Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780129-44392S3

Date of Document: 1999-04-18

تفاوت حقوق و دستمزد زنان و مردان در انگليس افزايش مي يابد گروه اجتماعي - براي نخستين بار ظرف ده سال گذشته تفاوت حقوق زنان و مردان در انگليس افزايش نشان مي دهد و كارشناسان علت آن را سياستهاي دولت در كنترل بيشتر بر حقوق كارمندان بخشهاي خدمات عمومي مي دانند. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، كنترل دولت بر حقوق كارمندان بيشتر مربوط به بخشهايي مانند آموزگاران و پرستاران است كه قسمت عمده اي از آن را زنان تشكيل مي دهند. روزنامه گاردين ضمن گزارشي در اين مورد نوشت: ظرف 25 سال گذشته و از زمان تصويب قانون حقوق برابر در انگليس، اختلاف ميان حقوق زنان و مردان به تدريج كمتر شده است. در سال 1970 دستمزد ساعتي زنان تنها 65 درصد دستمزد ساعتي مردان بود اما در سال 1997 اين رقم /80 2به درصد رسيد. براساس آمار اداره آمار ملي انگليس، در سال گذشته اين اختلاف براي نخستين بار از سال 1986 روندي صعودي به خود گرفت. گاردين به نقل از كارشناسان مي نويسد: افزايش اخير در حقوقها مربوط به صنايع بوده است كه بخش عمده اي از آن را مردان تشكيل مي دهند. كميسيون فرصتهاي برابر از افزايش اختلاف ميان حقوق زنان و مردان اظهار ناخرسندي كرده است. اداره آمار ملي بريتانيا همچنين از افزايش اختلاف ميان حقوق افرادي كه بالاترين و پايين ترين دستمزدها را دريافت مي كنند خبر مي دهد. دستمزد هفتگي كاركناني كه ده درصد بالاترين حقوقهاي جامعه را دريافت /4 8مي كنند درصد افزايش داشته اما اين افزايش براي دستمزدهاي پايين فقط 4 درصد بوده است. مدير واحد حقوق هاي پايين مي گويد: آمار اخير نشان دهنده افزايش فاصله ميان فقرا و ثروتمندان است. اين منعكس كننده يافته هاي گزارش اخير سازمان ملل داير بر برتر شدن وضعيت فقرا در بريتانيا است. اداره آمار ملي بريتانيا متوسط حقوق كاركنان تمام وقت را 19 هزار و 968 پوند در سال (قبل از پرداخت ماليات ) محاسبه كرده است. حدود 25 درصد حقوق كاركنان بابت ماليات كسر مي شود.