Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780131-44407S1

Date of Document: 1999-04-20

رشد جمعيت و پيامدهاي آن دويست سال پيش، توماس مالتوس مشكلات عظيم ناشي از افزايش جمعيت را پيش بيني كرده بود. اما تاكنون، پيش بيني هاي او به طور كامل به وقوع نپيوسته است. امروزه 98 درصد از رشد جمعيت مربوط به كشورهاي درحال توسعه مي باشد. جمعيت كنوني جهان حدود 6 ميليارد نفر است. تا 15 سال ديگر با روند فعلي رشد جمعيت سالانه بيش از ميليون 80 نفر (يا يك ميليارد نفر در هر 12 تا 13 سال ) به جمعيت جهان اضافه خواهدشد. سازمان ملل متحد چنين برآورد مي كند كه تا سال 2050 جمعيت جهان /7 7به ميليارد /11 2تا ميليارد نفر خواهدرسيد. در اين بين مسائلي وجود دارد كه بايد درنظر گرفته شوند. تهيه مواد غذايي به اندازه كافي و آب آشاميدني موردنياز ازجمله مسائل قابل توجه به شمار مي روند. چهل درصد از جمعيت جهان در طول سال با مشكل كم آبي مواجه مي شوند. بيكاري يكي ديگر از مشكلات افزايش جمعيت است. در طول 30 سال گذشته نرخ رشد جمعيت در بسياري از كشورهاي درحال توسعه مانند چين و هند، سير نزولي داشته و تعداد نوزادان به دنيا آمده از هر زن، از شش به سه تقليل يافته اين است امر به دليل آن است كه در راه هاي جلوگيري از حاملگي، مراقبت هاي بهداشتي و سطح فرهنگ تغييراتي رخ داده است. جلوگيري از بارداري مهمترين عامل كاهش جمعيت محسوب مي شود. در بعضي از كشورهاي درحال توسعه بيش از 50 درصد از زنان روش هاي جلوگيري از بارداري را به كار مي بندند. درعين حال حدودميليون 200 نفر از زنان هرساله آبستن مي شوند. نيمي از اين آبستني ها بدون برنامه ريزي و بعضي ديگر ناخواسته اند. كودكاني كه علي رغم ميل والدين خود به دنيا مي آيند، اغلب مورد بي مهري و بدرفتاري قرار آنها مي گيرند در مقايسه با كودكان ديگر، از امكانات دارويي، غذايي و تحصيلي كمتري برخوردار مي شوند. بيش از پانصد هزار زن هر ساله در اثر عوارض ناشي از زايمان مي ميرند و دليل آن هم اغلب، آگاهي اندك نسبت به مسائل بهداشتي، نبود مراقبت هاي پزشكي و تعداد زايمان هايي با فواصل زماني كوتاه هفت مي باشد ميليون نوزاد هرساله به دليل عدم آمادگي جسمي مادرانشان يا نبود مراقبت هاي بهداشتي مي ميرند. بنگلادش كشور بنگلادش نهمين كشور پرجمعيت جهان به شمار مي رود كه با داشتن تنها 52000 مايل مربع مساحت جمعيت انبوهي را در خود جاي داده است. اين كشور يكي از فقيرترين كشورهاي دنيا نيز محسوب مي شود. بنگلادش موفقيت چشمگيري در كاهش جمعيت داشته است. در سال نرخ 1990 /4 9 تولد بود (كه اگر به همين ترتيب پيش مي رفت تا سال 2015 جمعيت آن دوبرابر مي شد. ) اين نرخ /3 3هم اكنون مي باشد و اين واقعيت كساني را كه معتقد بودند جمعيت كشور را فقط در صورت غلبه بر فقر و بيسوادي مي توان كاهش داد، بسيار متحير ساخت. اين كشور، بيش از همه به بانك آلماني داكا و كميته پيشرفت منطقه اي بنگلادش (BRAC) مقروض است. به دليل عملكرد مثبت اين دو نهاد، ميليونها زن و كودك به بقاي عمر خود اميدوار شده اند. با اين حال، در بنگلادش هنوز هم مرگ و مير كودكان و مادران نرخ بالايي در دارد اين كشور، زنان به دليل سوءتغذيه و آبستني هاي خطرناك و اغلب در فواصل زماني كوتاه، زودتر از مردان مي ميرند. به منظور بهبود مراقبت هاي بهداشتي، BRAC درمانگاه هايي را در سراسر كشور داير كرده است. بسياري از زنان از روش هاي جلوگيري از بارداري استفاده مي كنند. آنها به اين نكته پي برده اند كه فرزند كمتر زندگي بهتري را به همراه خواهدداشت و سلامتي مادر را نيز بيشتر تضمين خواهدكرد. تنها پرستار مركز بهداشتي BRAC واقع در شهر مايمنسينگ، به 800 زني كه هر ماه به آنجا مراجعه مي كنند خدمات مشاوره اي ارائه مي دهد. زن لاغراندام جواني كه 3 ماه حامله است، با بي حوصلگي روي نيمكت مي نشيند و اظهار مي دارد كه از ضعف جسمي به هنگام صبح و تب متناوب رنج مي برد. او 20 سال دارد و 3 سال و نيم پيش ازدواج كرده است. اين سومين آبستني اوست; قبلا يك نوزاد مرده به دنيا آورده و يك مورد هم سقط جنين داشته است. جلوگيري از بارداري به او كمك كرده تا با ايجاد وقفه در حاملگي، سلامتي خود را به دست آورد. پرستار استراحت مطلق، خوردن غذاهاي مقوي و انجام ندادن كار سنگين را به او توصيه مي كند. اما انجام اين توصيه ها به هيچ وجه براي او امكان پذير نيست. همچنين پرستار، اسپري آنتي هيستامين و مسكني به منـ -ظور كاهش درد و تب براي او تجـ -ويز مي كند. اعطاي وام و راه هاي جلوگيري از حاملگي به بهبود سطح زندگي زنان و كودكان بنگلادشي كمك كرده است. زن و جمعيت به نظر مي رسد كه تمام تقصيرها متوجه زنان است. پس نقش مرد در اين رابطه؟ چيست در بسياري از نقاط دنيا مردان نقشي عمده در برنامه ريزي خانواده دارند كه گروهي با توجه به عقايد مذهبي خود و گروهي ديگر براي قدرت نمايي هدايت خانواده را به عهده مي گيرند. بسياري معتقدند كه تنها ترس از حاملگي موجب مي شود زنها به همسرانشان وفادار بمانند. يكي از مردها اظهار مي كرد كه قبلا از برنامه كنترل خانواده متنفر بوده زيرا فكر مي كرد اين برنامه به معني نداشتن فرزند است. براي اين كه مردها هرچه بيشتر در برنامه كنترل خانواده شركت كنند، تنها درمانگاه مخصوص مردها در شهر قنا در كشور كنيا و چند كشور آفريقايي داير شد و بسياري از مردها در اين مناطق پيشقدم شدند تا بر اين ترس كه عقيم شدن موجب ناتواني جسمي مي شود، غلبه كنند. بسياري از مردها در مورد اثرات جانبي روش هاي جلوگيري از حاملگي بر همسرانشان با نگرانند اين حال، مطالعات انجام شده حاكي از آن است كه آنها به طور كلي نسبت به استفاده از روش هاي جلوگيري از بارداري كه خود مستقيما در آن دخيل اند، بي ميلي نشان مي دهند. امريكا بيشترين نرخ تولد ميان نوجوانان در كشورهاي صنعتي مربوط به ايالات متحده از امريكاست سال 1960 اين نرخ در ميان دختران مجرد بين 15 تا 19 ساله سه برابر شده است. طبق مطالعات موءسسه Guttmacher Alanاز، هر ده دختر، چهار نفر قبل از رسيدن به سن 20 سالگي حامله مي شوند كه بيشتر اين حاملگي ها ناخواسته مي باشند. اين موضوع به دو دليل نگران كننده است. دليل نخست اين كه تا سال 2000 ميلادي تعداددختران بالغ در جهان بيش از هر زمان ديگري خواهد بود يعني 400 ميليون نفر كه هر يك صاحب فرزندي خواهند شد و اگر آنها پس از پنج سال از تولد اولين كودك خود صاحب فرزند ديگري شوند تا سال 2100 جمعيت غيربالغ /1 2به ميليارد نفر خواهدرسيد. دليل دوم به نوع زندگي آنها مربوط مي شود. حدود چهار ميليون كودك هرساله در ايالات متحده متولد مي شوند كه تقريبا از هر هشت كودك يكي مربوط به مادران اغفال شده است. باردار شدن دختر زير 20 سال امريكايي براي ديگران نيز مشكل آفرين خواهدشد. (درسال 1995 دولت امريكا 37 ميليارد دلار صرف تهيه وسايل رفاهي، موادغذايي و دارويي براي مادران اغفال شده كرد. ) نداشتن احساس مادري، موجب بدرفتاري اين مادران با فرزندانشان مي شود. غلبه بر استرس ناشي از حاملگي و درد زايمان در بدني كه هنوز رشد خود را كامل نكرده، كار بسيار دشواري است. نوزاداني كه از مادران بسيار جوان متولد مي شوند مشكلات بسياري خواهند داشت. به طوري كه از نظر وزن در وضعيت بسيار خطرناكي قرار مي گيرند و نارس يا مرده به دنيا مي آيند. ضريب هوشي آنها نيز پايين است و ازنظر جسمي و رواني بالاترين ميزان مشكلات را دارند. هر روز خورشيد بر چهره ميليون ها نوزاد مي تابد. بعضي از آنها در آينده ممكن است وضعيت دنيا را تغيير دهند; اما همه آنها قادر به تغيير وضعيت والدين خود نمي باشند. آنها چه خوب باشند چه بد، متعلق به همه ما هستند. نشنال جغرافي ترجمه: سوسن مسگري