Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780129-44386S3

Date of Document: 1999-04-18

درصد 50 تهراني ها الگوي مصرف آب را رعايت نمي كنند گروه شهري: در سال 77 فقط 48 درصد از مشتركين تهراني الگوي مصرف آب را رعايت كرده اند، در حاليكه الگوي مصرف /22 5آب مترمكعب بود. به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان تهران، اين تعداد از مشتركين نزديك به 21 درصد از آب تهران را مصرف مي كنند. با توجه به اينكه در سال جاري بر اساس مصوبه هاي قانوني، قيمت آب افزايش يافته است اين آمار نشان مي دهد نزديك به درصد 52 از مشتركين آب تهران كه الگوي مصرف را رعايت نمي كنند بايد هزينه بيشتري را متحمل شوند در حاليكه 48 درصد از مشتركيني كه الگوي مصرف آب را رعايت مي كنند از افزايش آب بهاي غيرمتعارف برخوردار نخواهند شد.