Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780131-44407S2

Date of Document: 1999-04-20

راهكار 20 اساسي براي بهداشت رواني كودكان - 1 اگر مي خواهيد كودكان شما با اعتماد به نفس رشد كنند به شخصيت آنان احترام بگذاريد. - 2 اگر مي خواهيد كودكان شما استقلال شخصيت بيابند آنان را به اطاعت از خود تشويق نكنيد. - 3 اگر مي خواهيد فرزندان شما آسيبپذير و شكننده نباشند آنان را براي ارضاء خواسته هاي خود تحت فشار قرار ندهيد. - 4 اگر مي خواهيد سلامت رواني خود و فرزندانتان را تامين كنيد با يكديگر روابط دوستانه داشته باشيد. - 5 اگر مي خواهيد فرزندان شما احساس ناامني نكنند محيط خانواده را درگير جدالهاي خشم آلود نسازيد. - 6 اگر مي خواهيد در كودكان خود غزت نفس ايجاد كنيد به هنگام خشم آنان را تهديد نكنيد و به هنگام مهر وعده هاي ناممكن به آنان ندهيد. - 7 اگر مي خواهيد به شكوفايي استعدادهاي فرزندان خود كمك كنيد به موقع آنان را تشويق كنيد و مورد محبت و احترام قرار دهيد. - 8 اگر مي خواهيد فرزندان شما از احساس حقارت رنج نبرند در حضور ديگران به آنان توهين نكنيد. - 9 اگر مي خواهيد آرامش رواني فرزندان خود را تضمين كنيد محيط خانواده را براي آنان دوست داشتني كنيد. - 10 اگر مي خواهيد علاقه فرزندان خود را به درس افزايش دهيد، به موقع آنان را تشويق كنيد و براي نمره بيست آنها را تحت فشار قرار ندهيد. - 11 اگر مي خواهيد كودك خود را به خاطر رفتاري ناپسند تربيت كنيد از روش تنبيه بدني استفاده نكنيد. - 12 اگر مي خواهيد فرزند شما با ديگران با احترام و محبت رفتار كند با او با احترام و محبت رفتار كنيد. - 13 اگر مي خواهيد كودك شما دچار اضطراب و دلهره نشود او را براي انجام هركاري تحت فشار قرار ندهيد. - 14 اگر مي خواهيد فرزند شما به مطالعه بيشتر تشويق و هدايت شود، بهترين شيوه آن است كه براي او الگوي اين كار باشيد. - 15 اگر مي خواهيد كودك شما خجالتي بار نيايد محيطي را ايجاد كنيد كه وي بتواند آزادانه احساسات و افكارش را براي شما بيان كند. - 16 اگر مي خواهيد كودكي شاد و باطراوت داشته باشيد زمينه محبت، انس و شور و شوق را در محيط خانواده فراهم كنيد. - 17 اگر مي خواهيد اعتماد به نفس فرزندان خود را تقويت كنيد به هنگام صحبت كردن آنان با علاقه به آنها گوش فرا دهيد و براي فعاليت ها، بازي ها و ابتكارهايشان ارزش قايل شويد. - 18 اگر مي خواهيد فرزندان خود را بهتر درك كنيد با آنها بازبان و حالي همسطح ايشان ارتباط برقرار كنيد. - 19 اگر مي خواهيد كودك شما درست صحبت كند و در سخن گفتن دچار لكنت نشود، به او فرصت حرف زدن بدهيد و او را در تنگناي خلاصه گويي و شتابان گويي قرار ندهيد. - 20 اگر مي خواهيد فرزندان شما خجالتي و منزوي نباشند آنان را به حضور در جمع و سخن گويي با افراد تشويق كنيد. به آنان مسئوليت بدهيد، همراه شان بازي كنيد، به تفريح در مكانهاي شلوغ برويد و در محيط زندگي خود تنوع و جاذبه ايجاد نكنيد. محمد تقي معصومي