Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780129-44388S2

Date of Document: 1999-04-18

رئيس جمهوري در همايش استانداران: كساني مي خواهند را به برنامه هاي توسعه علما سياسي دولت بدبين كنند براي * تحقق وعده هايي كه به مردم داده ام، بدون هيچ ملاحظه اي - مگر پرهيز از تشنج - از همه اختيارات خود استفاده خواهم كرد * اظهارنظر علمي، موجب تضعيف نظام نمي شود، بلكه جلوگيري از نظريه هاي منطقي به تضعيف نظام مي انجامد دولت * در زمينه پرونده قتل ها با نظارت و دقت كامل در جست وجوي ريشه ها و اطمينان بخشيدن به مردم است راي * اكثريت مردم به رئيس جمهوري نشانه تاكيد مردم بر برنامه هاي توسعه سياسي است، زماني كه اين راي به تنفيذ رهبري رسيد برنامه هاي رئيس جمهوري ديگر نظر شخصي نيست و دفاع از آن وظيفه شرعي، قانوني، اخلاقي و ملي است وقتي * مي گوييم حقوق، حقوق مخالفان و موافقان دولت و حكومت در كنار هم مطرح است * كساني كه خود را ضعيف مي بينند، به محض آنكه سليقه اي مخالف سليقه شان مطرح مي شود، آن را موجب تضعيف نظام و انقلاب قلمداد مي كنند گروه سياسي: رئيس جمهوري ديروز در همايش استانداران سراسر كشور از كساني كه مي كوشند ذهن علما و مسئولان جامعه را نسبت به دولت و برنامه هاي توسعه سياسي آن بدبين كنند، انتقاد كرد. به گزارش اداره كل اطلاعات و اخبار نهاد رياست جمهوري، آقاي خاتمي در اين باره گفت: توسعه سياسي با شهادت، جبهه، ايثار و ارزشها معارضه ندارد ولي برخي با شيطنت سعي مي كنند ذهن علما و مسئولان جامعه را نسبت به دولت و برنامه هاي دولت بدبين كنند، اين حركت قبل از انتخابات رياست جمهوري ديده شد و الان هم ديده مي شود. وي با تاكيد بر اينكه با لطمه خوردن دين، اساس به هم پيوستگي جامعه لطمه مي خورد، گفت: توسعه سياسي در جامعه دفاع از راه شهيدان است و جز با تكيه بر دين ميسر نيست. رئيس جمهوري با تاكيد بر اينكه تحقق نظام بزرگترين آرمان شهيدان است، لزوم پيدا كردن ساز و كار مناسب را براي به رسميت شناختن اختلافات يادآور شد و گفت: عده اي تصور مي كنند با سركوب و يا حذف فيزيكي مي توان نظر مخالف را از بين برد، در حالي كه اين طور نيست. آقاي خاتمي دغدغه خاطر همه طرفداران امام را دفاع از اصول اسلامي و نگراني از كم رنگ شدن ارزشهايي همچون شهادت، ايثار، دينداري و رعايت اخلاق و شعائر اسلامي در جامعه عنوان كرد و گفت: همه بايد تلاش كنند كه شائبه تقابل شعارهاي توسعه سياسي به ويژه آزادي، با ارزشها پيش نيايد. آقاي خاتمي با اشاره به پيماني كه با راي دهندگان دوم خرداد در زمينه دفاع از حقوق ملت بسته است، گفت: براي تحقق برنامه ها و وعده هاي داده شده به مردم، از همه اختيارات و حقوقي كه در نظام جمهوري اسلامي ايران به رئيس جمهور داده شده است به عنوان وظيفه، استفاده خواهم كرد و هيچ ملاحظه اي در تحقق اين برنامه ها جز ملاحظه پرهيز از تشنج در جامعه ندارم.. به عنوان رئيس جمهوري، مداومت، مدارا و پرهيز از تشنج و تاكيد بر روي اصول را شعار خود مي دانم و اين راهي است كه طي خواهد شد و از شما ( استانداران ) به عنوان نزديك ترين همكاران رئيس جمهور انتظار دارم در اين پيماني كه با خدا و مردم بسته ايم همراه و همدل باشيد. وي تداوم اعتماد متقابل دولت و مردم را شرط اصلي بقاء و قوت نظام توصيف كرد و با اشاره به برنامه هاي انتخاباتي خود، راي اكثريت مردم به رئيس جمهوري را نشانه تاكيد مردم بر اين برنامه ها دانست. آقاي خاتمي تاكيد كرد: زماني كه اين راي به تنفيذ مقام رهبري رسيد برنامه هاي رئيس جمهور ديگر نظر شخصي نيست و دفاع و تلاش براي تحقق آن يك وظيفه سنگين شرعي، قانوني، اخلاقي و ملي است. رئيس جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه پرونده قتلها در قوه قضائيه در حال پيگيري است، گفت: دولت هم با نظارت و دقت كامل در جستجوي ريشه ها و اطمينان بخشيدن به مردم است كه اين روش (خشونت ) در نظام اسلامي جايي ندارد و مورد تاييد مقام معظم رهبري نيست. آقاي خاتمي بخش قابل توجهي از سخنان خود را در همايش استانداران به مباني و مشكلات توسعه سياسي اختصاص داد. وي در اين زمينه بر ضرورت توسعه همه جانبه، متوازن و پايدار در جامعه تاكيد كرد و با اشاره به اينكه توسعه سياسي يكي از محوري ترين وعده هاي رئيس جمهور است گفت: مشكل ترين بخش توسعه، توسعه سياسي است چون با حق مردم سروكار دارد و دولت مكلف به تامين حق مردم است. رئيس جمهور با تاكيد بر اين كه انقلاب اسلامي زمينه را براي توسعه سياسي جامعه فراهم كرد مشاركت را اولين گام در توسعه سياسي دانست و بارزترين وجه مشاركت را برگزاري انتخابات شوراها ذكر كرد. آقاي خاتمي برگزاري آرام و سالم انتخابات شوراهاي اسلامي را تحقق يكي از مهمترين وعده هاي دولت خواند و با تشكراز استانداران و مديريت هاي سياسي و هيات نظارت و اجرايي گفت: انتخابات شوراها نشان داد كه مردم مصالح كلي وعام را بر مسائل قومي و منطقه اي ترجيح مي دهند. رئيس جمهور با اشاره به اينكه توسعه سياسي در جامعه اي ميسراست كه در آن جامعه حقوق و تكاليف اساسي مردم و حكومت تعريف شده و مشخص باشد از قانون اساسي بعنوان محور وفاق اجتماعي درباره حقوق اساسي حكومت و مردم نام برد. آقاي خاتمي با اشاره به اينكه قانون اساسي با نظرو تلاش خبرگان ملت تدوين و به راي عمومي گذاشته شد و به تاييد رهبر كبير انقلاب اسلامي نيزرسيد گفت: اين نكته نشان مي دهد توسعه سياسي كه پايه اش قانون اساسي است از محوري ترين آرمانهاي انقلاب اسلامي است و مهمترين مسئوليت رئيس جمهور نيزاجراي همين قانون اساسي است. رئيس جمهور دربخش ديگري ازسخنان خود اختلاف نظر در جامعه را امري طبيعي دانست و با تاكيد بر اين كه بايد به توافقي دست يافت كه اختلافات در چارچوبهاي شناخته شده جريان پيدا كند گفت: مفاد توسعه سياسي اين است كه هر فردي در جامعه حق انديشيدن، اظهارنظر كردن و زندگي آبرومندانه را دارد به شرط آن كه به مبناي نظم جامعه تن دهد حتي اگر از نظر تئوري مخالف اين نظم باشد. آقاي خاتمي افزود، حاكميت و نه فقط قوه مجريه نبايد با تخلف افرادخداي ناخواسته يكطرفه برخورد كند بلكه موظف است با مجرم و متخلف در چارچوبقانون برخورد كند. رئيس جمهور محوري ترين عنصر توسعه سياسي را شناخت حق آزادي مخالف درچارچوب قانون دانست و افزود: وقتي مي گوييم حقوق، حقوق مخالفان و موافقان دولت و حكومت دركنار هم مطرح است و براساس قانون اساسي دفاع از حقوق شهروندان حقي است كه آنها دارند و وظيفه دولت است كه آن را رعايت كند. آقاي خاتمي اضافه كرد رسيدن به اين درجه از رشد و وفاق براي تحقق وپاسداري از جريان سالم توسعه سياسي درجامعه كار دشواري است كه ما در اين زمينه تجربه كمتري داريم. آقاي خاتمي مخالف را موظف به رعايت يك سلسله اصول دانست و گفت: مخالف مكلف به رعايت امنيت جامعه و تضعيف نكردن اساس نظام است. آقاي خاتمي جاري بودن احكام اسلامي در جامعه، حفظ امنيت، استقلال وتماميت ارضي كشور و تضعيف نكردن ولايت فقيه را مبناي نظم اجتماعي وديدگاههاي پذيرفته شده در جامعه عنوان كرد و گفت: اظهار نظر علمي، تضعيف نظام نيست، بلكه جلوگيري از ابراز نظرهاي منطقي، موجب تضعيف نظام مي شود. رئيس جمهور با اشاره به بيانات امام امت درباره امكان وجود اختلاف نظر درجامعه و لزوم باز بودن باب اجتهاد خاطر نشان كرد: به نام دفاع از انقلاب و نظام نمي توان جلوي اظهار نظرهاي فكري و علمي را گرفت و در عين حال به بهانه اظهار نظرهاي علمي نمي توان از چارچوبهاي قانون تخطي كرد. آقاي خاتمي افزود: البته نبايد اصول نظام را آنقدر تنگ در نظر گرفت كه هراظهار نظري مخالف نظام تلقي شود. رئيس جمهور با تاكيد بر قدرت و استحكام نظام جمهوري اسلامي گفت: كساني كه خود را ضعيف مي بينند، به محض آنكه سليقه اي مخالف سليقه شان مطرح مي شود آن را موجب تضعيف نظام و انقلاب مي دانند در حالي كه چنين نيست و اين جور نگاه كردن ضعف خود را به نظام نسبت دادن است. آقاي خاتمي با تاكيد بر اينكه درقانون اساسي دفاع از دينداري دركنار دفاع از آزادي و حقوق مردم ديده شده است، گفت: مقابله با آزاديهاي مردم تضعيف نظام است، همچنانكه مقابله با پايه هاي اعتقادي و ديني جامعه نيز تضعيف نظام است. رئيس جمهور استفاده ابزاري از دين، قانون و ارزشها و اعمال يك نظر وسليقه خاص را براي كشور مضر دانست و بر لزوم شكل گيري و تحقق تشكلها، گروه ها و احزاب تاكيد كرد و گفت: براي تداوم نظام، گروهها و جناح هاي مختلف بايد داراي شناسنامه باشند و مسئوليت اظهارنظرهاي خود را برعهده بگيرند. آقاي خاتمي در بخش ديگري از سخنانش درباره جايگاه و وظايف استانداران از آنان به عنوان محور مديريت اقتصادي، سياسي و اجتماعي در استان ها نام برد و گفت: دولت و استانداران به جناح و گروه خاصي تعلق ندارند و پرهيز از برخورد سليقه اي، تبعيض نداشتن در برخورد، به رسميت شناختن جناحها، گروهها و اختلاف نظرها، ارتباط مستقيم با مردم، علما، روحانيون، معتمدان، فرهنگيان و ساير بخشها و توجه و اهتمام به امر محرومان و طبقات متوسط به پايين جامعه را بايد رعايت كنند و مد نظر داشته باشند. آقاي خاتمي در ديدار با استانداران همچنين ياد شهيد سپهبد صياد شيرازي را گرامي داشت و با اشاره به اينكه تروريستهاي فراري آويخته به دامن دشمن از روش حذف فيزيكي استفاده مي كنند، گفت: در داخل هم كساني كه راهي جز اعمال خشونت نمي شناسند، تلاش كردند كه در مهمترين مركز امنيت كشور نفوذ كنند، امابدنه سالم اين مركز و دولت با شدت و قدرت، غده را دفع كرد.