراسر كشور، نماز ظهر و عصر رابه امامت حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي اقامه كردند.