Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780130-44400S2

Date of Document: 1999-04-19

ايستگاه 4 جديد آتش نشاني درتهران به بهره برداري رسيد گروه شهري: با به صدا درآمدن آزمايشي زنگ اعلام خطر ايستگاه هاي 48 49 عملياتي 47 و 50 آتش نشاني كه به تازگي وارد شبكه آتش نشاني تهران اين شده اند، ايستگاهها از روز يكشنبه كار خود را رسما آغاز كردند. حميد فضيلتي مدير عامل سازمان آتش نشاني در مراسم بهره برداري ازايستگاههاي آتش نشاني تازه تاسيس گفت: با راه اندازي اين ايستگاه ها كه در نقاط مختلف شهر تهران احداث شده است تعداد ايستگاه هاي آتش نشاني به 50 ايستگاه رسيد. فضيلتي مديرعامل سازمان آتش نشاني همچنين درباره افزايش و گسترش ايستگاه هاي عملياتي اطفاء حريق وامداد و نجات در سطح شهر تهران بزرگ گفت: ايجاداينگونه ايستگاه هاي فرعي باعث كوتاه شدن زمان رسيدن نيروهاي عملياتي به صحنه حريق و حوادث مي شود. وي اظهار اميدواري كرد باافزايش ايستگاه هاي آتش نشاني در سطح شهر تهران، زمان رسيدن نيروهاي عملياتي به محل حادثه و حريق به زمان استاندارد جهاني برسد. مدير عامل سازمان آتش نشاني از افراد حقيقي و حقوقي درخواست كرد بادراختيار گذاشتن فضا و مكان براي ايجاد ايستگاه هاي آتش نشاني، اين سازمان رابه منظور تامين هرچه بهتر ايمني شهر تهران ياري كنند.