Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780129-44386S1

Date of Document: 1999-04-18

آزاد راه تهران - كرج، چندان هم آزادراه نيست! گلايه هاي شهروندان از شلوغ ترين گذرگاه ايران گروه شهري: روزانه افزون بر 2 ميليون شهروند كرجي كه محل كار و تحصيل آنان در تهران است حداقل در دو نوبت رفت وبرگشت ازآزاد راه تهران - كرج استفاده مي كنند. به اين عده بايد ساكنان شهرك ها و شهرهاي اطراف كرج وهمچنين كاركنان كارخانجات واقع در طول مسير راافزود. با اين حساب روزانه صدهاهزار شهروند در غرب استان تهران براي رسيدن به مقصدهاي خود از آزاد راه تهران -كرج استفاده مي كنند، آزاد راهي كه به رغم اهميت ارتباطي آن با مشكلات ساختاري فراواني دست به گريبان است. تاملي در مفهوم آزاد راه و ويژگي آن نشان مي دهد، آزاد راه حساس وحياتي تهران - كرج از مشكلات اساسي رنج مي برد كه به اعتقاد كارشناسان رفع اين مشكلات جداي از موضوع ساخت آن، قابل حل است. كاربرد واژه آزاد راه، يك مسير را نيازمند ويژگي هايي مي كند كه چنانچه اين ويژگي ها وجود نداشته باشد مفهوم آزاد راه تحقق پيدا نخواهدكرد. به اعتقاد كارشناسان آزاد راه بايد در حد فاصل دو ايستگاه اخذ عوارض محصور باشد و در بين مسير نيز، گارد محافظ نسب شده در محدوده عرض آزادراه، بايد به گونه اي باشد كه هيچ عابر پياده و يا خودروهاي غير مجازي نتوانند جز از طريق گلوگاههاي پيش بيني شده وارد آن شوند. برابر ماده 4 قانون راهنمائي و رانندگي عبور عابران پياده از عرض آزاد راه ممنوع بوده و چنانچه عابر پياده اي در آزاد راه دچار سانحه مقصر شود، خواهد بود. به گفته يك كارشناس در حال حاضر گلوگاه هاي ورودي وخروجي براي وسايل نقليه مجاز در آزاد راه تهران - كرج، استاندارد نيست و عمده تصادفات اين مسير به علت ورود خودروهاي غير مجاز در منطقه پيكان شهر وورود غيرمجاز عابران پياده به آزاد راه، در حوالي منطقه پمپ بنزين وردآورد، اتفاق مي افتد. وي همچنين به وجود ايستگاههاي اتوبوس فاقد ورودي و خروجي مناسب درآزاد راه تهران - كرج اشاره كرد و گفت: وجود ايستگاه اتوبوس در حاشيه آزاد راه غير قانوني است و با ماده 4 آيين نامه مقررات راهنمايي ورانندگي در تقابل قرار دارد. وي نبود سيستم روشنايي مناسب در طول آزاد راه تهران - كرج به هنگام تاريكي هوا و نبود توقفگاه استاندارد در طول مسير به منظور توقف خودروهاي آسيب ديده در تاريكي هوا را از ديگر مشكلات آزاد راه تهران -كرج دانست كه به گفته وي مي توان از محل اخذ عوارض آزاد راه اين مشكل را برطرف كرد. به گفته اغلب رانندگان در حد فاصل تهران - كرج درست در نقطه اي كه قطار شهري (مترو ) از زير آزاد راه عبور مي كند، شيب تندي وجود دارد كه پس از خروج خودرو در طول ساعات تاريكي، به جهت نبود روشنايي در اين نقطه تا چند لحظه موجب كور چشمي مي شود. به هرحال عبور و مرور روزانه 75 تا 80 هزار خودرو اعم از ميني سواري، بوس و اتوبوس از مبدا تهران به كرج و بالعكس دراين آزاد راه حساس و انتقال روزانه بيش از 2 ميليون مسافر در اين مسير، ايجاب مي كند توجه ويژه اي به اين بزرگراه معطوف شود. با توجه به اخذ روزانه عوارضي بالغ بر 11 ميليون ريال از عبور ومرورروزانه 75 تاهزار 80 خودرو ضرورت بازسازي و رفع مشكلات اين آزاد راه حياتي به نظر مي رسد.