Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780131-44406S8

Date of Document: 1999-04-20

نقدروز آقاي نماينده، در حج چه؟ ديديد يكي از نمايندگان مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي (محمدرضا فاكر ) در نطق پيش از دستور خود در جلسه روزيكشنبه گفت: خانم هاي ما كه به زيارت حج رفتند چادرشان را برداشته و با كت و دامن در كشور عربستان راه رفتند و زلف هاي خود را بيرون انداختند و آبروي شيعه را بردند. * * * دكتر شريعتي در كتاب حج، زيباترين روح همبستگي چنين مي نگارد: در آستانه مسجد الحرامي، اينك كعبه در برابرت، يك صحن وسيع و در وسط يك مكعب خالي و ديگر هيچ! ناگهان بر خود مي لرزي! حيرت، شگفتي، اينجا هيچكس نيست... اينجا. هيچ چيز نيست، ناگهان مي فهمي كه چه خوب، چه خوب كه هيچكس نيست، هيچ چيز نيست، هيچ پديده اي احساست را در خود نمي گيرد. ناگهان احساس مي كني كه كعبه يك بام است، بام پرواز احساس است ناگهان كعبه را رها مي كني و در فضا پرمي گشايي و آنگاه مطلق را حس مي كني، ابديت را حس مي كني، او را مي بيني... * * * به شهادت ايمان عميق سرشت مذهبي ايرانيان، رهروان حج - در هر سن و سال و مقام و از هر شهر و روستا - در اين ميعادگاه عظيم معنويت، دل در گرودريافتهاي مقدسي مي سپارند كه دكتر شريعتي آن را به نگارش درآورده نه آنچه كه نماينده مشهد به آن گرفتار آمده است. * * * به راستي آقاي نماينده، شما تا حال در سفر حج خود، او را؟ ديده ايد فرحناز عاطفي