Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780130-44395S4

Date of Document: 1999-04-19

روي پيشخوان كتابفروشي ها در شهر ني سواران دكتر محمد ابراهيم باستاني /پاريزي ناشر: نشر /علم چاپ اول 557 /اسفند 1377 صفحه رقعي /كالينگور 1950 تومان. با چاپ و توزيع كتاب در شهر ني سواران تعداد نوشته هاي استاد پاريزي كه قلم و گفتارش خوانندگان بسياري را مفتون خود ساخته به عدد 50 رسيده است. در ميان آثار استاد پاريزي بعضي به چاپ شانزدهم رسيده اند كه در نوع خود، ركوردي براي كتابخواني و كتاب در ايران به حساب مي آيد. زبان ساده، اطلاعات دقيق و نيز حاشيه نويسي و حاشيه روي هاي خواندني و جذاب استاد پاريزي سبب اين همه استقبال است، چنانكه خود ايشان در نوشته هاي خود به اين نكته ظريف اشاره كرده اند كه; همه متن هايي كه مي نويسم، به خاطر آن حاشيه هايي است كه در آن متن ها مي گنجانم. والبته، هر زمان كه فرصتي به دست بياورند و حوصله خواننده را پا برجا، گريزي هم به شهر كرمان - زادگاه خود - مي زنند و مثلي، حكايتي و يا واقعه اي را باز مي گويند. در نوشته هاي استاد پاريزي رگه ظريفي از طنز نيز جاري است و ايشان از همين خاصيت به همراه خاصيت تداعي - يك حكايت و كلمه اي در آن، نويسنده را به ياد حكايت و واقعه اي ديگر مي اندازد - داستانها و نوشته هاي خود را به پيش مي برد و خواننده گرچه در طول نوشته با موارد بسياري از طنز و حكايت و مثل و رخداد تاريخي آشنا مي شود و لذت خواندن نيز بر دانسته هاي وي اضافه مي شود دردريافت و درك سخن و مراد اصلي نويسنده، بايد كوشش و جهد بيشتري به خرج دهد. در شهر ني سواران چنانكه استاد پاريزي در مقدمه آورده است با تاسي به موضوع گفت وگوي تمدنها نوشته شده است. گل الماس ( قصه 43 از ايران و جهان ) سيد جمال الدين مير /خلف ناشر: دفتر نشر فرهنگ /اسلامي چاپ 2000 /اول 1377 /نسخه 150 /صفحه 375 تومان. كتاب گل الماس گلچيني از قصه هاي مردم جهان است. شادي، اميد، عدالت ورسيدن به آرزوهاي بزرگ، از فطرت پاك انسان ريشه مي گيرد. قصه هاي مردمي بيانگر روح ناآرام انسان ها در گذر زمان هستند. داستان 43 اين كتاب كه برخي تاليف شده برخي ترجمه شده و برخي بازنويسي قصه هاي كهن هستند، به زباني ساده و در شكل و شمايل مناسب و با تصاوير مدادي زيبا به ياري ذهن خيال پرداز نوجوانان خواهد آمد. Work Pair نوشته: پيترواتسن - /جونز ناشر: گروه بازرگاني ايراني با همكاري نشر /ثالث چاپ 3000 /اول 1377 نسخه دوره دو جلدي اين كتاب شامل آموزش ها و تمرينات زبان انگليسي در سطوح مبتدي، پايين متوسطه، متوسطه و بالاي متوسطه است كه عمدتا پاسخگوي نياز آن دسته علاقه منداني است كه خواهان داشتن مهارت هاي مكالمه اي و گفتاري هستند. خصوصا براي كساني مفيد خواهد بود كه قرار است براي امور مختلف تحصيلي يا كاري مصاحبه شوند. سخن گفتن بدون ترس و خجالت نوشته: جوديت /تينگلي ترجمه: مهدي مجردزاده /كرماني ناشر: موءسسه فرهنگي /راه بين چاپ /اول 1377 سه هزار /نسخه 209 صفحه /رقعي 650 تومان. آيا پيش آنكه منظور خود را به ديگران بگوييد، دچار دلهره و اضطراب؟ مي شويد آيا در جلسه هاي اداري كم صحبت مي كنيد و يا چيزهايي مي گوييد، اما ديگران سخن شما را جدي؟ نمي گيرند آيا در برابر تقاضاي بي جاي ديگران، مي توانيد به آساني نه آيا؟ بگوييد به علت عصبي بودن يا پرخاشگري نمي توانيد خواسته هاي خود را به ديگران منتقل ؟ كنيد و.. اين كتاب، پاسخي به اين پرسشهاست و به ما كمك مي كند كه ارتباط بهتري با ديگران داشته باشيم. حسني و بره زنگوله پا بازآفريني: ژيلا /احمدي تصويرگر: احمد /شيخ زاده انتشارات /اريسا چاپ اول /زمستان 1377 سي هزار /نسخه 12 صفحه خشتي چهاررنگ /مصور 1500 ريال. قصه پسري به نام حسني كه همراه با مادربزرگش زندگي مي كند و بره اي دارد كه يك زنگوله به پايش بسته شده است، ماجراهايي را تشكيل مي دهد كه مي تواند لحظاتي از اوقات فراغت كودكان پيش دبستاني را پركند. سازمان و مديريت آن دكتر غلامرضا /غنوي انتشارات /ترمه چاپ /اول 1377 سه هزار /نسخه 248 صفحه /وزيري 1100 تومان. اين كتاب در دوازده فصل، اصول مهم مديريت در سازمانهاي مختلف را تشريح در مي كند فصل هاي نخست، علاوه بر بيان تاريخچه، مكاتب مختلف مديريت و تعاريفي از سازمان و سيستم هاي اجتماعي ارائه مي شود. آنگاه برنامه ريزي، تصميم گيري، سازماندهي، تمركز و عدم تمركز، هماهنگي و ارتباط به بحث گذاشته مي شود و در فصل هاي پاياني، انگيزش و نظريه هاي انگيزشي، رهبري، نظارت و كنترل و نظريه ها و عوامل موءثر در مديريت مورد كنكاش قرار مي گيرد. كتاب، به رغم اطلاعات خوبي كه ارائه مي دهد، در بهره برداري از منابع و ماخذ دست اول بي بهره مانده است، به طوري كه از 63 منبع خارجي مورد استفاده موءلف حتي يك مورد آن هم مربوط به سالهاي 1985 به اين سو نمي باشد و اين درحالي است كه منابع فارسي مورد استفاده نيز عمدتا قديمي و مربوط به دو دهه قبل است. تهران قديم محمدرضا /حسن بيگي انتشارات /منصوري چاپ اول ناشر 1377 (چاپ چهارم ) / 3000 /نسخه 480 صفحه مصور نمونه /عكس تومان. 1800 تهران، چگونه تهران؟ شد، تهران به روايت بيگانگان، توپخانه، مركز تهران، شمس العماره و ماجراهايش، ارگ سلطنتي و ويژگي هايش، زندگي اجتماعي مردم، پوشاك تهراني ها، طب و درمان در تهران قديم، داستان روشنايي تهران و بسياري مطالب خواندني ديگر، سرفصل مطالبي است كه محمدرضا حسن بيگي براي كتاب تهران قديم خود برگزيده است و صدالبته كه مي تواند خوانندگان را با علاقه تا انتهاي كتاب با خود همراه سازد. نامه فرهنگستان علوم فصلنامه علمي و /فرهنگي شماره 10 /و 11 سال پنجم پاييز و 200 /زمستان 1377 صفحه /وزيري 350 تومان. نامه فرهنگستان علوم، نشريه اي است كه از سوي فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران در حوزه هاي مختلف علوم پايه، علوم مهندسي، علوم كشاورزي، علوم و معارف اسلامي، علوم انساني و هنر و معماري انتشار مي يابد. در اين شماره، سه مقاله در علوم انساني (نوشته: دكتر شريعتمداري، دكتر فقيه، دكتر فرخي و دكتر كاوه ) و يك مقاله در هر يك از علوم پزشكي، علوم مهندسي، علوم كشاورزي، مطالعات اسلامي و ادب فارسي به چاپ رسيده است. همچنين در پايان، وضعيت مراكز تحقيقي در كشور، فرهنگستان علوم و ديگر نهادهاي پژوهشي تاجيكستان، معرفي كتاب، گزارش ها و اخبار و چكيده مقالات به انگليسي آمده است. فصلنامه، در كنار مقالات و پژوهشهاي بسيار تخصصي خود، دو عيب عمده دارد: نخست آن كه به موقع انتشار نمي يابد و اغلب اخبار و مطالب تاريخ دار آن به يك سال تا هشت ماه قبل بازمي گردد و دوم آن كه تركيب علوم انساني، پزشكي، مهندسي، كشاورزي، مطالعات اسلامي و ادب فارسي در يك مجلد و در قالب يك فصلنامه مشترك به معجوني مي ماند كه استفاده كنندگان متخصص را چندان به كار نمي آيد. دلتنگي هاي نقاش خيابان چهل وهشتم (نه داستان ) جي. دي. /سلينجر ترجمه: احمد /گلشيري انتشارات /ققنوس چاپ دوم (اول ناشر ) 3300 /زمستان 1377 /نسخه 263 صفحه /رقعي 1100 تومان. سلينجر، تنها نويسنده پس از جنگ در امريكاست كه آثارش مورد اقبال همگان قرار گرفته، اين استقبال، نوعي عقبنشيني ادبي از آثار نويسندگان بزرگي چون هرمان ملويل، هنري جيمز و ويليام فاكنر است; زيرا كه آدم هاي آثار سلينجر بيشتر درون گراياني هستند كه خواننده به آساني مي تواند تصوير خود و معاصران خود را در آينه آنها بازشناسد. سلينجر، درعين حال به تقابل كودكي و بزرگسالي دست مي زند، به تقابل بي گناهي و پليدي، اميد و نوميدي و حقيقت و دغلكاري. مواجهه فساد آدم ها و ادراك كودك، موضوعي بكر در داستان نوسي امروز اين است كودك، كه هم قرباني دغلكاري هاي ماست و هم نجات دهنده، با چشمان نگران خود در اكثر داستان هاي سلينجر حضور دارد. نه داستان سلينجر، كه حكايت نهايي در آزادي است، يكي از ده كتاب كلاسيك مدرن جهان شمرده شده است. فيل فداكار، شتر دست وپاچلفتي نوشته: اكبر فرهادي /ثابت تصويرگر: سهراب /آزاد انتشارات /اريسا چاپ اول /زمستان 1377 سي هزار /نسخه 12 صفحه خشتي چهاررنگ /مصور 1500 ريال. در اين كتاب، با قصه شتري دست وپاچلفتي روبه رو مي شويم كه از قافله شتران جداشده و در جنگل به دام گرگ و روباه و پلنگ گرفتار مي شود و در نهايت فيلي فداكار او را نجات مي دهد.