Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780129-44388S9

Date of Document: 1999-04-18

در يك حركت صنفي و با حضور در روزنامه زن سردبيران روزنامه هاي كثيرالانتشار خواستار لغو ممنوعيت موقت انتشار روزنامه زن شدند سردبيران روزنامه هاي كثيرالانتشار روز گذشته با حضور در روزنامه زن ضمن ابراز همبستگي صنفي با مديرمسئول و كاركنان اين روزنامه خواستار لغو ممنوعيت انتشار موقت روزنامه زن شدند و اعلام آمادگي كردند تا روزانه بخشي از صفحات خود را به انتشار مطالب روزنامه زن اختصاص دهند. در اين جلسه رضا تهراني از صبح قديري امروز، از روزنامه همشهري، حكمت سردبير روزنامه خرداد، ماشاالله شمس الواعظين و حميدرضا جلايي پور از روزنامه نشاط، محمدرضا زهدي مديرمسئول روزنامه آريا، صفايي سردبير روزنامه جهان اسلام، مرتضي لطفي سردبير روزنامه كار و كارگر، مسعود سفيري سردبير روزنامه اخبار، محمد آقازاده از روزنامه ايران و سجادي از روزنامه ايران نيوز حضور داشتند. در اين نشست صنفي فائزه هاشمي ضمن تشكر از حاضران با اشاره به وضعيت ايجاد شده توسط دادگاه انقلاب گفت: نبايد اجازه دهيم كه رسيدگي به تخلفات مطبوعاتي در دادگاه انقلاب باب شود. وي افزود: روزنامه زن برخلاف قانون موقتا توقيف شده و بايستي رفع توقيف وي گردد همچنين اعلام كرد درباره اقدامات غيرقانوني به عمل آمده و همچنين اتهامات واهي به پرسنل روزنامه زن به مراجع ذي صلاح شكايت خواهد برد. سپس عطريانفرطي سخناني حضورش در روزنامه زن را يك همبستگي معرفت گرايانه اعلام كرد و گفت: نبايد نگران تعطيلي روزنامه ها باشيم چرا كه در شرايط فعلي هر روزنامه اي كه بسته شود روزنامه هاي ديگر رسالت درست مطبوعاتي آن روزنامه را به دوش خواهند كشيد. وي با اشاره به طرح واگذاري روزنامه همشهري به سازمان فرهنگي و هنري گفت: امروز روزنامه هاي ديگر همان حرفهاي همشهري را عرضه مي كنند، شايد در گذشته احتمال مي داديم كه روزنامه هاي جديد مخاطبانشان را از جاهاي ديگر جذب مي كنند، اما امروز معتقديم هر روزنامه اي همراه با تولد، مخاطبان خاص خودش را هم متولد مي كند. پس اگر كسي مخاطباني دارد بهتر است راسا اقدام به انتشار روزنامه براي خودش كند. انتقال يك نهاد مطبوعاتي ولو در پوشش ظاهري قانوني نمي تواند مخاطبان، خاص آن نشريه را همچنان براي نيروهاي جديد حفظ كند. سپس ماشاالله شمس الواعظين سردبير روزنامه نشاط گفت: وقتي در ايران مفهوم ركن چهارم مطرح شد تقريبا از صد سال پيش - اركان و قواي ديگر به عنوان يك ركن ناظر و رقيب به آن نگريستند. در حالي كه اين مفهوم امروزه در جوامع مدرن و جهاني، حكومت ها را از سازمان هاي امنيتي و بازرسي بي نياز كرده است. وي تصريح كرد: پس از دوم خرداد برخي از تولد دوباره ركن چهارم هراسان شده اند و آنها به اين نتيجه رسيده اند كه اين ركن خواهان تضعيف اركان ديگر است. درحالي كه بايد اركان ديگر به شيوه ها و ثمره هاي حضور ركن چهارم ايمان پيدا كنند. وي سپس از حركت صنفي روزنامه زن در زمان تعطيلي روزنامه جامعه و توس تشكر كرد و گفت: اگر ما همبستگي صنفي خود را در راستاي حراست از ارزش ركن چهارم نشان دهيم اين ركن قادر خواهد بود مصون از تعرض ديگر قوا به حركت خود ادامه دهد و برآيند اين حركت به نفع مردم خواهد بود. احكام صادره به وسيله دادگاه هايي كه صلاحيت ذاتي رسيدگي به جرايم مطبوعات راندارند، نبايد مطبوعات را معدوم كنند. اگر ركن چهارم معدوم شود به اين معناست كه اركان ديگر هم در آستانه تعطيلي خواهند بود. وي سپس با اشاره به حركت صنفي مطبوعات لبنان گفت: در دي ماه گذشته رئيس جمهوري لبنان به دليل يك دعواي شخصي به سردبير يك مجله نه چندان مشهور سيلي زد، انجمن صنفي روزنامه نگاران لبنان همان شب اعلام كرد چنانچه الياس هراوي رسما از روزنامه نگاران عذرخواهي نكند همه نشريات لبنان در اعتراض تعطيل خواهند شد، و رئيس جمهوري لبنان همان شب مجبور به عذرخواهي شد. وي سپس مطبوعات را به همبستگي دعوت كرد و گفت: اگر خود روزنامه نگاران نتوانند از ركن چهارم دفاع كنند چه كسي مي تواند چنين كاري را انجام؟ دهد پس از آن حكمت سردبير روزنامه خرداد نيز ضمن تاييد صحبت هاي عطريانفر به سير تاريخي تعطيلي نشريات اشاره كرد و گفت: من بار مثبت اين قضايا را به مراتب بيش از بار منفي اش ارزيابي مي كنم. روزنامه نگاران كلي حرف مي زنند كه حرفهاي حساب است. اما وقتي دهان ما را مي بندند مردم بيشتر خواهان شنيدن ناگفته هاي ما هستند. وي تصريح كرد: هر اقدام منفي عليه مطبوعات به ضرر فاعلان آن عمل است. هميشه مصلحان اجتماعي به عنوان ركن چهارم جريان فكري ايجاد كرده اند و هميشه مرتجعين خواستند كه از ركن چهارم، ستون پنجم بسازند. وي سپس به چاپ اخبار مربوط به فرح ديبا در نشرياتي چون لثارات و هفته نامه آزادي اشاره كرد و گفت: مردم آگاه تر از آن هستند كه اين حضرات تصور مي كنند با تحديد هيچ روزنامه اي حذف نمي شود و هيچ راه درستي با توقيف و به بندكشيدن از بين نمي رود. حكمت سپس تاكيد كرد: تا رفع توقيف، مسئله روزنامه زن بايد زنده بماند، اخبار و گزارشات مربوط به آن بايد به نحوي مطرح شود به خصوص برخورد دوگانه قوه قضائيه بايد كاملا نقد شود. در اين نشست صميمانه ساير دست اندركاران مطبوعات نيز مسائلي را مطرح كردند. در پايان اين نشست سردبيران روزنامه هاي كثيرالانتشار ضمن تاكيد بر لزوم لغو ممنوعيت موقت انتشار روزنامه زن اعلام آمادگي كردند تا روزانه بخشي از صفحات روزنامه هاي خود را به چاپ مطالب روزنامه زن اختصاص دهند.