Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780128-44377S2

Date of Document: 1999-04-17

مشغله سياسي خاتمي مانع رابطه انساني او نيست به هنگام عبور رئيس جمهوري از يكي از خيابانهاي شهر دورود زوج جواني كه قصد برگزاري مراسم عروسي را داشتند، كارت دعوت عروسي خود را به آقاي خاتمي دادند و وي را به شركت در مراسم عروسي دعوت كردند. آقاي خاتمي با نوشتن تبريك بر روي كارت براي آنان آرزوي خوشبختي كرد و دو نفر از همراهان خود را به جشن آنان فرستاد.